Търсене
0
Кошница

Изтокът в светлината на Запада

  • Наличност В наличност
  • Автор РУДОЛФ ЩАЙНЕР
  • 63
  • Продукта е разгледан: 491

  • 15,00 лв.

Сподели:

Лекциите са изнесени от 23 до 31 Август 1909 в Мюнхен и са свързани с представянето на мистерийната драма "Децата на Луцифер" от Едуард Шуре. След ретроспективния поглед към първите седем години от духовно-научната работа в Германия Рудолф Щайнер пристъпва към основната тема: новите съотношения между физическото и етерното тяло на човека, произлизащи от кръстосването на "двата пътя" - този на Христос и този на Луцифер. Подробно са описани основните разлики между Христос и Бодисатвите. Към цикъла е включено и Слово по повод на 160-та годишнина от рождението на Гьоте.ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО:


ПЪРВА ЛЕКЦИЯ, Мюнхен, 23. Август 1909

Мисията на духовното познание в светлината на Запада.
Ретроспективен поглед към седемте години на духовно-на-
учна работа. За представянето на мистерийната драма
„Децата на Луцифер“ от Едуард Шуре.


ВТОРА ЛЕКЦИЯ, 24. Август 1909

Духовно-научното изследване и проверката на неговите
резултати чрез разума. Пътища за изграждане на духовни
възприемателни органи. Четирите съставни части на човека.
Сън и будност. Концентрация и медитация. Първи степени
на духовно пробуждане: пречистване, озарение, среща
с пазача на прага, преминаване през елементарния свят,
съзиране на Слънцето в среднощния час.


ТРЕТА ЛЕКЦИЯ, 25. Август 1909

Особености на трите свята: физически свят, душевен свят,
духовен свят. Съвестта: Еринии и Евмениди. Еволюционни-
те процеси на Земята и връзката им с духовните същества.
Христовото събитие.

ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ, 26. Август 1909

Животът на висшите духовни същества, които нямат аналог
в сетивния и душевния свят. Духовете на Сатурн, Слънце и
Луна в развитието на Земята. Учението на Ферекид (Хронос,
Зевс, Хтон) Западен и източен начин на мислене. Понятието
„история“. Индра. Йехова. Христос.

ПЕТА ЛЕКЦИЯ, 27. Август 1909

Следатлантското човечество: северни и южни потоци на на-
родите. Пътят към горните Богове през булото на сетивния
свят и пътят към долните Богове през булото на душевния
свят. Срещата на двата пътя в елинската култура. Подго-
товката на физическото тяло за Христос чрез Заратустра.
Бъдещето разбиране на Христовото същество в светлината
на Луцифер.

ШЕСТА ЛЕКЦИЯ, 28. Август 1909

Единство на двете духовни течения в древно-индийската
култура. Двете разновидности на гръцките мистерии: Апо-
лонови и Дионисиеви. Христовото събитие. Обратният път
на Луцифер от душевните изживявания към космическото
обкръжение. Мистерията на розенкройцерите.

СЕДМА ЛЕКЦИЯ, 29. Август 1909

Промени в човешката организация през следатлантската
епоха. Нови съотношения между етерното и физическото
тяло, произлизащи от кръстосването на двата пътя: този на
Христос и този на Луцифер. Огън и въздух. Упадъкът на
мистериите. Легендите за Едип и за Юда.

ОСМА ЛЕКЦИЯ, 30. Август 1909

„Слънчевият път“ и „Луциферовият път“. Протичането на
седемте следатлантски културни епохи. Единството на двата
духовни пътя в Индия. Тяхното разделяне в рамките на
древно-персийската култура. Тяхното диференциране като
северен (халдейски) и южен (египетски) поток. Мисията
на еврейския народ. „Децата“ на Луцифер и „братята“ на
Христос. Числата седем и дванадесет.

ДЕВЕТА ЛЕКЦИЯ, 31. Август 1909

Тайната на числата. Седем и дванадесет. Време и простран-
ство. Планети и зодиакален кръг. Добро и зло. Христовата
субстанция и мъдростта на Бодисатва. Исус от Назарет и
Христос. Скитианос, Гаутама Буда, Заратустра, Манес.
Мъдростта на Бодисатва и нейното вливане в европейските
мистерии на розенкройцерите. Легендата за Йосафат.


СЛОВО по повод 160-та годишнина от рождението на
Гьоте, 28. Август, 1909, предиобед

Информация за книгата
Събр. съч. GA 113
Автор Рудолф Щайнер
Категория Лекции
Издателство Антропософско Издателство "Даскалов"
Език Български
Преводач Димо Даскалов
ISBN 9789544950897
Издание Първо издание, 2018
Формат Меки корици, 248 страници

Напишете отзив

Моля идентифицирайте се или се регистрирайте, за оставяне на отзив.

Най-разглеждани

Тайната на четирите темперамента

Издателството предлага второто българско издание на този лекционен цикъл като напомня, че необоходимо условие за разбиране на текста и за езотерична работа с него е поне предварителното проучване на "Въведение в Тайната наука".В настоящото издание са включени следните трудове на Щайнер:* Тайната на четирите темперамента;* Възпитанието на детето от гледна точка на антропософията;* Лекция върху педагогиката по време на "Френския курс" в Гьотеанума, 16.09.1922;* Педагогика и изкуство;* Педагогика и морал;* Лекции върху възпитанието;* Лекции върху социалния живот и троичното устройство на социалния организъм. ..

