Търсене
0
Кошница

Земният лик на Бога, 1. част


  • 12,00 лв.
Физическото създаване на Европа и Северна Америка от антропософска и масонска гледна точка

Книгата разкрива физическия образ на въплътения Създател на Земята Бог Отец, отпечатан върху релефа на Източна Европа като коленичила в профил S-образна фигура. Неговата ниско сведена глава е формирана от Татрите, торсът – от Северните Карпати, бедрата – от Южните Карпати, а подгънатите подбедрици – от хоризонтално разположения Балкан. Процесите, довели до образуването на този земно-божествен образ, са подробно изследвани във връзка с физическото образуване на Европа и останалите континенти. Използвани са географските карти на английския теософ от края на 19. век Уилям Скот-Елиът, сведенията на видния антропософ и учител на Свободното масонство в Германия от началото на 20. век д-р Рудолф Щайнер, както и редица древни географски карти и произведения на изкуството от епохата на Ренесанса. Разгледани са въпросите:

• начинът на образуването и значението на формите на континентите и по-специално на два от тях – Европа и Северна Америка;

• същността на Свободното масонство, вложена в символите „котва“, „G” и „$“;

• неоснователността на американската клетва „In God We Trust”;

• разбирането на Свободното масонство за понятието „Нов Йерусалим“;

• значението на встъпителния посветителски ритуал в Йоановото масонство;

• окултните причини за възникването на конфликта в Украйна през 2014 г. и др.

Март Атанасов е роден през 1969 г. В Пловдив, инженер, изследовател в областта на древното изкуство и автор на книгите „Тракийските стенописи от Казанлък“, „Рокфелер център в Ню Йорк и тайните жестове на масонството“, „Богомилството. Неговият манихейски произход и връзката му с Орфей“.