Търсене
0
Кошница

Антропософия. Обобщение след двадесет и една години

  • Наличност В наличност
  • Автор: РУДОЛФ ЩАЙНЕР
  • 64
  • Преводач: Виктор Лозанов
  • GA: GA 234
  • Брой страници: 216

  • 16,00 лв.
Девет лекции изнесени в Дорнах от 19 януари до 10 февруари 1924

Тези лекции проследяват формирането на антропософския мироглед в продължение на 21 години и са изнесени пред членовете на Антропософското общество непосредствено след неговото новоосноваване по време на Коледното събрание през 1923/1924

ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО:

Първа лекция, Дорнах,19 януари 1924 г. Антропософията – копнежът на съвременния човек

Втора лекция, Дорнах, 20 януари 1924 г. Медитативното съзнание

Трета лекция, Дорнах, 27 януари 1924 г. Преходът от обикновено знание към познанието на посвещението

Четвърта лекция, Дорнах, 1 февруари 1924 г. Укрепналото мислене и „вторият” човек. Динамиката на дишането и „въздушният човек”

Пета лекция, Дорнах, 2 февруари 1924 г. Любовта като сила на познанието. Азовата организация на човека

Шеста лекция, Дорнах, 3 февруари 1924 г. Съзидателните мирови мисли в издишвания въздух. Дейният Аз в топлинния организъм

Седма лекция, Дорнах, 8 февруари 1924 г. За живота на сънищата. Отношението на сънищния живот към вътрешната и външната действителност

Осма лекция, Дорнах, 9 февруари 1924 г. Отношението на сънищния свят към имагинативното познание. Натрупването на вина. Основи на кармата

Девета лекция, Дорнах, 10 февруари 1924 г. Способността за спомняне