Търсене
0
Кошница

Духовните същества в небесните тела и природните царства

  • Наличност В наличност
  • Автор РУДОЛФ ЩАЙНЕР
  • П-38
  • Продукта е разгледан: 1021

  • 16,00 лв.

Сподели:

"Когато развием съчувствие, любов или симпатия към друга човешка душа, изживяваме в себе си според способностите си не това, което ни засяга – защото това не би било изживяването на съчувствие и любов, – а преживяваме радостите, страданията, болките и удоволствията на другата душа. В момента, в който, изпълнени със състрадание, съумеем да бъдем погълнати от душата на друг човек – едно непредубедено наблюдение може да ни научи на това, –  ние действително живеем извън обикновеното си съзнание, потапяме се вътре в другата душа. Тук пред душата ни застава една дълбока тайна на живота. Тя е толкова по-дълбока, ако при това преминаване в другия, чувствата ни са от морално естество, не се замайваме и съзнанието ни не изчезва. Показател за моралността на даден човек е доколко той е в състояние да запази напълно съзнанието си, когато изживява не собствените си мъки и радости, а страданията и радостите на някоя чужда душа."


                                                                                                                                  Рудолф Щайнер

Духовните същества в небесните тела и природните царства


ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО:

ПЪРВА ЛЕКЦИЯ, Хелзинки, 3 април 1912 г.

Пътят към виждане на елементарните същества в етерното тяло на
Земята: синьото на небето, зеленото на растителната покривка, бялото
на снежната покривка събуждат морални усещания: благочестието,
разбирането за веществото. По тона и неговата октава преживяваме
хармонията на желанията и разума. Зад металния елемент окултният
поглед открива същества с добре очертани форми: елементарните
същества на Земята. Във валящия дъжд и във вдигащите се мъгли
винаги има преобразуващи се същества: елементарните същества на
водата. Те изваждат от Земята растенията през пролетта.

ВТОРА ЛЕКЦИЯ, 4 април 1912 г.
Елементарните същества на въздуха се появяват, проблясващи
светкавично. Те живеят в увяхването и умирането, грижат се за
узряването. Елементарните същества на огъня са пазителите на
кълновете. Астралното тяло на Земята се преживява от спящия човек.
В него живеят духове на циклите на времената, които предизвикват
смяната на сезоните. Те въртят Земята около нейната ос и така пораждат
деня и нощта. Човекът не трябва да губи паметта и съвестта си при
окултното си развитие. Тогава той може да се събуди в своя аз и да
гледа Слънцето също и нощем в неговия ход. Светът на природните
духове се изразява в природните сили, този на духовете на циклите на
времената – в природните закони, а на планетарния дух – в смисъла на
природата.

ТРЕТА ЛЕКЦИЯ, 5 април 1912 г.
Човекът води вътрешен живот. Ангелите живеят в абсолютната истина:
това, което възприемат, е откровение на вътрешната им природа във
външния свят. Вместо вътрешния си живот те преживяват изпълване
с дух. Те са водачите на отделните хора, водачи на народите са
архангелите, а на епохите – архаите; техни потомци са природните
духове на Земята, тези на архангелите – природните духове на водата,
а на ангелите – тези на въздуха. Ако човекът върши дела на любов,
той става по-богат, а не по-беден. Това е представено в образа на
чаша с вода, която, когато се изпразва, става все по-пълна. Обучение
за превъзмогване на обикновения вътрешен живот. За това служи
математиката.

ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ, 6 април 1912 г.
На първата степен на ясновидството човекът използва астралното си

тяло. Това, което възприема в него, после може да си го спомни. На
втората степен – етерното си тяло. Тогава той внася ясновидството в
обикновеното състояние на съзнанието си и разпознава съществата
от втората йерархия: властите, силите, господствата. Той се чувства
потопен в другите същества – в обикновеното съзнание на това
приличат състраданието и любовта. При съществата от втората
йерархия откровението на тяхното същество остава назад като нещо
самостоятелно, а във вътрешността им се възбужда живот, който се
възприема като духовно звучене, като музика на сферите. Властите
придават формата на всичко живо; в смяната на формите се изразяват
силите. В гледането на физиономията, а после и на формите на листото
и цвета човекът разпознава господствата. Съществата от втората
йерархия имат за потомци груповите души на растенията и животните.

