Търсене
0
Кошница

Евангелието на Марко

  • Наличност В наличност
  • Автор: РУДОЛФ ЩАЙНЕР
  • 36
  • Преводач: Димитър Димчев
  • GA: GA 139
  • Брой страници: 272

  • 14,00 лв.
Десет лекции изнесени в Базел от 15. до 24. септември 1912

ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО:

Художественият елемент и духовно-драматичната градация в композицията на Стария Завет и Евангелията – Хектор и Хамлет – Емпедокъл и Фауст – Духовната същност на Илия – Буда като продължител на Кришна – Противоположните течения на общочовешката еволюция и тяхното свързване свързване чрез Христос Исус – Ферекедес от Сирос – Трите възможни начина да разберем мисията на Христос: чрез чрез учениците, чрез водачите на древно-юдейския народ и чрез римляните – Отказът на обикновеното съзнание да вникне в Христовото събитие – Мойсей и Илия – Притчата за смокиновото дърво – Ясновидското изследване като път за истинското разбиране на Мистерията на Голгота.