Търсене
0
Кошница

Път към себепознание на човека

  • Наличност В наличност
  • Автор: РУДОЛФ ЩАЙНЕР
  • 5
  • Преводач: Димитър Димчев
  • GA: GA 16, GA 17
  • Брой страници: 176

  • 10,00 лв.
Според Рудолф Щайнер тези две съчинения са естественото продължение на „Теософия“ (Събр. съч. 9) и „Как се постигат познания за висшите светове“ (Събр. съч. 10). В тях под афористична форма са описани онези душевни изживявания, които ни разкриват свръхсетивната природа на човека и света. Текстът изисква пределна концентрация на вниманието и дава основите на медитирането, както то следва да бъде разбирано в светлината антропософската духовна наука.