ПЕТА ЛЕКЦИЯ, 7 април 1912 г.
На третата степен на ясновидството ставаме едно с наблюдаваното
същество. Тогава възприемаме съществата от първата йерархия:
престолите, херувимите и серафимите. Те отделят изцяло своя
отпечатък от себе си: техният вътрешен живот представлява
създаването на други същества. Техни потомци са духовете на циклите
на времената. Висшите същества имат власти като най-нисшата си
съставна част, след това сили, господства, престоли, херувими и
серафими. Те гледат нагоре към триединството: Баща, Син, Свети
дух. Външната форма на един дух на формата е планетата; зад него
са духовете на движението, на мъдростта, на волята, херувимите и
серафимите. В атмосферните явления действат силите; съзнанието на
планетата са господствата; престолите регулират неговото движение в
пространството; херувимите привеждат тези движения в унисон едно
с друго, а серафимите регулират хармонията на отделните планетарни
системи една с друга. Най-горната троичност управлява в мировото
пространство в отделните планетарни системи като обвивки.

ШЕСТА ЛЕКЦИЯ, 8 април 1912 г.
Луциферическите духове имат стремежа да развият самостоятелен
вътрешен живот. Така те се превръщат в духове на неистината.
Вместо да се изпълнят с висшите йерархии, те се отцепват от тях.
Една планета представлява това, което изпълва с етерна субстанция
цялото пространство, ограничено от нейната привидно елипсовидна
траектория. Духовете на формата, които владеят етерната сфера на
дадена планета, действат от Слънцето. Срещу това отвън навътре
действат луциферическите духове на властите и по този начин
се получава едно вгъване: физическата планета – нашата Земя –
представлява в действителност дупка в мировото пространство.
Счупената форма е материя. Серафимите и херувимите са носители на
светлината от Слънцето. На тях им противодействат луциферическите

духове и отхвърлят светлината обратно. Това е изложил първо
Заратустра, който нарича духа на Слънцето Ахура Мазда, а бунтовните
духове на мрака – Ангра Майню.

СЕДМА ЛЕКЦИЯ, 10 април 1912 г.
Духовните същества от серафимите до духовете на мъдростта
управляват развитието на Слънцето, на неподвижните звезди. До
духовете на формата стига сферата на влияние на планетите, а до
архангелите – тази на Луната. Астралното тяло прониква мозъка и
далака, етерното тяло – черния дроб, а азът – кръвоносната система.
Луните представляват трупа на планетарната система, планетите – на
живото физическо тяло, като животните на Земята. Неподвижната
звезда, Слънцето, окултно прави впечатлението като етерните тела
на растенията: в нея е етерното тяло на планетарната система, което
стига до най-външния ѝ край. В духовните същества на планетите
имаме и астралното тяло. Вредните сили на луциферическите същества
се събират от кометата, която възниква наново най-вече едва при
навлизането си в планетарната система и после отново изчезва, докато
отново поема на път извън измерението на пространството. В кометата
действат серафимите и херувимите.

ОСМА ЛЕКЦИЯ, 11 април 1912 г.
Развиващият се окултно трябва да се научи да гледа на света по начина
на възприемане на ангелите. Той не вижда нищо от физическите тела,
но все още има спомен за небесните тела. Те се представят като нещо
минало. Наблюдавайки Луната, той бива пренесен в прадревното
лунно състояние. Тя се е превърнала в Земя, благодарение на работата
на властите. Ако ясновиждащият поглед се насочи към планетите,
той възприема и един споменен образ. Ако човекът изпитва само
съчувствие и любов, тогава физическото Слънце изчезва. Човекът
го е виждал в египетските мистерии в среднощ: той се връща назад
в прадревното слънчево състояние на Земята. Съкровището на
нибелунгите представлява в действителност един талисман от злато.
Човекът има аз във физическия свят, груповият аз на животните е на
астралния план, този на растенията – в девакана, а на минералите –
във висшия девакан. При показването на растенията през пролетта
астралното тяло на растенията в астралния свят усеща заспиване, а
при увяхването им през есента – събуждане. Ако човек троши камъни,
астралното тяло на минералите усеща доволство в девакана. Ако той
изтръгва растението с неговия корен, астралното тяло на растението
изпитва болка в астралния свят.

