Търсене
0
Кошница

Основополагащият камък


  • 6,00 лв.
Има достатъчно писмени източници, от които е видно, че Основополагащият Камък, поставен в земята преди изграждането на Първия Гьотеанум, или „Дома на Йоан", както са го наричали тогава, представлява връхната точка на един процес, изцяло съобразен с основните физически и духовни закономерности на Космоса.
Обръщайки се последователно на четирите мирови посоки: Изток, Запад, Север, Юг, Рудолф Щайнер призова висшите Йерархии като истински защитници и предводители на това, което той предприе в Дорнах. Както е известно, Основополагащият Камък представляваше един двоен пентагон-додекаедър, замислен като „символ на човешката душа". „В своята двойна дванадесетократност", така казваше Рудолф Щайнер, „за нас той е символ на Микрокосмоса, на устремената към Макрокосмоса човешка душа". А по-късно той още два пъти обърна внимание на това, че този Камък „е формиран според мировите образи на човешката душа", че е „формиран като камък на човека, устремено-търсещ в Духа, устремено-чувствуващ в Мировата душа, и пробуждащ се в Мировия Аз".
И така, напълно ясно е, че съществува тясна връзка между този Основополагащ Камък и бъдещия Гьотеанум; напълно ясно е, че в строежа на Гьотеанума са включени същи
те мирови сили, които изграждат човешките души. В кратката реч, която Рудолф Щайнер държи тогава, през Септември 1913, прозвучава една огромна отговорност пред цялото бъдеще на нашата планета. Бъдещият Гьотеанум, който трябваше да бъде построен в Дорнах, беше наречен „отличителен белег" на духовния живот, характерен за новото време. И този духовен живот беше определен като една велика мисия, която човечеството трябваше да свърши на нашата Земя. Защото силите на Мрака* стават все по-могъщи; те опустошават душите на днешните хора и предстоящата духовна битка ще се води именно срещу тях.