Търсене
0
Кошница

Духовното ръководство на човека и човечеството

  • Наличност В наличност
  • Автор: РУДОЛФ ЩАЙНЕР
  • 2
  • Преводач: Димо Даскалов
  • GA: GA 15
  • Брой страници: 120

  • 8,00 лв.
"В следващите страници е предадено съдържанието на изнесените от мен лекции през Юни тази година в Копенхаген по време на Генералната конференция на Скандинавското теософско общество. Записките принадлежат на определени слушатели, които са добре запознати с духовната наука или теософията. Разбира се, последното е една естествена предпоставка за тези лекции. Те са изградени върху основните положения, дадени в моите книги „Теософия” и „Тайната наука”. И ако тази малка книжка, съдържаща споменатите лекции, попадне в ръцете на човек, комуто липсват горните предпоставки, тя би могла да му се стори като сбор от куриозни разсъждения на една пълна фантастика. Посочените книги разкриват научните основи на всичко, изложено тук.
Стенографските записи на лекциите са изцяло преработени от мен; и все пак при публикуването им реших да запазя характера на говорната реч. В случая това трябва да бъде специално подчертано, защото според мен – в общи линии – формата на едно писмено изложение, предназначено за читателска аудитория, трябва да бъде съвсем различна от формата, с която си служим в говорната реч. Този мой принцип съм следвал при отпечатването на всичките ми досегашни лекции и книги. И ако сега давам превес на говорния език, причината е, че тези лекции трябва да се публикуват точно сега, а едно подобно редактиране в посочения горе смисъл, би изисквало твърде много време."
Рудолф Щайнер, Мюнхен, 20. Август 1911.