10,00 лв.

От Исус към Христос

10 лекции, изнесени в Карлсруе от 4 до 14 октомври 1911 г.От съдържанието: Окултна характеристика на йезуитизма – Екстремно усилване на Исусовия принцип – Идеята за прераждането в книгата на Лесинг „Възпитанието на човешкия род“ – Реинкарнация и карма от антропософска гледна точка – Аполоний от Тиана – Блез Паскал и Владимир Соловьов – Радикалната промяна в общочовешката еволюция през следващите 3000 години – Вярата ще бъде заменена от непосредственото виждане на етерния Христос – Фантомът на физическото тяло и неговото разрушение: грехопадението – Двете деца Исус – Заратустра и Соломоновият Исус – Екзотеричният път към Христос: Тайната вечеря и Евангелията; езотеричният път към Христос: Причастието в Духа и силата на медитацията..

14,00 лв.

Еволюцията от гледна точка на истината

От съдържанието: Духовете на волята: бушуващ океан от смелост – Ужасът пред свръхсетивния свят – Защо Хегеловата философия е непосилна за човека – Двата полюса на душевния живот: безкористното себезаличаване пред висшите светове и апотеозът на своеволието – Христос като космически екстракт на милостта и състраданието – Резигнацията като противоположност на волята – Резигнацията на Боговете като причина за изоставането на Луциферическите същества – За връзките между човешката свобода и злото – Хайнрих фон Клайст и предишните планетарни въплъщения на Земята..

7,00 лв.

Човешката и космическата мисъл

От съдържанието: Преход от абстрактното към образното мислене като преход от Духовете на формата към Духовете на движението – Възможността за разглеждане на света от 12 различни гледни точки чрез 12 равноправни мирогледи – Отношението на седемте мирогледни нагласи към към дванадесетте мирогледи – Мястото на човека в духовния Космос от гледна точка на спиритуалната астрология...

8,00 лв.

Как човечеството отново да намери Христос Как човечеството отново да намери Христос

Осем лекции, изнесени в Дорнах и Базел от 22 декември 1918 до 1 януари 1919 г.Този лекционен цикъл е изнесен в една мъчителна епоха от историята на Европа и света. Първата световна война току-що е приключила. През тази първа следвоенна Коледа на 1918, въпреки незарастналите рани, мизерията и глада, животът като че ли отново си поема дъх, възприемателната способност на хората нараства, сърцата се отварят към бъдещето, и това – наред с много други фактори – позволява на Рудолф Щайнер да насочи духовно-научните се изследвания към една област, в която той навлиза за пръв път...

12,00 лв.

Апокалипсисът на Йоан

В увода си към първото издание на книгата през 1945 г. Мари Щайнер пише : „В продължение на доста време, въпреки многото молби, издателите отказваха да публикуват тези лекции под формата на книжно издание, понеже слушателите от 1908 г. не биха приели съкращенията, които стенографът беше принуден да прави. Така те щяха да бъдат лишени от разтърсващото изживяване: възпламеняващото слово, изречено в огъня на духа. Сега, след много години, тази подробност не изглежда толкова смущаваща и обективното величие на казаното изпъква все повече и повече."..

14,00 лв.

Въведение в тайната наука

Основно съчинение на Рудолф Щайнер, публикувано за пръв път през 1910 г. като един вид продължение на „Теософия“ (Събр. съч. 9) и „Как се постигат познания за висшите светове“ (Събр. съч. 10). Представлява най-всеобхватното изложение в творчеството на автора, който проследява възникването и еволюцията на човека в един сам по себе си подвижен и развиващ се Космос. Характерно за описанията е, че те са постигнати в едно състояние на съзнанието, което – без да губи своята яснота, познавателна сила и логическа последователност на мисленето – фактически е преодоляло своята зависимост от физическия човешки мозък...

18,00 лв.

Лечебно-педагогически курс

Дванадесет лекции, изнесени в Дорнах от 25 юни до 7 юли 1924 пред лекари и лечебни педагози...

12,00 лв.

Христос и човешката душа

Четири лекции, включени в цикъла „Христос и човешката душа“, ( Събр. съч. 155), изнесен през 1914 г. в Норкьопинг, с предговор от Мари Щайнер. „ Преди всичко налице беше силното желание да се представят Евангелията и съдържанието на Библията в антропософска светлина. В същото време Рудолф Щайнер трябваше да покаже, че не приема възгледите на Ани Безант и ръководеното нея Теософско общество, и да се изправи срещу всеки медиумистичен и мъгляв окултизъм, срещу всичко онова, което се натрупваше като враждебност към безкомпромисната точност на неговото учение...

5,00 лв.

Евангелието на Йоан

В тези лекции, изнесени пред членове на Антропософското общество Рудолф Щайнер говори с особено интимен тон и разкрива за пръв път определени резултати от своите духовно-научни изследвания, които позволяват правилното разбиране на редица основни събития, описани в Евангелието на Йоан, като майката на Исус,  разговорът на Исус с Натанаил, сватбата в Кана Галилейска, последното свидетелство на Йоан Кръстител за Исус, появата на Възкръсналия край Генисаретското езеро, неверния Тома. Очертани са трите епохи от историята на християнството: 1. Епохата преди идването на Христос Исус2. Максималното навлизане на човешкия дух в материята и профанизиране на християнството3. Духовното разбиране на християнството с помощта на антропософията..

12,00 лв.