Търсене
0
Кошница

Мисията на Рихард Вагнер

  • Наличност В наличност
  • Автор РУДОЛФ ЩАЙНЕР
  • 48
  • Продукта е разгледан: 1330

  • 10,00 лв.

Сподели:

Пoзнанието на свръхсетивното в наше време и
неговото значение за днешния живот (Събр. Съч. 55)

Рихард Вагнер и мистиката

Окултните истини на древните митове (Събр. Съч. 92)

Четене в Хрониката Акаша. Волфрам фон Ешенбах, Берлин, 1. Юли 1904:

Подготовка за четенето в Хрониката Акаша: Способност за
изключване на аза в мисловния процес. Упражняването на
тази способност от средновековните монаси. Волфрам фон
Ешенбах като инспириран поет. Преходът към научното раз-
глеждане на физическия свят чрез Коперник. Значението на
«майсторите, учителите» и техните пратеници. Окултният
смисъл на сагата за Лоенгрин и нейното представяне от Ри-
хард Вагнер.

Германската митология, Берлин, 15. Юли 1904:

Значението на северната и на келтската митология. За смесва-
нето на родовете. Епоха на хипорборейците, лемурийците и
атлантците. Тримата северни посветени – Вотан, Вили и Ве.
За смисъла на северните митове. Нифелхайм и Муспелхайм.
Келтският принос: Легендата за крал Артур и неговата Кръг-
ла маса, и за вълшебника Мерлин. Локи като бог на горещи-
те желания и страсти и Хаген, инспирираният от него човек.
Насочването към личното, показано с примера за любовта.
Волфрам фон Ешенбах като посветен и неговата сага за Пар-
сифал. Връзката на германския елемент с християнството.

Сагата за Зигфрид, Берлин, 21. Октомври 1904:

Настроението на очакване при северните народи в повра-
та на времето. Строгото опазване на мистерийните тайни и
несправедливата смъртна присъда на Сократ. Учението за
смъртта, което води към истинския живот – при древните
германци и при Буда. Посвещение на друидите. Зигфрид,
подготвящ християнството. Отделни елементи в сагата за
Зигфрид и нейното значение.

Историческото разгръщане на самосъзнанието
в музикалните драми на Рихард Вагнер, Берлин, 28. Март 1905:

Ръководството на човечеството от Великите посветени;
пример за тяхното въздействие в лицето на Якоб Бьоме.
Стремежът на Рихард Вагнер да измъкне човечеството от
потъването му в материализма чрез включване на митовете
в неговите музикални драми. Връзка с легендите за Карл
Велики и Фридрих Барбароса. Образно представяне на пре-
хода от старата ясновидска култура към развиването на ра-
зума и на самосъзнанието в музикалните драми на Рихард
Вагнер.

Загубата на атавистичното ясновидство и образното му представяне в «Пръстенът на нибелунга», Берлин, 5. Май 1905:

Преходът от старото астрално ясновиждане към мъдростта
на разума. Образно представяне на този процес в древно-
германските легенди и в отделни моменти от «Пръстена на
нибелунга». Четирикратното посвещение. Локи и Балдур
като представители на лунното и слънчевото царство.

Раждането на Аза през Петата следатлантска епоха в тетралогията на Рихард Вагнер. Християнската перспектива пред двата пола в «Тристан и
Изолда», Берлин, 12. Май 1905:

Четири подготвителни епохи в северно-германското разви-
тие, съответстващи на четирите културни епохи в средизем-
номорското пространство. Раждането на аза през петата епо-
ха. Представянето на това събитие в тетралогията на Рихард
Вагнер. Отделни детайли в това представяне и тяхното езо-
терично значение. Проблемът за разделянето на половете в
«Тристан и Изолда». Преодоляването на този проблем в хрис-
тиянската любов.

Легендата за Парсифал в произведенията на Волфрам Ешенбах и Рихард Вагнер
Берлин, 19. Май 1905:

Рихард Вагнеровото отношение към мистиката. Неговата
скица на драмата «Победителите». Мотивът на жертващата
се девица при Хартман фон Ауе «Бедният Хайнрих» и в дра-
мите на Рихард Вагнер. Мотивът на Танхойзер. Културният
импулс на прасемитите. Легендата за Парсифал при Волфрам
фон Ешенбах и при Рихард Вагнер. Импулсът за едно бъдещо
обединяване на изкуство, религия и наука в произведенията
на Рихард Вагнер.

