Търсене
0
Кошница

Богомилството. Неговият манихейски произход и връзката му с Орфей


  • 10,00 лв.
Приведените в тази книга сведения от д-р Рудолф Щайнер, както и тези от Античността и Средновековието, показват, че богомилството е форма на манихейството, която представлява метаморфоза на определена предисторическа орфическа традиция. Тя стои в началото на европейското логическо мислене. С нея основаното през III век от Манес манихейство се свързва при стъпването си в Тракия, което става през V-VI век, или в областите, които, както казва д-р Щайнер, „по-късно бяха наречени с името България“. Оттук произлиза и разгледаният от него факт, че „хората в Европа през по-късните векове, които особено силно развиха такова душевно настроение, бяха наричани „българи“.

От сведения като тези става ясно също така, че богомилството има връзка, а и неговата поява съвпада с тази на Светия Граал на историческата сцена през IX-X век, чийто носител Парсифал е прероденият, по думите на д-р Щайнер, Манес. Тази посока на развитие на манихейската и грааловата същност на богомилството, както и влиянията й върху европейската култура, са изследвани в книгата.

Март Атанасов е роден през 1969 г. В Пловдив, инженер, изследовател в областта на древното изкуство и автор на книгите „Тракийските стенописи от Казанлък“, „Рокфелер център в Ню Йорк и тайните жестове на масонството“, „Земният лик на Бога“.