Търсене
0
Кошница

Една теория на познанието в Гьотевия светоглед

  • Наличност В наличност
  • Автор: РУДОЛФ ЩАЙНЕР
  • 61
  • Преводач: Димо Даскалов
  • GA: GA 2
  • Брой страници: 136

  • 10,00 лв.
Предлаганата книга е първата публикация на 25-годишния Рудолф Щайнер. 

В смела, строга и сбита форма той изгражда основата на съвременната наука за посвещението, антропософията. 40 години по-късно той пише: "Когато днес я държа в ръцете си, тя ми изглежда като истинския теоретично-познавателен фундамент и оправдание на всичко онова, което можах да кажа и обнародвам. Тя описва един път на познание, водещ от сетивния свят навътре към един духовен свят."


ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО:

А. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ВЪПРОСИ

Изходна точка
Науката на Гьоте по метода на Шилер
3адачата на нашата наука


Б. ОПИТЪТ

Определение на понятието за опит
Указания относно съдържанието на опита
Изправянето на едно погрешно схващане за общия опит
Позоваване на опита на всеки отделен читател


В. МИСЛЕНЕТО

Мисленето като по-висш опит в опита
Мислене и съзнание
Вътрешната природа на мисленето


Г. НАУКАТА

Мислене и възприятие
Интелект и разум
Познанието
Основата на нещата и мисленето


Д. ПОЗНАНИЕ ЗА ПРИРОДАТА

Неорганичната природа
Органичната природа


Е. НАУКИТЕ ЗА ДУХА

Въведение: Дух и природа
Психологическо познание
Човешката свобода
Оптимизъм и песимизъм


Ж. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Познание и художествено творчество