ДЕВЕТА ЛЕКЦИЯ, 13 април 1912 г.
Разумът е деен и в животинското царство: осите произвеждат хартия. От
шестата до седмата планета груповите азове на животните въздействат

върху главните видове на животинското царство. Модифицирайки
го, в него действат 12-те зодиакални знака. Тези групови азове са
потомци на силите, дали астралното тяло на човека на старата Луна.
Съответстващите им луциферически духове специфицират от планетите
човешкия род на основни раси. Силите инспирират от планетите
големите културни импулси, например от окултния Меркурий – този на
будизма. Поради това Е. П. Блаватска казва: Буда = Меркурий. Върху
астралното тяло на растенията от планетите въздействат потомците на
силите. Те пораждат спираловидните листни разклонения. В посоката
на стеблата на растенията груповите азове на растенията действат от
Слънцето. Те са потомци на господствата. Духовете на циклите на
времената свързват спиралния принцип на движение с принципа в
стеблото: спиралния принцип чак до разположените кръгообразно
тичинки и действащия в стеблото принцип, който стига чак до плодника.
По време на прадревното Слънчево състояние господствата са дали
на човека етерното му тяло. Сега те действат надолу от Слънцето във
вертикала на растението. Седмината риши са дали спомените отново
на седемте големи култури на Атлантида, но над това за тях се намира
Вишвакарман. Заратустра нарича този дух на мъдростта Ахура Мазда,
египтяните – Озирис, който е убит от Тифон и който среща човека едва
след смъртта. През четвъртия следатлантски културен период Христос
бива непосредствено инспириран в продължение на три години от
този слънчев дух на мъдростта. Той е духът на единението на земната
култура – Западът приема Христовия импулс от Изтока.

ДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 14 април 1912 г.
Кристалните форми на минералното царство се обясняват с начина
на въздействие на духовете на формата или техните потомци.
Етерният елемент струи от силите надолу от планетите и създава
своите субстанции: от Сатурн – оловото, от Юпитер – калая, от Марс
– желязото, от окултната Венера – медта, а от окултния Меркурий
– живака. Астралният елемент на минерала идва от господствата
или техните потомци на Слънцето. Луциферическите духове на
мъдростта струят от Слънцето от етерния елемент върху Земята и
създават златото, а равновесието отново се установява чрез етерните
потоци от Луната, които създават среброто. Духовете на мъдростта
живеят в неподвижните звезди. Тяхната физическа светлина идва от
луциферическите духове на мъдростта. Груповият аз на минералите
действа от извън планетарната система чрез престолите или техните
потомци. Ако станат луциферически, те се проявяват в метеорите
и кометите. При преминаването им през планетарната система те
присъединяват към себе си минерален елемент, който произлиза
също и от престолите. Сатурн по-рано е показвал опашка, която
по-късно се е скъсила в затворения му пръстен. Той представлява
същото като опашка на комета. Уран и Нептун са планети, които са

долетели много по-късно. От луциферически същества на степента на
престолите кометата придобива минерално естество. Властите създават
първоначално груповия аз на хората, който после се диференцира от
другите същества от различните йерархии – Яхве е отражението на
Христос от Луната. Също и за Е. П. Блаватска Яхве представлява лунен
бог, а Луцифер е негов противник. Христос е истинският Луцифер.
Такива разглеждания на небесните светове трябва да се превърнат в
морален извор на сила, който да въдворява хармония и мир на Земята.


