Търсене
0
Кошница
Педагогическата практика от гледна точка на духовно-научното човекознание

На този лекционен цикъл са присъствали около осемдесет швейцарски учители и учителки, тринадесет педагози от чужбина и петнадесет заинтересовани родители. Изнесен е в Дорнах от 15. до 22. Април 1923, в импровизираната зала на дърводелната работилница, непосредствено до опожарения три месеца и половина преди това Първи Гьотеанум. Лекциите са един вид продължение на основополагащия цикъл „Общото човекознание като основа на педагогиката“, Събрани съчинения № 293...

18,00 лв.

Интуитивна медицина

Проф. д-р мед. Фолкер Финтелман,роден 1935 г. в Берлин, медицинско образование от 1955 г. до 1960 г. в Тюбинген, Берлин, Хайделберг и Хамбург. Промовиране 1961 г., лекар по вътрешни болести 1968 г., специалност гастроентерология 1977 г. От 1973 г. главен лекар на клиниката «DRK Helenenstift» в Хамбург, от 1977 г. допълнително главен лекар на Медицинския отдел на болницата DRK «Beim Schlump» в Хамбург. От 1980 г. главен лекар на Медицинския отдел Б в болницата «Rissen на DRK-Schwesternschaft», Хамбург, където e лекарски директор и управител 1986-1996 г. През 1996 г. удостояване с почетната титла професор от Сената на свободния ханзейски град Хамбург. Работа на свободна практика от 1997 г. насам, главен изпълнителен директор на Carl Gustav Carus Akademie Hamburg e.V., център за обучение, специализиране и квалифициране по всички медицински професии. Продължаване на частната медицинска практика. От 2007 г. е президент на Долно-Саксонската академия за хомеопатия и природолечение в Celle. Научни трудове в областта на хепатологията, по-специално «Токсично увреждане на черния дроб и хроничeн активен хепатит; практическо и методическо разработване на съвременната фитотерапия и антропософски разширената медицина». Член на «Комисията за одобрение и обработка» в областта на фитотерапията в бившата «Федералната здравна служба», Берлин (Комисия Е) от 1978 - 1989 г., чийто председател е от 1983 г. В годините 1989-1991 г. е първи председател на Немското дружество по фитотерапия. Многобройни публикации, лекции и семинари по горе посочените научни области...

35,00 лв.

Смъртта на хранатa и възкресението на човечеството

В „Смъртта и храната, възкресението на човечеството” Пол Емберсон представя един съвременен поглед върху преодоляването на негативните елементи в човешката душа, които възпрепятстват усвояването на по-висшите сили, а то е необходимо за излекуването от болестта на грехопадението. Книгата дава широк поглед върху проблемите на храненето на фона на цялата общочовешка еволюция. Читателят се изправя пред няколко сериозни проблема, един от които е: Как може да се избегне предстоящата криза в областта на храненето? В основата на този проблем стои твърдението на автора, че духовните сили отдавна вече не присъстват в храната и че днес са погрешни всички мерки, които oткъсват човека от Земята и го приближават към Космоса...

18,00 лв.

Исус - детство и младост

Този четвърти том от поредицата "Приноси към духовната история на човечеството", както и трите, публикувани досега, е плод на обновеното от Рудолф Щайнер духовно вникване в Евангелията, както и на немислимия без Рудолф Щайнер нов и всеобхватен възглед за Христос. Емил Бок..

19,00 лв.

Инкарнацията на Ариман в западния свят

Инкарнацията на Ариман е една от трите забележителни световно-исторически инкарнации на могъщи свръхсетивни същества, които участват в еволюцията на човечеството и ще настъпи на Запад „преди да е изтекла малка част от 3. следхристианско хилядолетие.“ Тя е предхождана от инкарнацията на Луцифер през 3. предхристиянско хилядолетие в Китай и от инкарнацията на Христос три години преди Мистерията на Голгота. Познанието за Ариман е неумолимо изискване на нашето съвремие с оглед на опасностите, сътресенията, но и шансовете пред човечеството, които произтичат от неговото въплъщение в човешко тяло на Земята...

