Търсене
0
Кошница

Великденският празник

  • Наличност В наличност
  • Автор: РУДОЛФ ЩАЙНЕР
  • 11
  • Преводач: Димитър Димчев
  • GA: GA 233a
  • Брой страници: 92

  • 7,00 лв.
4 лекции в Дорнах, включени в Събр. съч. 233а

Тези четири лекции, изнесени през април 1924 г., по-малко от година преди смъртта на Рудолф Щайнер, изискват основно запознаване с главните му съчинения „Въведение в тайната наука“, „Философия на свободата“, „Теософия“ и „Как се постигат познания за висшите светове?“ Разбрани правилно, те внасят в сърцето на читателя не само нов религиозен трепет, но и възможност за истинско духовно-научно познание. Разгледани са въпроси като обновяването на древните мистерии, езическите еквиваленти на Великдена, връзката между пожара в Ефес и раждането на Александър Велики, окултните последици от опожаряването на първия Гьотеанум.