Търсене
0
Кошница

Духовно-душевните градивни сили на възпитателното изкуство

  • Наличност В наличност
  • Автор: РУДОЛФ ЩАЙНЕР
  • 39
  • Преводач: Теменуга Станева-Кьопке
  • GA: GA 305
  • Брой страници: 288

  • 14,00 лв.
ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО:

ПЪРВА ЛЕКЦИЯ - Духовните основи на възпитанието (I), Оксфорд, 16 август 1922
ВТОРА ЛЕКЦИЯ - Духовните основи на възпитанието (II), Оксфорд, 17 август 1922
ТРЕТА ЛЕКЦИЯ - Духовните основи на възпитанието (III), Оксфорд, 18 август 1922
ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ - Възпитанието на малкото дете и душевната нагласа на възпитателя, Оксфорд, 19 август 1922
ПЕТА ЛЕКЦИЯ - Учителят като артист във възпитателния процес (I), Оксфорд, 21 август 1922
ШЕСТА ЛЕКЦИЯ - Учителят като артист във възпитателния процес (II), Оксфорд, 22 август 1922
СЕДМА ЛЕКЦИЯ - Валдорфското училище като организъм, Оксфорд, 23 август 1922
ОСМА ЛЕКЦИЯ - За физическото и моралното възпитание, Оксфорд, 24 август 1922
ДЕВЕТА ЛЕКЦИЯ - Възпитанието в по-късната училищна възраст, Оксфорд, 25 август 1922
ДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ - Развитието на социалния живот в историята на
човечеството, Оксфорд, 26 август 1922
ЕДИНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ - Социалните импулси в съвременния свят, Оксфорд, 28 август 1922
ДВАНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ - Човекът в социалния ред: индивидуалност
и общност, Оксфорд, 29 август 1922