14,00 лв.

Великденският празник

4 лекции в Дорнах, включени в Събр. съч. 233а Тези четири лекции, изнесени през април 1924 г., по-малко от година преди смъртта на Рудолф Щайнер, изискват основно запознаване с главните му съчинения „Въведение в тайната наука“, „Философия на свободата“, „Теософия“ и „Как се постигат познания за висшите светове?“ Разбрани правилно, те внасят в сърцето на читателя не само нов религиозен трепет, но и възможност за истинско духовно-научно познание. Разгледани са въпроси като обновяването на древните мистерии, езическите еквиваленти на Великдена, връзката между пожара в Ефес и раждането на Александър Велики, окултните последици от опожаряването на първия Гьотеанум...

12,00 лв.

Духовно-душевните градивни сили на възпитателното изкуство

ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО:ПЪРВА ЛЕКЦИЯ - Духовните основи на възпитанието (I), Оксфорд, 16 август 1922ВТОРА ЛЕКЦИЯ - Духовните основи на възпитанието (II), Оксфорд, 17 август 1922ТРЕТА ЛЕКЦИЯ - Духовните основи на възпитанието (III), Оксфорд, 18 август 1922ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ - Възпитанието на малкото дете и душевната нагласа на възпитателя, Оксфорд, 19 август 1922ПЕТА ЛЕКЦИЯ - Учителят като артист във възпитателния процес (I), Оксфорд, 21 август 1922ШЕСТА ЛЕКЦИЯ - Учителят като артист във възпитателния процес (II), Оксфорд, 22 август 1922СЕДМА ЛЕКЦИЯ - Валдорфското училище като организъм, Оксфорд, 23 август 1922ОСМА ЛЕКЦИЯ - За физическото и моралното възпитание, Оксфорд, 24 август 1922ДЕВЕТА ЛЕКЦИЯ - Възпитанието в по-късната училищна възраст, Оксфорд, 25 август 1922ДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ - Развитието на социалния живот в историята начовечеството, Оксфорд, 26 август 1922ЕДИНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ - Социалните импулси в съвременния свят, Оксфорд, 28 август 1922ДВАНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ - Човекът в социалния ред: индивидуалности общност, Оксфорд, 29 август 1922..

14,00 лв.

Има ли хора без човешки Аз?

"Тази книга отвежда читателя към загадките на човешкия Аз. В същото време тя представлява и въведение в антропософията на Рудолф Щайнер, която лежи в основата на моето изложение. Водени от изследователското му ясновидствo, както и от начина, по който Рудолф Щайнер коментираше резултатите от своята работа, ние ще се опитаме да отворим сърцата си за свръхсетивната страна на нашето мислене, както и да напуснем сферата на материално-физическия свят. Основната тема обхваща Аза и духовното развитие на човека. Читателят, следвайки разсъжденията на Рудолф Щайнер, сам се превръща в духовен ученик и поема по пътя на ученичеството. И той веднага може да се натъкне на проблема, че съществуват хора без Аз, и по-точно казано, че има хора, които са лишени от човешки Аз, и тъкмо тази е причината за активиране на определени ретроградни импулси в общочовешката еволюция." Eрдмут Йоханес Гросе   СЪДЪРЖАНИЕ 1. Увод2. Въведение: Азът и неговите обвивки3. Има ли хора лишени от човешки Аз?4. Проблеми на деменцията и Аза5. Действия на демоническите същества6. Каква е същността на Аза?7. Азовото сетиво8. Изказване на Рудолф Щайнер по време на Валдорфска учителска конференция, отнасящо се за едно без-Азово момиче9. Проблемът за без-Азовите хора, осветлен от Рудолф Щайнер пред пастори на Християнската общност 10. Действието на циановодорода при телесните процеси, свързани с проявления на човешката воля11. Кометите: техните свойства и задачи12. Сорат13. В навечерието на Първата световна война14. Церемониална магия: техника на окултните ложи15. Една американска секта16. Кратка характеристика на троичният социален организъм като помощно средство за разбиране на следващата глава17. Различията между западнотото, европейското и източното човечество и появата на без-Азови хора18. Какво представлява мотивът на съдбата?19. Смъртта след приемане на цианкалий и неговите действия върху Аза 20. Ернст Леерс и неговото съновидение21. Един разговор с Рудолф Щайнер за цианкалия22. Азът на човека и спиритуалната икономия на неговото развитие23. Задачите на Боговете24. Христовият импулс25. Целта на общочовешкото развитие26. Антропософията: невидимата духовна благодетелка на човека..

