Търсене
0
Кошница

Антропософски ръководни принципи

  • Наличност В наличност
  • Автор: РУДОЛФ ЩАЙНЕР
  • 53
  • Преводач: Димо Даскалов
  • GA: GA 26
  • Брой страници: 252

  • 17,00 лв.
Рудолф Щайнер е написал тези редове след Коледното събрание и новоосноваването на Антропософското общество през 1923. Те имат стойност на духовно завещание и са публикувани в продължение на 13 месеца от неговия живот, от Февруари 1924 до Март 1925. В строгия, сериозен тон на автора ще усетим цялата му загриженост за духовната ситуация на нашата епоха.


ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО:

Антропософски ръководни принципи, предложени като подтици
от Гьотеанума


Относно разбирането на Духа и изживяването на
съдбата

Душевно то устройство на човека преди настъпването
на Михаиловата епоха

Афоризми от лекция, изнесена на 24. Август в Лондон
пред членове на Антропософското Общество

Пътят преди Михаиловата епоха и пътят на Михаил


Задачата на Михаил в сферата на Ариман

Опитностите и изживяванията на Михаил в хода на
неговата космическа мисия


Бъдещето на човечеството и Михаиловата
деятелност


Как човекът изживява Михаил-Христос

Мисията на Михаил в епохата на човешката
свобода


Мировите мисли в действията на Михаил и в
действията на Ариман

Първо размишление: Пред портата на Съзнателната
душа. Как Михаил подготвя своята Земна мисия
чрез победата над Луцифер


Второ разми шление: Как Михаиловите сили работят
при първото разгръщане на Съзнателната душа

Продължение на второто размишление: Препятствия
и насърчения за Михаиловите си ли в изгряващата
епоха на Съзнателната душа

Трето размишление: Страданието на Михаил, понасяно
заради напредъка на човечеството преди началото
на неговата земна дeятелност

Коледно размишление: Мистерията на Логоса


Небесна история. Митологична история. Земна
история. Мистерия на Голгота


Какво откриваме, ако насочим погледа си на зад към
повтарящите се земни животи.

Първа част на размишлението: Какво откриваме , ако
насочим погледа си на зад към предишни те животи
между смъртта и новото раждане?

Втора част на размишлението: Какво откриваме, ако
насочим погледа си на зад към предишните животи
между смъртта и новото раждане?


Какво фактически представлява Земята всред
Макрокосмоса?

Сънят и будността в светлината на предходни те
размишления

Гнозис и антропософията

Свободата на човека и епохата на Михаил


Къде се намира човекът като същество, способно да
мисли и да си спомня?

Човекът в неговата макрокосмическа същност


Отношението на сетивната и мисловна организация
на човека към света


Памет и съвест

Привидното заличаване на духовното познание
в ново време

Историческите сътресения свързани с раждането на
Съзнателната душа