Търсене
0
Кошница

Възникване на естествените науки

  • Наличност В наличност
  • Автор РУДОЛФ ЩАЙНЕР
  • 62
  • Продукта е разгледан: 778

  • 9,00 лв.

Сподели:

Естествените науки са навлезли в такава възраст, когато ученият трябва да се запита откъде идва и накъде отива, дали самият той е само продукт на отминалите епохи, или носи в своето съзнание зародиша на бъдещето. Не става дума за доказване или  оспорване на научни тези. Важното и решаващо задължение на учения е не друго, а индивидуалната му свързаност с духовния свят: както с неговите висши области, така и със застрашителните сили, които в своите „Антропософски ръководни принципи“ ( Събр. съч. 28)  Рудолф Щайнер нарече „под-природа“.
    

През нощта на 31. Декември 1922, непосредствено преди шестата лекция от този цикъл избухва пожарът, унищожил до основи изработената от дърво сграда на първия Гьотеанум в Дорнах. На следващия ден, веднага след този тежък удар на съдбата, под товара на огромната духовна и практическа отговорност, произтичащи от трагичното събитие, Рудолф Щайнер застава пред ораторския пулт и изнася поредната лекция.


ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО:


ПЪРВА ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 24. Декември 1922 г.

Коледното настроение. Модерните естествени науки
носят зародиша на новия духовен живот. Николай Кузан-
ски и „Братята в общия живот”. Съборът в Базел. „Docta
Ignorantia”. Майстер Екхард и „нищото”. Възгледите на
Тома Аквински. Скотус Еригена. Сигурността на матема-
тиката.


ВТОРА ЛЕКЦИЯ, 25. Декември 1922 г.

Симптоматологично разглеждане на историята. Пневма-
тологична фаза. Мистична фаза. Математическа фаза. Де-
мокрит и представата му за атомите. Как да си възвърнем
вътрешния смисъл на трите пространствени измерения.
Коперниковата планетарна система.


ТРЕТА ЛЕКЦИЯ, 26. Декември 1922 г.

Математиката е извлечена от нашата двигателна система.
Изживяването за кръвта. Мистика и математика. Координат-
ната система и абстрактното изживяване на пространството.
Спиноза. Модерното математическо мислене вече не е свър-
зано с вътрешните изживявания на човека. Предпоставки
за откритията на Коперник и Уйлям Харви.


ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ, 27. Декември 1922 г.

Птоломей и Коперник. Джордано Бруно в прехода между
стария и новия светоглед. Математиката и астрономията
на Нютон откъснаха човека от Бога. Пространството като
„сензориум на Бога”. Противниците на Нютон: Бъркли
и Гьоте. Възраженията на Бъркли срещу изчисленията с
безкрайно малките величини. Науката за неживата природа
изисква от нас отново да открием Духа в природата.


ПЕТА ЛЕКЦИЯ, 28. Декември 1922 г.

Учението на Джон Лок за разликата между първичните и
вторичните качества и неговата несъстоятелност. Рихард
Вале: „В мозъка няма нищо, което да не съществува в нерви-
те”. Вайсман: безсмъртието на едноклетъчните организми.
Математиката на Спиноза в неговата „Етика”. Поанкаре и
атомизмът.


ШЕСТА ЛЕКЦИЯ, 1. Януари 1923 г.

Познавателният проблем при Лок. Образните изживявания
на първичните и вторичните качества. Несигурните раз-
личия между човека и животното. Междучелюстната кост.
Възраженията на Гьоте. Природонаучните изследвания не
се интересуват от душевно-духовната същност на човека.


СЕДМА ЛЕКЦИЯ, 2. Януари 1923 г.

Липсващият познавателен мост между човека и света.
Изгубената опитност на древните: „Светлината в мен е
противоположната сила на тежестта”. Законите на Галилей.
Несъгласията с Аристотел. Коперник и Кеплер. Възникване
на понятието „гравитация”. Гален: четирите елемента и
четирите телесни течности. Съвременният човек вече няма
вътрешната опитност за тежестта, движението и скорост-
та, които са станали чисто физически явления. Теория на
относителността.