14,00 лв.

Апокалипсисът

"Размишленията в тази книга се основават, наред с другото, на мои дванадесет лекции, изнесени в Щутгарт, Берлин и Мюнхен през зимата на 1940/41 г. По това време живо говореше и съдбата на настоящето. Последната част от няколко лекции беше изнесена, докато течеше въздушната тревога. Непосредствено след изнасянето на втората част от лекциите в Берлин и Мюнхен във Великденските дни на 1941 г. Християнската общност беше забранена, цялата литература конфискувана и унищожена, а служителите бяха изпратени в затвори и концентрационни лагери. Част от наблюденията върху Апокалипсиса бяха предварително редактирани и подготвени за печат. Това се основаваше на убеждението, че изучаването на Откровението на Йоанможе да бъде от полза за мнозина, за да се справят с трудните съдби на настоящето. Всички преписи и разработки бяха изгубени по онова време. Когато днес, след десет години, новонаписаната книга бъде представена на обществеността, може да възникне въпросът дали наблюденията все още отговарят на изключително напредналите съдби. Може би обаче днес те са по-валидни, отколкото са били тогава." Eмил Бок ..

23,00 лв.

Духовете на Запада и Изтока, троичният социален организъм и новото възприемане на Христос

„Това, което трябва да се спасява днес, е самата Мистерия на Голгота. И като подготовка за постигането на тази цел може да ни послужи само едно: Мистерията на Голгота отново да изгрее в светлината на човешките имагинации. Защото тя не може да изгрее в светлината на интелекта. Интелектът може само да я заличи. Интелектът, разчитайки на филологическата ловкост, може само да я прогони от света, или по силата на тираничния авторитет на йезуитизма да я консервира за онези, които копнеят не за истината, а за един удобен живот. Но за онези, които копнеят за истината, за тях е отворен пътят към имагинациите, т.е. пътят към съзнателното ясновиждане в духовните светове.”Рудолф ЩайнерДорнах, 30. Октомври 1920..

15,00 лв.

Въведение в тайната наука

Основно съчинение на Рудолф Щайнер, публикувано за пръв път през 1910 г. като един вид продължение на „Теософия“ (Събр. съч. 9) и „Как се постигат познания за висшите светове“ (Събр. съч. 10). Представлява най-всеобхватното изложение в творчеството на автора, който проследява възникването и еволюцията на човека в един сам по себе си подвижен и развиващ се Космос. Характерно за описанията е, че те са постигнати в едно състояние на съзнанието, което – без да губи своята яснота, познавателна сила и логическа последователност на мисленето – фактически е преодоляло своята зависимост от физическия човешки мозък...

20,00 лв.