Окултизмът и инициацията , публична лекция
Хелзинки, 12 април 1912 г.
Живот след смъртта, прераждане и съдба. Познаваме само това, в чието
създаване можем да вземем участие. Нашият дневен живот представлява
процес на унищожение, който отново се изравнява творчески през
нощта. Състраданието и любовта ни позволяват да проникнем в нещо
чуждо, а отвътре ни говори съвестта от един по-висш свят. Обучението
чрез медитация и концентрация за постигане на висши познания води
отначало до преживяване на образи, които човекът сам е създал. По
този начин той взема участие в един творчески процес. Инспирацията
е по-висше състояние. В по-ранни епохи обучението е ставало под
ръководството на гуруто, който в настоящето трябва да се замени от
енергичното волево решение на самия човек. Културата на настоящето
не търпи вече позоваването на адепти. Е. П. Блаватска все още се
позовава на гурута.

Информация за книгата
Събр. съч. GA 136
Автор Рудолф Щайнер
Категория лекции
Издателство Издателско ателие Аб
Език български
Преводач Мария Пашова
ISBN 9786192280253
Издание първо издание, 2018
Формат меки корици, 242 страници

Напишете отзив

Моля идентифицирайте се или се регистрирайте, за оставяне на отзив.

Най-разглеждани

Тайната на четирите темперамента

Издателството предлага второто българско издание на този лекционен цикъл като напомня, че необоходимо условие за разбиране на текста и за езотерична работа с него е поне предварителното проучване на "Въведение в Тайната наука".В настоящото издание са включени следните трудове на Щайнер:* Тайната на четирите темперамента;* Възпитанието на детето от гледна точка на антропософията;* Лекция върху педагогиката по време на "Френския курс" в Гьотеанума, 16.09.1922;* Педагогика и изкуство;* Педагогика и морал;* Лекции върху възпитанието;* Лекции върху социалния живот и троичното устройство на социалния организъм. ..

10,00 лв.

От Исус към Христос

10 лекции, изнесени в Карлсруе от 4 до 14 октомври 1911 г.От съдържанието: Окултна характеристика на йезуитизма – Екстремно усилване на Исусовия принцип – Идеята за прераждането в книгата на Лесинг „Възпитанието на човешкия род“ – Реинкарнация и карма от антропософска гледна точка – Аполоний от Тиана – Блез Паскал и Владимир Соловьов – Радикалната промяна в общочовешката еволюция през следващите 3000 години – Вярата ще бъде заменена от непосредственото виждане на етерния Христос – Фантомът на физическото тяло и неговото разрушение: грехопадението – Двете деца Исус – Заратустра и Соломоновият Исус – Екзотеричният път към Христос: Тайната вечеря и Евангелията; езотеричният път към Христос: Причастието в Духа и силата на медитацията..

14,00 лв.

