Търсене
0
Кошница

Изтокът в светлината на Запада

  • Наличност В наличност
  • Автор: РУДОЛФ ЩАЙНЕР
  • 63
  • Преводач: Димо Даскалов
  • GA: GA 113
  • Брой страници: 248

  • 16,00 лв.
Лекциите са изнесени от 23 до 31 Август 1909 в Мюнхен и са свързани с представянето на мистерийната драма "Децата на Луцифер" от Едуард Шуре. След ретроспективния поглед към първите седем години от духовно-научната работа в Германия Рудолф Щайнер пристъпва към основната тема: новите съотношения между физическото и етерното тяло на човека, произлизащи от кръстосването на "двата пътя" - този на Христос и този на Луцифер. Подробно са описани основните разлики между Христос и Бодисатвите. Към цикъла е включено и Слово по повод на 160-та годишнина от рождението на Гьоте.ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО:


ПЪРВА ЛЕКЦИЯ, Мюнхен, 23. Август 1909

Мисията на духовното познание в светлината на Запада.
Ретроспективен поглед към седемте години на духовно-на-
учна работа. За представянето на мистерийната драма
„Децата на Луцифер“ от Едуард Шуре.


ВТОРА ЛЕКЦИЯ, 24. Август 1909

Духовно-научното изследване и проверката на неговите
резултати чрез разума. Пътища за изграждане на духовни
възприемателни органи. Четирите съставни части на човека.
Сън и будност. Концентрация и медитация. Първи степени
на духовно пробуждане: пречистване, озарение, среща
с пазача на прага, преминаване през елементарния свят,
съзиране на Слънцето в среднощния час.


ТРЕТА ЛЕКЦИЯ, 25. Август 1909

Особености на трите свята: физически свят, душевен свят,
духовен свят. Съвестта: Еринии и Евмениди. Еволюционни-
те процеси на Земята и връзката им с духовните същества.
Христовото събитие.

ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ, 26. Август 1909

Животът на висшите духовни същества, които нямат аналог
в сетивния и душевния свят. Духовете на Сатурн, Слънце и
Луна в развитието на Земята. Учението на Ферекид (Хронос,
Зевс, Хтон) Западен и източен начин на мислене. Понятието
„история“. Индра. Йехова. Христос.

ПЕТА ЛЕКЦИЯ, 27. Август 1909

Следатлантското човечество: северни и южни потоци на на-
родите. Пътят към горните Богове през булото на сетивния
свят и пътят към долните Богове през булото на душевния
свят. Срещата на двата пътя в елинската култура. Подго-
товката на физическото тяло за Христос чрез Заратустра.
Бъдещето разбиране на Христовото същество в светлината
на Луцифер.

ШЕСТА ЛЕКЦИЯ, 28. Август 1909

Единство на двете духовни течения в древно-индийската
култура. Двете разновидности на гръцките мистерии: Апо-
лонови и Дионисиеви. Христовото събитие. Обратният път
на Луцифер от душевните изживявания към космическото
обкръжение. Мистерията на розенкройцерите.

СЕДМА ЛЕКЦИЯ, 29. Август 1909

Промени в човешката организация през следатлантската
епоха. Нови съотношения между етерното и физическото
тяло, произлизащи от кръстосването на двата пътя: този на
Христос и този на Луцифер. Огън и въздух. Упадъкът на
мистериите. Легендите за Едип и за Юда.

ОСМА ЛЕКЦИЯ, 30. Август 1909

„Слънчевият път“ и „Луциферовият път“. Протичането на
седемте следатлантски културни епохи. Единството на двата
духовни пътя в Индия. Тяхното разделяне в рамките на
древно-персийската култура. Тяхното диференциране като
северен (халдейски) и южен (египетски) поток. Мисията
на еврейския народ. „Децата“ на Луцифер и „братята“ на
Христос. Числата седем и дванадесет.

ДЕВЕТА ЛЕКЦИЯ, 31. Август 1909

Тайната на числата. Седем и дванадесет. Време и простран-
ство. Планети и зодиакален кръг. Добро и зло. Христовата
субстанция и мъдростта на Бодисатва. Исус от Назарет и
Христос. Скитианос, Гаутама Буда, Заратустра, Манес.
Мъдростта на Бодисатва и нейното вливане в европейските
мистерии на розенкройцерите. Легендата за Йосафат.


СЛОВО по повод 160-та годишнина от рождението на
Гьоте, 28. Август, 1909, предиобед