Теософия Теософия

Издателството предлага едно от основните съчинения на Рудолф Щайнер, което с право се смя та за истинско „въведение“ в система тичното изучаване на Антропософията. Вместо с „готови“ свръхсетивни откровения, читателят се запознава с логичните и мисловни предпоставки за само стоятелни проучвания в духовния свят.Читателят би могъл да приеме тази книга, ако е в състояние да допусне, че съвременното природопознание е напълно съвместимо с духовно-научното изследване.Рудолф Щайнер разглежда духовното развитие на човека и Космоса така безпристрастно, както съвременият учен наблюдава физическия свят.Авторът използва термина „теософия” в много по-широк смисъл, отколкото, използваният в англо-индийската теософия на Блаватска и Теософско общество. В средновековна Европа теософията беше част от философията и теологията.Подробно е описано цялостното човешко същество, като съставено от :          1. Физическо тяло          2.  Етерно тяло          3.  Сетивна душа           4. Разсъдъчна душа          5.  Дух-Себе          6.  Дух-Живот          7.  Човек-Дух..

12,00 лв.

Биодинамично земеделие

„През 1920 г. Рудолф Щайнер бе помолен да проведе курс за земеделци.Той прие при условие, че ще се съберат достатъчно участници, които са запознати с антропософията и нейните основни положения. Те би трябвало да са прочели поне двете книги „Теософия“ и „Въведение в тайната наука“. Освен това по професия би трябвало да са земеделци, т.е. да са способни да изпробват и приложат препоръките в практиката. Следователно при тези лекции не става дума за един алтернативен учебник по селско стопанство, а за възприемане на качествено ново познание, постигнато в резултат на духовно-научните изследвания на Рудолф Щайнер“,                                                                                                                                                         Волфганг Шауман..

15,00 лв.

Духовните, културноисторически и социални основи на Валдорфската педагогика

Цикъл от шест лекции изнесени в Дорнах от 9. до 17. Август 1919.Тези шест лекции, заедно с лекционните цикли, изнесени веднага след тях в Щутгарт от 21. Август 1919: „Общото човекознание като основа на педагогиката“, (Събр. Съч. 293) и „Възпитателното изкуство. Методика и дидактика“, Събр. Съч. 294 и 295, имат за цел да подготвят първите учители за Валдорфските училища в Германия.ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО:Първа лекция, Дорнах, 9. Август 1919. Историческите изисквания на съвремието. Противоположността между Изтока и Запада. Майя и идеология. Новият възглед за природата и неговата нереалност. Троичното устройство на социалния организъм като историческо изискване. Възпитанието на детето. Подражанието, авторитетът и любовта: тяхното място в духовното израстване на човека.Втора лекция, 10. Август 1919. Отзвуци от гръцката и римската душевна нагласа в нашето съвремие. Епохата на индустриализма. Как машините убиват човешката воля и за безсмислието на машините от гледната точка на ориенталците. За нарастващия брой на „проблематичните личности“. Херман Грим за картината на Микеланджело „Страшният съд“.Трета лекция, 11. Август 1919. За невъзможността да изграждаме социалния живот на бъдещето без да сме постигнали имагинативно мислене. Стока, труд, капитал и тяхното отношение към имагинацията, инспирацията и интуицията. За любовта, която човекът може да изпитва към своя труд. Безсмислената дефиниция на Карл Маркс за стоката като „кристализирана работна сила“.Четвърта лекция, 15. Август 1919. Възпитанието предполага правилно обучение на учителите. Защо материализмът представлява изкушение за цялото човечество. Антропософията като предпоставка за възпитание на учителското съсло- вие. Троичното устройство на човека: горен или нервно-сетивен човек, среден или ритмичен човек, и долен или двигателно-веществообменен човек. Сублимираният егоизъм на религиозните светогледи. Загадките на смъртта и загадките на раждането.Пета лекция, 16. Август 1919. Метаморфозите на човешката интелигентност. Египтяните разбират Космоса чрез своята интелигентност; гърците стигат само до разбирането на мъртвия свят. Днешната интелигентност и нейното влечение към злото. Двете категории: от една страна будни хора с подчертан интелект и с влечение към злото, и от друга страна спящи хора, които несъзнателно подтискат своя интелект. Меланхоличните деца.Шеста лекция,17. Август 1919. Преодоляването на егоизма. Значението на човешките физически тела за познанието на древните египтяни. Копнежът за опознаване на живия свят. Гьотеанизмът като културен импулс на нашето съвремие. Диференцираното разбиране на човешката природа в условията на Изтока, Запада и Средна Европа...