ОСМА ЛЕКЦИЯ, 3. Януари 1923 г.

В края на миналия век новото отношение на духовния
свят към физическия свят отваря пътя към истинското
духовно познание. Скотус Еригена. Учението на Гален за
телесните сокове и философите от предсократовата ера.
Джон Лок. Душевно-дихателното изживяване в системата
йога; Азово-топлинното изживяване в пневматологията.
Последните проблясъци на древната наука на посвещението
през Средновековието. Йоханес Скотус Еригена. Парацелз
и Якоб Бьоме. Ятрохимическата школа.


ДЕВЕТА ЛЕКЦИЯ, 6. Януари 1923 г.

Разривът между външната наука за природата и вътрешна-
та наука за човека. Как да внесем отново живот в идеята,
която си съставяме за физическите явления. Неодушевената
природа съставлява едно крайно състояние на живота;
етерната природа съставлява неговото начално състояние.
Една хермафродитна наука: Физиологията, която трябва
да се разпадне на една една реална химия и на една реална
психология. Същност на болестните и терапевтичните
процеси. Философия на свободата.

Информация за книгата
Събр. съч. GA 326
Автор Рудолф Щайнер
Категория Лекции
Издателство Антропософско Издателство "Даскалов"
Език Български
Преводач Димо Даскалов
ISBN 9789544950880
Издание Първо издание, 2018
Формат Меки корици, 160 страници

Напишете отзив

Моля идентифицирайте се или се регистрирайте, за оставяне на отзив.

Най-разглеждани

Тайната на четирите темперамента

Издателството предлага второто българско издание на този лекционен цикъл като напомня, че необоходимо условие за разбиране на текста и за езотерична работа с него е поне предварителното проучване на "Въведение в Тайната наука".В настоящото издание са включени следните трудове на Щайнер:* Тайната на четирите темперамента;* Възпитанието на детето от гледна точка на антропософията;* Лекция върху педагогиката по време на "Френския курс" в Гьотеанума, 16.09.1922;* Педагогика и изкуство;* Педагогика и морал;* Лекции върху възпитанието;* Лекции върху социалния живот и троичното устройство на социалния организъм. ..

10,00 лв.

От Исус към Христос

10 лекции, изнесени в Карлсруе от 4 до 14 октомври 1911 г.От съдържанието: Окултна характеристика на йезуитизма – Екстремно усилване на Исусовия принцип – Идеята за прераждането в книгата на Лесинг „Възпитанието на човешкия род“ – Реинкарнация и карма от антропософска гледна точка – Аполоний от Тиана – Блез Паскал и Владимир Соловьов – Радикалната промяна в общочовешката еволюция през следващите 3000 години – Вярата ще бъде заменена от непосредственото виждане на етерния Христос – Фантомът на физическото тяло и неговото разрушение: грехопадението – Двете деца Исус – Заратустра и Соломоновият Исус – Екзотеричният път към Христос: Тайната вечеря и Евангелията; езотеричният път към Христос: Причастието в Духа и силата на медитацията..

14,00 лв.

Еволюцията от гледна точка на истината

От съдържанието: Духовете на волята: бушуващ океан от смелост – Ужасът пред свръхсетивния свят – Защо Хегеловата философия е непосилна за човека – Двата полюса на душевния живот: безкористното себезаличаване пред висшите светове и апотеозът на своеволието – Христос като космически екстракт на милостта и състраданието – Резигнацията като противоположност на волята – Резигнацията на Боговете като причина за изоставането на Луциферическите същества – За връзките между човешката свобода и злото – Хайнрих фон Клайст и предишните планетарни въплъщения на Земята..

7,00 лв.

