Търсене
0
Кошница

Езотерично разглеждане на кармическите взаимовръзки - том 5

  • Наличност В наличност
  • Автор: РУДОЛФ ЩАЙНЕР
  • 57
  • Преводач: Димо Даскалов
  • GA: GA 239
  • Брой страници: 312

  • 18,00 лв.
ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО:


Езотеричнo разглежданe на кармичeско-космическите връзки


ПЪРВА ЛЕКЦИЯ, Прага, 29. Март 1924 г.

Грешката на нашата цивилизация. Първичната мъдрост.
Озарението в мистериите и пра-учителите. Лунни Съще-
ства и Слънчеви Същества. Гледни точки за разбирането
на човешката съдба. Гарибалди.


ВТОРА ЛЕКЦИЯ, Прага, 30. Март 1924 г.

Акашовите летописи. Отрицателното пространство
на Слънцето и Слънчевите Същества. Съвместното действие
на Йерархиите и тяхното влияние върху човека след смъртта.
Усвояване на звездните тайни чрез етерното тяло
в следсмъртното съществуване. Подготвянето на по-късните
човешки органи чрез моралната и етерна звездна писменост.
Душевни връзки, които водят от един земен живот
в предишния земен живот; преобразуването на тези сили.
Навлизане в същността на болестта.


ТРЕТА ЛЕКЦИЯ, Прага, 31. Март 1924 г.

Животът на човека във физическото тяло в царството на природния ред и в духовното
тяло всред царството на висшите Йерархии. Образите и делата на духовния
свят се разкриват на човека и при слизането на Земята произвеждат
в него желанието за изправяне. – Мистерията на Голгота
и мохамеданството. Влияние върху мисловните формите в
Европа чрез арабизма и кръстоносните походи. Дворът на
Харун ал Рашид и развитието на науките и изкуствата
в него. Бейкън от Верулам и Амос Комениус. Развитие на душите,
преминаващи от една епоха в друга. Действителности в
историческото разглеждане.


ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ, Прага, 5. Април 1924 г.

Ние разбираме човешката природа само тогава, когато разбираме
Космоса. Примери за пренасянето на делата от единия живот
в другия. Другарите на Гарибалди. Лорд Байрон, Маркс, Муавия-Уилсън. – Родените два пъти. Една
изгубен драматически епос върху мистерията на Слънцето:
преобразяването на човешкото същество чрез жертвата на
интелекта. Морис Метерлинк за Рудолф Щайнер.


Антропософията като познавателна основа за разбиране на духовния свят и на човека и
като душевен импулс за моралния и религиозен живот


ПЕТА ЛЕКЦИЯ, Париж, 23. Май 1924 г.

Унищожението на първия Гьотеанум и Коледното събрание в Дорнах 1923/24 г. като
нов импулс за антропософското движение. Човешкото същество в живота
между смъртта и новото раждане, разгледано под трите аспекта на “смъртта”, на “изчезването на земния живот” и на “звез-
дите” въз основа на познавателните степени: имагинация, инспирация, интуиция. Сферата на Луната. Срещата с
пра-учителите на човечеството. Животът на душата в Космоса, ретроспективното изживяване на земния живот
като първи зародиш на новата инкарнация. Изживяването на страданията, които сме причинили на другите.


ШЕСТА ЛЕКЦИЯ, Париж, 24. Май 1924 г.

Същност на лечението. Тайната на Меркуриевата сфера.
Областта на съществуването на Венера. Слънчевият живот. Изправяне на злото
в човека в тази област.

СЕДМА ЛЕКЦИЯ, Париж, 25. Май 1924 г.

Йерархията на Слънчевата област. Действието на Христос в сферата
на Слънцето. Възлизането на човешката душа в съществуването
на Марс, Юпитер и Сатурн. Изграждането на кармата за новия
земен живот при съзерцанието на най-висшите Йерархии
в тази област. Индивидуалното обагряне на кармата чрез тези
сфери, представено с три примера:
Волтер (Марс), Виктор Юго (Сатурн) и Елифас
Леви (Юпитер).


Кармата като формираща сила в човешкия живот


ОСМА ЛЕКЦИЯ, Бреслау ( Вроцлав), 7. Юни 1924 г.

Сферата на Луната и пра-учителите на човечеството. Първият зародиш на кармата.


ДЕВЕТА ЛЕКЦИЯ, Бреслау, 8. Юни 1924 г.

Залагането на кармата в звездните световете.


ДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, Бреслау, 9. Юни 1924 г.

Врастването на човешките души в духовните Йерархии
при възлизането в сферите на планетите. Човекът като носител
на световно-историческото развитие. Юпитеровата сфера
на мъдростта. Хайнрих Хайне, Волтер, Гьоте, Елифас Леви.


ЕДИНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, Бреслау, 10. Юни 1924 г.

Действие на кармата в историята на света. Сферата на Сатурн и космическо-
универсалната паметова способност на Сатурновите
Същества. Фридрих Шилер, Ернст Хекел, Виктор Юго.


ДВАНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, Бреслау, 11. Юни 1924 г.

Значение на кармата в отделния човешки живот. Минала и ставаща (развиваща се) карма. Примери от “Моят жизнен
път”: учителят по геометрия, лорд Байрон, Гарибалди.


ТРИНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, Бреслау, 12. Юни 1924 г.

Буден живот на мислите, сънуващ живот на чувствата и спящ живот
на волята. Спомен и говор. Епохите на живота във връзка с предземния живот
и с миналите земни съществувания. Исторически примери във връзка
с наблюденията на собствената карма. Харун ал Рашид и Бейкън от Верулам.
Амос Комениус. Уилсън.


ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, Бреслау, 13. Юни 1924 г.

Методика при изследването на кармата.


ПЕТНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, Бреслау, 14. Юни 1924 г.

Моментът на събуждането и заспиването във връзка
с кармическото минало и с развиващата се карма. Образуване на
карма по време на съня. Терапевтични познания.


ШЕСТНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, Бреслау, 15. Юни 1924 г.

Как нашето морално-душевно поведение се трансформира
чрез свързването с Йерархиите в живота между смъртта и новото
раждане. Въздействия на миналата карма върху изграждането на главата.
Ставаща (развиваща се) карма в двигателно-веществообменната система.
Песталоци. Културно-историческата задача на антропософията.