Търсене
0
Кошница

Христология

Темата присъства от най-ранните публикации на младия Щайнер, от "Християнството като мистичен факт (GA 10) до лекционните цикли върху отделните Евангелия, "Битие. Тайните в библейския разказ за Сътворението" (GA 122), "От Исус към Христос" (GA 131), "Как човечеството отново да намери Христос" (GA 187), "Езотеричното християнство" (GA 130) и много други. При всичките си усилия да осветли трудно разбираемите събития, свързани с Христовата мисия на Земята, той никога и ни най-малко не засяга дълбоките копнежи на вярващия човек. Неговата цел е не да разруши традиционните представи за Рождеството, Разпятието и Възкресението Христово, а да разкрие на човешкото познание тяхното истинско и космическо значение. 

Христология
Антропософията като космософия - втора част

11 лекции в Дорнах, 1921, Събр. съч. 209 От съдържанието: Животът между смъртта и новото раждан..

6,00 лв.

Антропософията като космософия - първа част

11 лекции, Дорнах, 1921, Събр. съч. 208 От съдържанието: Възникване на страха в западната култу..

6,00 лв.

Апокалипсисът на Йоан

В увода си към първото издание на книгата през 1945 г. Мари Щайнер пише : „В продължение на доста в..

10,00 лв.

Великденският празник

4 лекции в Дорнах, включени в Събр. съч. 233а Тези четири лекции, изнесени през април 1924 г...

5,00 лв.

Духовното ръководство на човека и човечеството

Три лекции, изнесени от Рудолф Щайнер през 1911 г. пред ограничен кръг слушатели, вече членове..

0,00 лв.

Евангелието на Йоан

В тези лекции, изнесени пред членове на Антропософското общество Рудолф Щайнер говори с особено ин..

12,00 лв.

Евангелието на Лука

В този лекционен цикъл, изнесен пред ограничен брой слушатели и въпреки опита да бъде осуетен от с..

9,00 лв.

Евангелието на Марко

От съдържанието: Художественият елемент и духовно-драматичната градация в композицията на Стари..

9,00 лв.

Евангелието на Матей

12 лекции, изнесени в Берн от 1 до 12 септември 1910 г.От съдържанието : За противоположността между..

9,00 лв.

Езотеричното християнство и духовното ръководство но човечеството

Двадесет и три лекции, изнесени през 1911 и 1912 г. в различни градове на Европа. Лекциите, събрани ..

18,00 лв.

Изживявания в свръхсетивния свят

Предлаганият том съдържа лекции, които Рудолф Щайнер е държал през 1912 година в различни градов..

10,00 лв.

Как човечеството отново да намери Христос Как човечеството отново да намери Христос

Осем лекции, изнесени в Дорнах и Базел от 22 декември 1918 до 1 януари 1919 г.Този лекционен цикъл е..

9,00 лв.

Ново
Какво върши Ангелът в нашето астрално тяло

Лекция, изнесена в Цюрих на 9.10.1918 г.Антропософското схващане на Духа не трябва да бъде само един..

3,00 лв.

Ново
Мисията на новото духовно откровение

Един принцип на това познание ще бъде, че щастието на отделния човек никога няма да може да се пос..

16,00 лв.

Ново
Основни елементи на езотериката Основни елементи на езотериката

Целият курс бил всъщност вътрешна устна инструкция, тоест непредназначена нито за публичния, нито да..

17,00 лв.

Показани са от 1 до 15 от 20 резултата (2 страници)