Парсифал и Лоенгрин, Кьолн, 3. Декември 1905:

Преодоляване на религията на друидите чрез християнство-
то, изживявано в отсичането на дъба на Донар от Бонифаций.
Трагичното настроение в легендата за Зигфрид. Фридрих Бар-
бароса и търсенето на Свещения Граал. Парсифал като посве-
тен на Граала. Синът му Лоенгрин като основател на градска-
та култура.

Християнската мистерия. Древната езотерика и розенкройцерство (Събр. Съч. 97)

Тайната на Граала и идеята за реинкарнациите в произведенията на Рихард Вагнер
Ландин (Марк), 29. Юли 1906:

Рихард Вагнеровото изобразяване на реинкарнационната
идея в драмата «Победителите». Идеята на «Парсифал» като
прозвучаване на древна мистерийна мъдрост във Вагнер.
Рицарите на Граала и Артуровите рицари. Дроти и друиди.
Тайната на кръста, Граала и кървавото копие. Преобразува-
нето на кръвта чрез Христос. Трите степени: замъгленост,
съмнение, Saelde. «Парсифал» на Волфрам и на Вагнер.

Музиката на «Парсифал» като израз на процесите в свръхсетивния свят,Касел, 16. Януари 1907:

Изплуването на окултни истини при Вагнер. Човекът – обър-
нато растение. Растителната цветна чашка и чашата на Гра-
ала. Взаимна връзка между жертвената смърт на Христос и
растението. Идеята за прераждането в драмата на Вагнер
«Победителите». Вълшебството на Разпети петък. Гьоте-
вите Тайни. Легендата за дървото в рая. «Парсифал»: една
музикална драма.

Мировите загадки и антропософията (Събр. Съч. 54)

Зигфрид и залезът на боговете, Берлин, 22. Март 1906

Пътят към познанието при Парсифал и Лоенгрин, Берлин, 29. Март 1906
Информация за книгата
Събр. съч. Подбрани лекции
Автор Рудолф Щайнер
Категория Лекции
Издателство Антропософско Издателство "Даскалов"
Език Български
Преводач Нели Спиридонова-Хорински
ISBN 9789544950712
Издание Първо издание, 2012 година
Формат Меки корици, 226 страници

Напишете отзив

Моля идентифицирайте се или се регистрирайте, за оставяне на отзив.

Най-разглеждани

Тайната на четирите темперамента

Издателството предлага второто българско издание на този лекционен цикъл като напомня, че необоходимо условие за разбиране на текста и за езотерична работа с него е поне предварителното проучване на "Въведение в Тайната наука".В настоящото издание са включени следните трудове на Щайнер:* Тайната на четирите темперамента;* Възпитанието на детето от гледна точка на антропософията;* Лекция върху педагогиката по време на "Френския курс" в Гьотеанума, 16.09.1922;* Педагогика и изкуство;* Педагогика и морал;* Лекции върху възпитанието;* Лекции върху социалния живот и троичното устройство на социалния организъм. ..

10,00 лв.

От Исус към Христос

10 лекции, изнесени в Карлсруе от 4 до 14 октомври 1911 г.От съдържанието: Окултна характеристика на йезуитизма – Екстремно усилване на Исусовия принцип – Идеята за прераждането в книгата на Лесинг „Възпитанието на човешкия род“ – Реинкарнация и карма от антропософска гледна точка – Аполоний от Тиана – Блез Паскал и Владимир Соловьов – Радикалната промяна в общочовешката еволюция през следващите 3000 години – Вярата ще бъде заменена от непосредственото виждане на етерния Христос – Фантомът на физическото тяло и неговото разрушение: грехопадението – Двете деца Исус – Заратустра и Соломоновият Исус – Екзотеричният път към Христос: Тайната вечеря и Евангелията; езотеричният път към Христос: Причастието в Духа и силата на медитацията..

14,00 лв.

Въведение в тайната наука

Основно съчинение на Рудолф Щайнер, публикувано за пръв път през 1910 г. като един вид продължение на „Теософия“ (Събр. съч. 9) и „Как се постигат познания за висшите светове“ (Събр. съч. 10). Представлява най-всеобхватното изложение в творчеството на автора, който проследява възникването и еволюцията на човека в един сам по себе си подвижен и развиващ се Космос. Характерно за описанията е, че те са постигнати в едно състояние на съзнанието, което – без да губи своята яснота, познавателна сила и логическа последователност на мисленето – фактически е преодоляло своята зависимост от физическия човешки мозък...

