Търсене
0
Кошница

Има ли хора без човешки Аз?


  • 14,00 лв.
"Тази книга отвежда читателя към загадките на човешкия Аз. В същото време тя представлява и въведение в антропософията на Рудолф Щайнер, която лежи в основата на моето изложение. Водени от изследователското му ясновидствo, както и от начина, по който Рудолф Щайнер коментираше резултатите от своята работа, ние ще се опитаме да отворим сърцата си за свръхсетивната страна на нашето мислене, както и да напуснем сферата на материално-физическия свят. Основната тема обхваща Аза и духовното развитие на човека. Читателят, следвайки разсъжденията на Рудолф Щайнер, сам се превръща в духовен ученик и поема по пътя на ученичеството. И той веднага може да се натъкне на проблема, че съществуват хора без Аз, и по-точно казано, че има хора, които са лишени от човешки Аз, и тъкмо тази е причината за активиране на определени ретроградни импулси в общочовешката еволюция."

Eрдмут Йоханес Гросе  


СЪДЪРЖАНИЕ

1. Увод

2. Въведение: Азът и неговите обвивки

3. Има ли хора лишени от човешки Аз?

4. Проблеми на деменцията и Аза

5. Действия на демоническите същества

6. Каква е същността на Аза?

7. Азовото сетиво

8. Изказване на Рудолф Щайнер по време на Валдорфска учителска конференция, отнасящо се за едно без-Азово момиче

9. Проблемът за без-Азовите хора, осветлен от Рудолф Щайнер пред пастори на Християнската общност

10. Действието на циановодорода при телесните процеси, свързани с проявления на човешката воля

11. Кометите: техните свойства и задачи

12. Сорат

13. В навечерието на Първата световна война

14. Церемониална магия: техника на окултните ложи

15. Една американска секта

16. Кратка характеристика на троичният социален организъм като помощно средство за разбиране на следващата глава

17. Различията между западнотото, европейското и източното човечество и появата на без-Азови хора

18. Какво представлява мотивът на съдбата?

19. Смъртта след приемане на цианкалий и неговите действия върху Аза

20. Ернст Леерс и неговото съновидение

21. Един разговор с Рудолф Щайнер за цианкалия

22. Азът на човека и спиритуалната икономия на неговото развитие

23. Задачите на Боговете

24. Христовият импулс

25. Целта на общочовешкото развитие

26. Антропософията: невидимата духовна благодетелка на човека