Духовните същества в небесните тела и природните царства

"Когато развием съчувствие, любов или симпатия към друга човешка душа, изживяваме в себе си според способностите си не това, което ни засяга – защото това не би било изживяването на съчувствие и любов, – а преживяваме радостите, страданията, болките и удоволствията на другата душа. В момента, в който, изпълнени със състрадание, съумеем да бъдем погълнати от душата на друг човек – едно непредубедено наблюдение може да ни научи на това, –  ние действително живеем извън обикновеното си съзнание, потапяме се вътре в другата душа. Тук пред душата ни застава една дълбока тайна на живота. Тя е толкова по-дълбока, ако при това преминаване в другия, чувствата ни са от морално естество, не се замайваме и съзнанието ни не изчезва. Показател за моралността на даден човек е доколко той е в състояние да запази напълно съзнанието си, когато изживява не собствените си мъки и радости, а страданията и радостите на някоя чужда душа."                                                                                                                                  Рудолф ЩайнерДуховните същества в небесните тела и природните царстваОТ СЪДЪРЖАНИЕТО:ПЪРВА ЛЕКЦИЯ, Хелзинки, 3 април 1912 г.Пътят към виждане на елементарните същества в етерното тяло наЗемята: синьото на небето, зеленото на растителната покривка, бялотона снежната покривка събуждат морални усещания: благочестието,разбирането за веществото. По тона и неговата октава преживявамехармонията на желанията и разума. Зад металния елемент окултниятпоглед открива същества с добре очертани форми: елементарнитесъщества на Земята. Във валящия дъжд и във вдигащите се мъгливинаги има преобразуващи се същества: елементарните същества наводата. Те изваждат от Земята растенията през пролетта.ВТОРА ЛЕКЦИЯ, 4 април 1912 г. Елементарните същества на въздуха се появяват, проблясващисветкавично. Те живеят в увяхването и умирането, грижат се заузряването. Елементарните същества на огъня са пазителите накълновете. Астралното тяло на Земята се преживява от спящия човек.В него живеят духове на циклите на времената, които предизвикватсмяната на сезоните. Те въртят Земята около нейната ос и така пораждатденя и нощта. Човекът не трябва да губи паметта и съвестта си приокултното си развитие. Тогава той може да се събуди в своя аз и дагледа Слънцето също и нощем в неговия ход. Светът на природнитедухове се изразява в природните сили, този на духовете на циклите навремената – в природните закони, а на планетарния дух – в смисъла наприродата.ТРЕТА ЛЕКЦИЯ, 5 април 1912 г. Човекът води вътрешен живот. Ангелите живеят в абсолютната истина:това, което възприемат, е откровение на вътрешната им природа въввъншния свят. Вместо вътрешния си живот те преживяват изпълванес дух. Те са водачите на отделните хора, водачи на народите саархангелите, а на епохите – архаите; техни потомци са природнитедухове на Земята, тези на архангелите – природните духове на водата,а на ангелите – тези на въздуха. Ако човекът върши дела на любов,той става по-богат, а не по-беден. Това е представено в образа начаша с вода, която, когато се изпразва, става все по-пълна. Обучениеза превъзмогване на обикновения вътрешен живот. За това служиматематиката.ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ, 6 април 1912 г. На първата степен на ясновидството човекът използва астралното ситяло. Това, което възприема в него, после може да си го спомни. Навтората степен – етерното си тяло. Тогава той внася ясновидството вобикновеното състояние на съзнанието си и разпознава съществатаот втората йерархия: властите, силите, господствата. Той се чувствапотопен в другите същества – в обикновеното съзнание на товаприличат състраданието и любовта. При съществата от вторатайерархия откровението на тяхното същество остава назад като нещосамостоятелно, а във вътрешността им се възбужда живот, който севъзприема като духовно звучене, като музика на сферите. Властитепридават формата на всичко живо; в смяната на формите се изразяватсилите. В гледането на физиономията, а после и на формите на листотои цвета човекът разпознава господствата. Съществата от вторатайерархия имат за потомци груповите души на растенията и животните.ПЕТА ЛЕКЦИЯ, 7 април 1912 г.