Търсене
0
Кошница

Истина и наука

  • Наличност В наличност
  • Автор: РУДОЛФ ЩАЙНЕР
  • 58
  • Преводач: Димо Даскалов
  • GA: GA 3
  • Брой страници: 88

  • 8,00 лв.
Докторската дисертация на Рудолф Щайнер, написана през 1892 г. В нея 29-годишният автор изследва философията на Кант и Фихте, като на преден план поставя творческия потенциал на човешкия Аз, стоящ в основата на неговата „Философия на свободата".


ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО:

I. Предварителни бележки
II. Основният теоретико-познавателен въпрос на Кант
III. Теорията на познанието след Кант
IV. Изходните точки на теорията на познанието
V. Познание и действителност
VI. Свободната от предпоставки теория на познанието и
наукоучението на Фихте
VII. Теоретико-познавателно заключение
VIII. Практическо заключение