Човешката и космическата мисъл

От съдържанието: Преход от абстрактното към образното мислене като преход от Духовете на формата към Духовете на движението – Възможността за разглеждане на света от 12 различни гледни точки чрез 12 равноправни мирогледи – Отношението на седемте мирогледни нагласи към към дванадесетте мирогледи – Мястото на човека в духовния Космос от гледна точка на спиритуалната астрология...

8,00 лв.

Как човечеството отново да намери Христос Как човечеството отново да намери Христос

Осем лекции, изнесени в Дорнах и Базел от 22 декември 1918 до 1 януари 1919 г.Този лекционен цикъл е изнесен в една мъчителна епоха от историята на Европа и света. Първата световна война току-що е приключила. През тази първа следвоенна Коледа на 1918, въпреки незарастналите рани, мизерията и глада, животът като че ли отново си поема дъх, възприемателната способност на хората нараства, сърцата се отварят към бъдещето, и това – наред с много други фактори – позволява на Рудолф Щайнер да насочи духовно-научните се изследвания към една област, в която той навлиза за пръв път...

12,00 лв.

Апокалипсисът на Йоан

В увода си към първото издание на книгата през 1945 г. Мари Щайнер пише : „В продължение на доста време, въпреки многото молби, издателите отказваха да публикуват тези лекции под формата на книжно издание, понеже слушателите от 1908 г. не биха приели съкращенията, които стенографът беше принуден да прави. Така те щяха да бъдат лишени от разтърсващото изживяване: възпламеняващото слово, изречено в огъня на духа. Сега, след много години, тази подробност не изглежда толкова смущаваща и обективното величие на казаното изпъква все повече и повече."..

14,00 лв.

Въведение в тайната наука

Основно съчинение на Рудолф Щайнер, публикувано за пръв път през 1910 г. като един вид продължение на „Теософия“ (Събр. съч. 9) и „Как се постигат познания за висшите светове“ (Събр. съч. 10). Представлява най-всеобхватното изложение в творчеството на автора, който проследява възникването и еволюцията на човека в един сам по себе си подвижен и развиващ се Космос. Характерно за описанията е, че те са постигнати в едно състояние на съзнанието, което – без да губи своята яснота, познавателна сила и логическа последователност на мисленето – фактически е преодоляло своята зависимост от физическия човешки мозък...

18,00 лв.

Лечебно-педагогически курс

Дванадесет лекции, изнесени в Дорнах от 25 юни до 7 юли 1924 пред лекари и лечебни педагози...

12,00 лв.

Христос и човешката душа

Четири лекции, включени в цикъла „Христос и човешката душа“, ( Събр. съч. 155), изнесен през 1914 г. в Норкьопинг, с предговор от Мари Щайнер. „ Преди всичко налице беше силното желание да се представят Евангелията и съдържанието на Библията в антропософска светлина. В същото време Рудолф Щайнер трябваше да покаже, че не приема възгледите на Ани Безант и ръководеното нея Теософско общество, и да се изправи срещу всеки медиумистичен и мъгляв окултизъм, срещу всичко онова, което се натрупваше като враждебност към безкомпромисната точност на неговото учение...

5,00 лв.

Евангелието на Йоан

В тези лекции, изнесени пред членове на Антропософското общество Рудолф Щайнер говори с особено интимен тон и разкрива за пръв път определени резултати от своите духовно-научни изследвания, които позволяват правилното разбиране на редица основни събития, описани в Евангелието на Йоан, като майката на Исус,  разговорът на Исус с Натанаил, сватбата в Кана Галилейска, последното свидетелство на Йоан Кръстител за Исус, появата на Възкръсналия край Генисаретското езеро, неверния Тома. Очертани са трите епохи от историята на християнството: 1. Епохата преди идването на Христос Исус2. Максималното навлизане на човешкия дух в материята и профанизиране на християнството3. Духовното разбиране на християнството с помощта на антропософията..

12,00 лв.