17,00 лв.

Тайната на четирите темперамента

Издателството предлага второто българско издание на този лекционен цикъл като напомня, че необоходимо условие за разбиране на текста и за езотерична работа с него е поне предварителното проучване на "Въведение в Тайната наука".В настоящото издание са включени следните трудове на Щайнер:* Тайната на четирите темперамента;* Възпитанието на детето от гледна точка на антропософията;* Лекция върху педагогиката по време на "Френския курс" в Гьотеанума, 16.09.1922;* Педагогика и изкуство;* Педагогика и морал;* Лекции върху възпитанието;* Лекции върху социалния живот и троичното устройство на социалния организъм. ..

10,00 лв.

Философия на свободата

Основен философски труд на Рудолф Щайнер и същевременно фундамент на антропософската духовна наука, третиращ с еднаква дълбочина както познавателния процес, така и етиката. Излиза през 1894 г., след като предпоставките на Щайнеровата „теория на познанието“ и проблемът за отношението между „познание“ и „действителност“ е разгледан две години по-рано в неговата дисертация „Истина и наука. Увод към философия на свободата“, (Събр. съч. 3).В своята „биографична“ лекция от 27.10.1918 г. („Историческа симптоматология“, Събр. съч. 185) той обобщава: „Това, което оставих тогава под писмена форма, беше преди всичко един етичен индивидуализъм. С други думи, аз посочих: човекът никога не би могъл да бъде свободен, ако неговите действия не произтичат от онези идеи, които се коренят в отделната човешка индивидуалност.“ПРЕДГОВОР: Два са основните въпроси за душевния живот на човека, определящи всичко, което подлежи на анализ в тази книга. Единият е дали има възможност човешката същност да бъде подложена на такова съзерцание, че то да послужи като опора за всичко останало, с което човекът се сблъсква чрез лично преживяване или някаква наука, но за което има усещането, че поради съмнение и критична оценка би могло да бъде отнесено към сферата на несигурното. Другият въпрос гласи: допустимо ли е човекът като волево същество да си приписва свобода, или тази свобода е чиста илюзия, възникваща у него, понеже той не прозира нишките на необходимостта, от които неговата воля е зависи ма точно както при всеки природен процес? Този въпрос не идва в резултат на изкуствени мисловни конструкции, а съвсем естествено застава пред душата при определено нейно състояние. И може да се почувства, че на нея сякаш й липсва нещо от онова, което тя трябва да бъде, ако никога не се види изправена с максимална сериозност пред двете възможности: свобода или необходимост на волята. В този труд ще бъде показано, че душевните изживявания, до които човекът трябва да до стигне чрез втория въпрос, зависят от това, каква гледна точка той съумява да заеме спрямо първия. Направен е опит да бъде доказано, че има възглед за човешкото същество, на който може да се опре останалото познание; направен е също така опит да се посочи, че с този възглед напълно се обосновава идеята за свободата на волята, след като по-напред бъде намерена душевната област, в която може да се разгърне свободната воля...

20,00 лв.

Лечебно-педагогически курс

Дванадесет лекции, изнесени в Дорнах от 25 юни до 7 юли 1924 пред лекари и лечебни педагози.От съдържанието:  - Душевната конституция и нагласа на възпитателя – Как да разглеждаме симптомите и субстанциалната същност на боледуването – Какво да правим при слабост на волята – Лечебна евритмия и говорни упражнения – Ритмичното повторение като елемент на терапията - Причините за епилепсията - Пример за лечение на хидроцефалия – Ранното разпознаване на клептомания – Хумор, подвижност и ентусиазъм като лечебно-педагогически предпоставки от страна на възпитателя - За албиносите, хороскопа и асцендента - Валдорфската педагогика при т.н. „абнормни деца“..