На третата степен на ясновидството ставаме едно с наблюдаванотосъщество. Тогава възприемаме съществата от първата йерархия:престолите, херувимите и серафимите. Те отделят изцяло свояотпечатък от себе си: техният вътрешен живот представлявасъздаването на други същества. Техни потомци са духовете на циклитена времената. Висшите същества имат власти като най-нисшата сисъставна част, след това сили, господства, престоли, херувими исерафими. Те гледат нагоре към триединството: Баща, Син, Светидух. Външната форма на един дух на формата е планетата; зад негоса духовете на движението, на мъдростта, на волята, херувимите исерафимите. В атмосферните явления действат силите; съзнанието напланетата са господствата; престолите регулират неговото движение впространството; херувимите привеждат тези движения в унисон еднос друго, а серафимите регулират хармонията на отделните планетарнисистеми една с друга. Най-горната троичност управлява в мировотопространство в отделните планетарни системи като обвивки.ШЕСТА ЛЕКЦИЯ, 8 април 1912 г. Луциферическите духове имат стремежа да развият самостоятеленвътрешен живот. Така те се превръщат в духове на неистината.Вместо да се изпълнят с висшите йерархии, те се отцепват от тях.Една планета представлява това, което изпълва с етерна субстанцияцялото пространство, ограничено от нейната привидно елипсовиднатраектория. Духовете на формата, които владеят етерната сфера нададена планета, действат от Слънцето. Срещу това отвън навътредействат луциферическите духове на властите и по този начинсе получава едно вгъване: физическата планета – нашата Земя –представлява в действителност дупка в мировото пространство.Счупената форма е материя. Серафимите и херувимите са носители насветлината от Слънцето. На тях им противодействат луциферическитедухове и отхвърлят светлината обратно. Това е изложил първоЗаратустра, който нарича духа на Слънцето Ахура Мазда, а бунтовнитедухове на мрака – Ангра Майню.СЕДМА ЛЕКЦИЯ, 10 април 1912 г.Духовните същества от серафимите до духовете на мъдросттауправляват развитието на Слънцето, на неподвижните звезди. Додуховете на формата стига сферата на влияние на планетите, а доархангелите – тази на Луната. Астралното тяло прониква мозъка идалака, етерното тяло – черния дроб, а азът – кръвоносната система.Луните представляват трупа на планетарната система, планетите – наживото физическо тяло, като животните на Земята. Неподвижнатазвезда, Слънцето, окултно прави впечатлението като етерните телана растенията: в нея е етерното тяло на планетарната система, коетостига до най-външния ѝ край. В духовните същества на планетитеимаме и астралното тяло. Вредните сили на луциферическите съществасе събират от кометата, която възниква наново най-вече едва принавлизането си в планетарната система и после отново изчезва, докатоотново поема на път извън измерението на пространството. В кометатадействат серафимите и херувимите.ОСМА ЛЕКЦИЯ, 11 април 1912 г. Развиващият се окултно трябва да се научи да гледа на света по начинана възприемане на ангелите. Той не вижда нищо от физическите тела,но все още има спомен за небесните тела. Те се представят като нещоминало. Наблюдавайки Луната, той бива пренесен в прадревнотолунно състояние. Тя се е превърнала в Земя, благодарение на работатана властите. Ако ясновиждащият поглед се насочи към планетите,той възприема и един споменен образ. Ако човекът изпитва самосъчувствие и любов, тогава физическото Слънце изчезва. Човекътго е виждал в египетските мистерии в среднощ: той се връща назадв прадревното слънчево състояние на Земята. Съкровището нанибелунгите представлява в действителност един талисман от злато.Човекът има аз във физическия свят, груповият аз на животните е наастралния план, този на растенията – в девакана, а на минералите –във висшия девакан. При показването на растенията през пролеттаастралното тяло на растенията в астралния свят усеща заспиване, апри увяхването им през есента – събуждане. Ако човек троши камъни,астралното тяло на минералите усеща доволство в девакана. Ако тойизтръгва растението с неговия корен, астралното тяло на растениетоизпитва болка в астралния свят.