18,00 лв.

Апокалипсисът на Йоан

В увода си към първото издание на книгата през 1945 г. Мари Щайнер пише : „В продължение на доста време, въпреки многото молби, издателите отказваха да публикуват тези лекции под формата на книжно издание, понеже слушателите от 1908 г. не биха приели съкращенията, които стенографът беше принуден да прави. Така те щяха да бъдат лишени от разтърсващото изживяване: възпламеняващото слово, изречено в огъня на духа. Сега, след много години, тази подробност не изглежда толкова смущаваща и обективното величие на казаното изпъква все повече и повече."..

14,00 лв.

Еволюцията от гледна точка на истината

От съдържанието: Духовете на волята: бушуващ океан от смелост – Ужасът пред свръхсетивния свят – Защо Хегеловата философия е непосилна за човека – Двата полюса на душевния живот: безкористното себезаличаване пред висшите светове и апотеозът на своеволието – Христос като космически екстракт на милостта и състраданието – Резигнацията като противоположност на волята – Резигнацията на Боговете като причина за изоставането на Луциферическите същества – За връзките между човешката свобода и злото – Хайнрих фон Клайст и предишните планетарни въплъщения на Земята..

7,00 лв.

Човешката и космическата мисъл

От съдържанието: Преход от абстрактното към образното мислене като преход от Духовете на формата към Духовете на движението – Възможността за разглеждане на света от 12 различни гледни точки чрез 12 равноправни мирогледи – Отношението на седемте мирогледни нагласи към към дванадесетте мирогледи – Мястото на човека в духовния Космос от гледна точка на спиритуалната астрология...

8,00 лв.

Как човечеството отново да намери Христос Как човечеството отново да намери Христос

Осем лекции, изнесени в Дорнах и Базел от 22 декември 1918 до 1 януари 1919 г.Този лекционен цикъл е изнесен в една мъчителна епоха от историята на Европа и света. Първата световна война току-що е приключила. През тази първа следвоенна Коледа на 1918, въпреки незарастналите рани, мизерията и глада, животът като че ли отново си поема дъх, възприемателната способност на хората нараства, сърцата се отварят към бъдещето, и това – наред с много други фактори – позволява на Рудолф Щайнер да насочи духовно-научните се изследвания към една област, в която той навлиза за пръв път...

12,00 лв.

