Търсене
0
Кошница

Теософия

  • Наличност В наличност
  • Автор: РУДОЛФ ЩАЙНЕР
  • 9
  • Преводач: Димитър Димчев
  • GA: GA 9
  • Брой страници: 216

  • 12,00 лв.
Издателството предлага едно от основните съчинения на Рудолф Щайнер, което с право се смя та за истинско „въведение“ в система тичното изучаване на Антропософията. Вместо с „готови“ свръхсетивни откровения, читателят се запознава с логичните и мисловни предпоставки за само стоятелни проучвания в духовния свят.
Читателят би могъл да приеме тази книга, ако е в състояние да допусне, че съвременното природопознание е напълно съвместимо с духовно-научното изследване.
Рудолф Щайнер разглежда духовното развитие на човека и Космоса така безпристрастно, както съвременият учен наблюдава физическия свят.
Авторът използва термина „теософия” в много по-широк смисъл, отколкото, използваният в англо-индийската теософия на Блаватска и Теософско общество. В средновековна Европа теософията беше част от философията и теологията.

Подробно е описано цялостното човешко същество, като съставено от :
          1. Физическо тяло
          2.  Етерно тяло
          3.  Сетивна душа
          4. Разсъдъчна душа
          5.  Дух-Себе
          6.  Дух-Живот
          7.  Човек-Дух