ДЕВЕТА ЛЕКЦИЯ, 13 април 1912 г. Разумът е деен и в животинското царство: осите произвеждат хартия. Отшестата до седмата планета груповите азове на животните въздействатвърху главните видове на животинското царство. Модифицирайкиго, в него действат 12-те зодиакални знака. Тези групови азове сапотомци на силите, дали астралното тяло на човека на старата Луна.Съответстващите им луциферически духове специфицират от планетитечовешкия род на основни раси. Силите инспирират от планетитеголемите културни импулси, например от окултния Меркурий – този набудизма. Поради това Е. П. Блаватска казва: Буда = Меркурий. Върхуастралното тяло на растенията от планетите въздействат потомците насилите. Те пораждат спираловидните листни разклонения. В посокатана стеблата на растенията груповите азове на растенията действат отСлънцето. Те са потомци на господствата. Духовете на циклите навремената свързват спиралния принцип на движение с принципа встеблото: спиралния принцип чак до разположените кръгообразнотичинки и действащия в стеблото принцип, който стига чак до плодника.По време на прадревното Слънчево състояние господствата са далина човека етерното му тяло. Сега те действат надолу от Слънцето въввертикала на растението. Седмината риши са дали спомените отновона седемте големи култури на Атлантида, но над това за тях се намираВишвакарман. Заратустра нарича този дух на мъдростта Ахура Мазда,египтяните – Озирис, който е убит от Тифон и който среща човека едваслед смъртта. През четвъртия следатлантски културен период Христосбива непосредствено инспириран в продължение на три години оттози слънчев дух на мъдростта. Той е духът на единението на земнатакултура – Западът приема Христовия импулс от Изтока.ДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 14 април 1912 г. Кристалните форми на минералното царство се обясняват с начинана въздействие на духовете на формата или техните потомци.Етерният елемент струи от силите надолу от планетите и създавасвоите субстанции: от Сатурн – оловото, от Юпитер – калая, от Марс– желязото, от окултната Венера – медта, а от окултния Меркурий– живака. Астралният елемент на минерала идва от господстватаили техните потомци на Слънцето. Луциферическите духове намъдростта струят от Слънцето от етерния елемент върху Земята исъздават златото, а равновесието отново се установява чрез етернитепотоци от Луната, които създават среброто. Духовете на мъдросттаживеят в неподвижните звезди. Тяхната физическа светлина идва отлуциферическите духове на мъдростта. Груповият аз на минералитедейства от извън планетарната система чрез престолите или технитепотомци. Ако станат луциферически, те се проявяват в метеоритеи кометите. При преминаването им през планетарната система теприсъединяват към себе си минерален елемент, който произлизасъщо и от престолите. Сатурн по-рано е показвал опашка, коятопо-късно се е скъсила в затворения му пръстен. Той представлявасъщото като опашка на комета. Уран и Нептун са планети, които садолетели много по-късно. От луциферически същества на степента напрестолите кометата придобива минерално естество. Властите създаватпървоначално груповия аз на хората, който после се диференцира отдругите същества от различните йерархии – Яхве е отражението наХристос от Луната. Също и за Е. П. Блаватска Яхве представлява луненбог, а Луцифер е негов противник. Христос е истинският Луцифер.Такива разглеждания на небесните светове трябва да се превърнат вморален извор на сила, който да въдворява хармония и мир на Земята.Окултизмът и инициацията , публична лекцияХелзинки, 12 април 1912 г. Живот след смъртта, прераждане и съдба. Познаваме само това, в чиетосъздаване можем да вземем участие. Нашият дневен живот представлявапроцес на унищожение, който отново се изравнява творчески презнощта. Състраданието и любовта ни позволяват да проникнем в нещочуждо, а отвътре ни говори съвестта от един по-висш свят. Обучениеточрез медитация и концентрация за постигане на висши познания водиотначало до преживяване на образи, които човекът сам е създал. Потози начин той взема участие в един творчески процес. Инспирациятае по-висше състояние. В по-ранни епохи обучението е ставало подръководството на гуруто, който в настоящето трябва да се замени отенергичното волево решение на самия човек. Културата на настоящетоне търпи вече позоваването на адепти. Е. П. Блаватска все още сепозовава на гурута...

