Търсене
0
Кошница

Езотерично разглеждане на кармическите взаимовръзки - том 1

  • Наличност В наличност
  • Автор: РУДОЛФ ЩАЙНЕР
  • 47
  • Преводач: Димо Даскалов
  • GA: GA 235
  • Брой страници: 296

  • 15,00 лв.
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Образуване на кармически сили.

ПЪРВА ЛЕКЦИЯ Дорнах, 16.02.1924
Условия и закони на човешката съдба. Различните видове закономерност
в света. Причина и следствие в неживата природа и в сферата на живата
природа. Затвореността в себе си на минералното царство. Действие на
обширната Вселена върху растителното царство. За двете царства
причинните сили се намират в едновременността. За животинското и
човешкото царство, с тяхната способност за усещане и движение
причинните сили се намират в периода преди раждането. Те идват от
предхождащите звездни констелации. Човекът излиза от пространството
и напредва във времето, на границите на което животното се разтваря,
изчезва; при човека трябва от времето отново да се върнем на Земята;
тогава ние стигаме в неговото минало земно съществуване

ВТОРА ЛЕКЦИЯ Дорнах, 17.02.1924
Различните области на света, който заобикаля човека. Минералният свят
като необходим насрещен полюс за човешката свобода. Като дишащо
същество човекът е зависим от растителния свят, т.е. от силите,
произвеждащи растежа, които са дълбоко свързани с човешката съдба и
образуват същността на неговата карма в отношения с третата йерархия.
Чувство на приятност, неудоволствие това е кармата на нашето вътрешно
устройство. Симпатиите и антипатиите зависят от това, което
съставляваше животинската атмосфера. Силите, които изграждат
животните действат върху астралното ни тяло, чиито симпатии и
антипатии принадлежат към нашата карма и съдба, донесена от духовния
свят, където живеят съществата от втората йерархия. Вътрешната
необходимост във верижното свързване на събитията, се дължи на
силите на първата йерархия. В нашата азова организация тази
необходимост преминава от едно земно съществуване в следващото.
Моралното значение на поправените изживявания в кармата трябва да се
превърне във външно събитие на света

ТРЕТА ЛЕКЦИЯ Дорнах, 23.02.1924
Кармическа необходимост и свобода. Предели на повтарящите се земни
съществувания. Теория на общата причинност. Разбирането на кармата
като едно закономерно свързано цяло. Основата на кармата сме самите
ние. Жизнени действия на науката за посвещението чрез прозирането на
миналите земни съществувания. Свобода в изпълнението на
кармическата задача

ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ Дорнах, 24.02.1924
Образуване на импулса за кармата между смъртта и ново раждане.
Отражения в другите човешки души. Метаморфоза на любовта в радост.
Радостта е кармическият резултат на проявена любов. Страданието е
кармически резултат на омразата; и двете водят в третия земен живот до
затъпяване на разбирането по отношение на света. В правилното
възпитание лежи възможността да се създаде уравновесяване на такава
карма. Значение на съвременността за повтарящите се земни
съществувания

ПЕТА ЛЕКЦИЯ Дорнах, 01.03. 1924
Вътрешни и външни фактори в общата съдба на човека. Заложби за
болест и здраве. Детски болести. Кармическа метаморфоза на душевно-
духовните интереси в здраве и в израза на лицето. Изпълняваща се и
развиваща се карма. Съдбовни връзки на приятелства

ШЕСТА ЛЕКЦИЯ Дорнах, 02.03.1924
Как кармата навлиза в развитието на човека. Будност и сън във
физическото и в душевното. Представа и спомен. Сивото и бялото
вещество на мозъка. Ние сме същински човек само в дневното съзнание;
с несъзнателната част на нашето същество ние сме включени в света.
Връзка на организма на главата с третата йерархия, на ритмичния
организъм с втората йерархия, на двигателната сфера с първата йерархия.
Проникващото едно в друго действие на света и на божествеността.
Съществата на третата йерархия стоят на основата на дейността, която се
изявява в спомена. Те ни водят през несъзнателната област на земния
живот. Съществата на втората йерархия работят в живота след смъртта в
изграждането на нашата вътрешна карма. Съществата на първата
йерархия, творците на земното, изобразяват в справедлива изправителна
дейност в насрещни образи това, което човекът е извършил в земния си
живот. Нашите дела идват срещу нас в следващия земен живот като
факти на съдбата. Зад закона на кармата стоят дела и изживявания на
боговете

Кармическа определеност на отделните човешки съдби.

СЕДМА ЛЕКЦИЯ Дорнах, 08.03.1924
Представителни личности: Фридрих Теодор Вишер, Франц Шуберт,
Евгени Дюринг

ОСМА ЛЕКЦИЯ Дорнах, 09.03.1924
Връзки на съдбата. Изследвания на ясновидството и разказвателния
метод. Арабски течения на 7-то и 9-то столетие. Отношенията на Шуберт
с барон фон Шпаун

ДЕВЕТА ЛЕКЦИЯ Дорнах, 15.03.1924
Причиняването на телесни свойства в дадено въплъщение чрез морала от
едно минало въплъщение. Едуард фон Хартман. Взаимодействия на
трите различни разчленения на човешкото същество от един земен живот
в друг. Фридрих Ницше

ДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ Дорнах, 18.03.1924
Пътят на историческите личности на миналото в по-късно време на
историята или в живота на настоящето. Мохамеданизмът и неговата
ударна сила. Харун ал Рашид и цивилизацията от Багдат. Арабизмът.
Неговото действие чрез явяването отново на индивидуалностите в
европейската цивилизация. Бейкън от Верулам. Гебел ал Тарик; Чарлз
Дарвин. Кръгът на учени около Мамун в Багдат; поддържане на
астрономията и на астрологията; Лаплас. Сред монотеизма и
детерминизма на мохамеданизма, който по-късно се превръща във
фатализъм, царува първо по един повече мистичен начин,
аристотелизмът. Муавиа в Дамаск; Удроу Уилсън. Прераждане на
идеите.

ЕДИНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ Дорнах, 22.03.1924
Отделни човешки и исторически връзки. Правилното търсене. Гарибалди
и Виктор Емануел. Лорд Байрон

ДВАНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ Дорнах, 23.03.1924
Къде са посветените от миналото? Пречки на съвременното
цивилизовано образование, което убива определени качества на човека и
прави тялото негодно за духовното. Една ирландска колония през 9-то
столетие в Елзас. Ернст Хекел. Лесинг. Валентин Андре. Паладиумът.