Битие. Тайните в библейския разказ за Сътворението

11 лекции, изнесени в Мюнхен от 16 до 26. Август 1910, Събр. съч. 122В дните на Сътворението човекът все още е част от духовния свят. През първите три дни се залагат основите на неговата Сетивна, Разбираща и Съзнателна душа. През четвъртия ден той получава своето астрално тяло от силите на звездите (лат. аstra), през петия ден се сдобива с етерно тяло; а през шестия ден слиза във физическия свят като същество, съставено само от топлина, и по-късно, като топлинно-въздушен човек живее в обкръжението на Земята (= Рай). Едва след изкушението от Луцифер (= грехопадението) той се сгъстява във водно-земен човек и – макар да е първородна рожба на Йерархиите – слиза във физическия свят последен, след всички други създания. Раят, пазен от Херувима с огнен меч, става недостъпен за него. Започва земният му път, включващ веригата от инкарнации, преодоляване на кармическите изпитания и – особено в нашето съвремие – срещите му с Пазача на прага и с Христос в етерния свят.ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО:ПЪРВА ЛЕКЦИЯ, Мюнхен, 16. Август 1910Въведение. „Децата на Луцифер” и „Великите посвете-ни” от Шуре. Благодарност към участниците в подго-товката на розенкройцерската мистерийна драма „Пор-тата на посвещението”. Художественото произведениекато опит за намиране на път към духовния свят.ВТОРА ЛЕКЦИЯ, 17. Август, 1910Мистерията на пра-словото. Встъпителните думи наБиблията: „Bereschit bara elohim et haschamajim w`etha`arez. Творческата сила на еврейския език. Произходътна човечеството според началото на библейския разказза Сътворението.ТРЕТА ЛЕКЦИЯ, 18. Август, 1910Волевият характер на „ha`arez”. Състоянието „tohuwabohu. Елохимите. Разделянето на Земята и Слънцето.Изграждането на човешката форма от света на звуците.ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ, 19. Август 1910Седемте дни на Сътворението. Първата Мойсеева кни-га като спомен за предходните планетарни състояния наЗемята. Нахлуването на светлинния елемент. Обособява-не на твърдия елемент от водните маси. Възникване нарастителния свят. Груповите души. Присъединяване навъншните космически сили към Земното съществуване.Образуване на животинските форми във въздушния и во-дния елемент.ПЕТА ЛЕКЦИЯ, 20. Август 1910Елохимите. Еони или Духове на времето. Първите тридни от Сътворението. Светлина, етер, жизнен етер ипроцесите на сгъстяване: въздух, вода, земя. Въпроснитепроцеси като откровения от страна на душевно-духовнисъщества. Елохимите в йерархичния ред: Духове на фор-мата. Архаите или Духовете на личността като служи-тели на Елохимите. Духовете на личността в ПърватаМойсеева книга. „Ден първи”.ШЕСТА ЛЕКЦИЯ, 21. Август, 1910Светлината и мрака като две противоположни сили. На-предващите Архаи като служители на Елохимите в свет-лината, която изоставащите Архаи донасят като мрак.Будност и сън като градивни и разграждащи процеси, ивръзката им със Слънчевото и Сатурновото състояние.Дейността на Йерархиите в хода на разказа за Сътворе-нието.СЕДМА ЛЕКЦИЯ, 22. Август 1910Дейността на Йерархиите в земния свят: Духове на воля-та или Престоли в земното естество; Духове на мъдрост-та или Кириотетес във водното естество; Духове надвижението или Динамис във въздушното естество; Ду-хове на формата или Ексузиаи (Елохими) във топлинно-то естество. В обкръжението на Земята: Херувимите иобразуването на облаци; Серафимите и светкавиците игръмотевиците. Елохимът-Яхве = седемте Елохими, кои-то се стремят към единство.ОСМА ЛЕКЦИЯ, 23. Август 1910Композицията на първия и втория ден от Сътворение-то. Старата Луна. Предметното съзнание – присъщо наземните условия. Съзнанието на Йерархиите в условиятана Старата Луна и на Земята. Елохимите в първите днина Сътворението.ДЕВЕТА ЛЕКЦИЯ, 24. Август 1910Човекът като първородно създание в началото на Сътво-рението. Неговите душевно-духовни качества в първитепет дни на Сътворението. Заложбите на Сетивнатадуша в първия, на Разбиращата душа във втория и наСъзнателната душа в третия ден на Сътворението. Раз-витие на физическия човек (като топлинно същество) вшестия ден на Сътворението. Преход към въздушнотоестество чрез Елохима-Яхве едва след шестия ден наСътворението. Влиянието на Луцифер.ДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 25. Август 1910Отделянето на Слънцето от Земята. Адам и Ева. От-делянето на Луната от Земята. Съпоставимост междубиблейския разказ и фактите, до които стига „Тайнатанаука”. Лунното присъствие в Земята и в човека. Връзка-та между Луната и човешката самостоятелност. Бъде-щият разпад на земната материя.ЕДИНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 26. Август 1910Съзвучие между Библията и ясновидското изследване.Създаване на мъжко-женския човек в шестия ден наСътворението. Шестият ден отговаря на Лемурийска-та епоха. Яхве и азовата природа на човека. Смисълътна „почивката” след Сътворението. Преходът към Ат-лантската епоха. Човекът слиза от духовния във физиче-ския свят последен, след всички други създания...

15,00 лв.

Лечебно-педагогически курс

Дванадесет лекции, изнесени в Дорнах от 25 юни до 7 юли 1924 пред лекари и лечебни педагози...

12,00 лв.

Христос и човешката душа

Четири лекции, включени в цикъла „Христос и човешката душа“, ( Събр. съч. 155), изнесен през 1914 г. в Норкьопинг, с предговор от Мари Щайнер. „ Преди всичко налице беше силното желание да се представят Евангелията и съдържанието на Библията в антропософска светлина. В същото време Рудолф Щайнер трябваше да покаже, че не приема възгледите на Ани Безант и ръководеното нея Теософско общество, и да се изправи срещу всеки медиумистичен и мъгляв окултизъм, срещу всичко онова, което се натрупваше като враждебност към безкомпромисната точност на неговото учение...

5,00 лв.