16,00 лв.

Как човечеството отново да намери Христос Как човечеството отново да намери Христос

Осем лекции, изнесени в Дорнах и Базел от 22 декември 1918 до 1 януари 1919 г.Този лекционен цикъл е изнесен в една мъчителна епоха от историята на Европа и света. Първата световна война току-що е приключила. През тази първа следвоенна Коледа на 1918, въпреки незарастналите рани, мизерията и глада, животът като че ли отново си поема дъх, възприемателната способност на хората нараства, сърцата се отварят към бъдещето, и това – наред с много други фактори – позволява на Рудолф Щайнер да насочи духовно-научните се изследвания към една област, в която той навлиза за пръв път...

12,00 лв.

Азът и неговият двойник

Професор д-р мед. Олаф Кооб (1943), дейност като училищен лекар във Фрайбург и Ванне-Айкел Германия; международна лекторска и семинарна дейност, свързана с антропософията; дългогодишна практика в специализираната клиника за болни с наркотична зависимост в Салем-Оберстенвайлер; изследователска работа върху социалните причини за употреба на наркотици и последващите заболявания; международен консултант по въпросите на наркотиците; преподавател по медицина във Висшето специално училище и арт терапия в Отерсберг/Бремен; лекарски кабинет в Берлин; лекар в Лечебно-педагогически терапевтикум в Берлин.ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО:Тайната на двойственосттаЗа онези, които тръгнаха по света да научат що е страх Пияницата и Берлинските камбани Мотиви за двойника в литературата Двойници и сенки Сенките на съдбата Уилям Уилсън и митът за Каин и Авел Физическият двойник Органите като входни врати за демонични сили Азът и демоните Демонизиране на 20. столетие. Хитлер Сянката на любовта Проблемът на мъжката и женската същност Сянката на народите «О, двойнико! О, бледи спътнико!» Взаимоотношения между конституциятана аза и ландшафта Гьоте като прототип на модерния човек За ежедневната психология на злото Душевна работа..

15,00 лв.

Еволюцията от гледна точка на истината

От съдържанието: Духовете на волята: бушуващ океан от смелост – Ужасът пред свръхсетивния свят – Защо Хегеловата философия е непосилна за човека – Двата полюса на душевния живот: безкористното себезаличаване пред висшите светове и апотеозът на своеволието – Христос като космически екстракт на милостта и състраданието – Резигнацията като противоположност на волята – Резигнацията на Боговете като причина за изоставането на Луциферическите същества – За връзките между човешката свобода и злото – Хайнрих фон Клайст и предишните планетарни въплъщения на Земята..

7,00 лв.

Апокалипсисът на Йоан

В увода си към първото издание на книгата през 1945 г. Мари Щайнер пише : „В продължение на доста време, въпреки многото молби, издателите отказваха да публикуват тези лекции под формата на книжно издание, понеже слушателите от 1908 г. не биха приели съкращенията, които стенографът беше принуден да прави. Така те щяха да бъдат лишени от разтърсващото изживяване: възпламеняващото слово, изречено в огъня на духа. Сега, след много години, тази подробност не изглежда толкова смущаваща и обективното величие на казаното изпъква все повече и повече."..

14,00 лв.

Изкуството и неговата световна мисия

8 лекции в Дорнах от 27. Май до 9. Юни 1923 и в Кристияния (Осло) на 18. и 20. Май 1923, Събр. съч. 276От съдържанието : Съизживяване на годишния кръговрат като форма на посвещение – Отношението на древните гърци към физическото тяло – Произход на архитектурата – Космическата метаморфоза на човешката глава - Трите измерение в архитектурата, двете измерения в живописта, едното измерение в музиката – Горните и долните Богове – Вътрешният живот на цветовете – Геният на езика – Древните мистерии и някогашното единство между изкуство, наука и религия – Септима, квинта и терца в музикалното изживяване – Силата на човешката фантазия – Мистерийните драми на Рудолф Щайнер...

10,00 лв.

Евангелието на Йоан

В тези лекции, изнесени пред членове на Антропософското общество Рудолф Щайнер говори с особено интимен тон и разкрива за пръв път определени резултати от своите духовно-научни изследвания, които позволяват правилното разбиране на редица основни събития, описани в Евангелието на Йоан, като майката на Исус,  разговорът на Исус с Натанаил, сватбата в Кана Галилейска, последното свидетелство на Йоан Кръстител за Исус, появата на Възкръсналия край Генисаретското езеро, неверния Тома. Очертани са трите епохи от историята на християнството: 1. Епохата преди идването на Христос Исус2. Максималното навлизане на човешкия дух в материята и профанизиране на християнството3. Духовното разбиране на християнството с помощта на антропософията..

12,00 лв.

Човешката и космическата мисъл

От съдържанието: Преход от абстрактното към образното мислене като преход от Духовете на формата към Духовете на движението – Възможността за разглеждане на света от 12 различни гледни точки чрез 12 равноправни мирогледи – Отношението на седемте мирогледни нагласи към към дванадесетте мирогледи – Мястото на човека в духовния Космос от гледна точка на спиритуалната астрология...

8,00 лв.