15,00 лв.

Как се постигат познания за висшите светове

В тази книга, считана за задължително помагало в антропософския път на познание, подробно са разгледани условията, постиженията, но и опасностите в хода на окултното обучение; тя е едно съзнателно и респектиращо противопоставяне на източния окултизъм.В началото на XX век Рудолф Щайнер предсказва, че всред човечеството все повече ще нараства потребността от опитности и изживявания, различни от тези, които произтичат от интелектуалното логическо мислене. Този вид мислене вярваше, че е открило форма на познание, освободена от оковите на миналото и водеща до истинско познаване на човека и Космоса. Днес обаче все повече хора изпитват копнеж за духовно познание, черпещо от силите на душата и разума.Най-издаваната книга на Р. Щайнер става все по-съвременна и необходима поне по две причини. Първо, защото удовлетворява духовния стремеж, основан на обективното научно мислене, което авторът използва за пълното разбиране на духовните факти. И второ, защото посочва, че пътят към духовния свят е труден, опасен и изисква пълен самоконтрол на мислите, чувствата и волята.Четирите книги на Р. Щайнер: "Философия на свободата", "Теософия", "Как се постигат познания за висшите светове" и "Въведение в Тайната наука" изграждат основата за разбиране и възприемане на антропософската духовна наука.У всеки човек са стаени способности, благодарение на които той може да постигне познания за висшите светове. Мистикът, гностикът и теософът винаги говорят за едни свят на душите и на Духовете, който за тях е толкова действителен, колкото предметите, които физическите очи виждат и физическите ръце докосват. Във всеки миг слушателят може да заяви: тези опитности могат да станат мои, стига да развия определени сили, които днес все още дремят в мен. Единственият въпрос е откъде да започна, за да пробудя тези способности. Указанията могат да дадат само хората, които вече разполагат с тези способности.„...Всяка антропософска книга разчита на това, да бъде възприета с помощта на дълбоките вътрешни изживявания на човека. Едва тогава постепенно настъпва един вид разбиране за нещата. В началото то може и да е твърде слабо. Но то може – и трябва – да се появи. По-нататъшното на свръхсетивното познание непрекъснато укрепва, особено чрез упражненията, описани в „Как се постигат познания за висшите светове?“ (Рудолф Щайнер, „Моят жизнен път“, Събр. съч. 28, гл. 33)СЪДЪРЖАНИЕ:1. Условия2. Вътрешно спокойствие3. Степени на посвещението4. Подготовка5. Просветление6. Контрол над мислите и чувствата7. Посвещението8. Практически указания9. Условията за окултно обучение10. Върху някои от действията на посвещението11. Промени в сънищата на окултния ученик12. Непрекъснатост на съзнанието13. Разкъсването на личността14. Пазачът на Прага15. Живот и смърт16. Послеслов..

14,00 лв.

Окултно четене и окултно чуване

От съдържанието: Окултното четене и окултното чуване като методи на духовно-научното изследване - За природата на космическите гласни и космическите съгласни - Космически вокализъм и консонантизъм - Отражение на седемте космически гласни в етерното тяло и на дванадесетте космически съгласни във физическото тяло - За правилното четене на духовно-научните текстове - Способността за преобразяване в други същества - Злото като злоупотреба с висшите духовни сили...

0,00 лв.

Евангелието на Йоан

В тези лекции, изнесени пред членове на Антропософското общество Рудолф Щайнер говори с особено интимен тон и разкрива за пръв път определени резултати от своите духовно-научни изследвания, които позволяват правилното разбиране на редица основни събития, описани в Евангелието на Йоан, като майката на Исус,  разговорът на Исус с Натанаил, сватбата в Кана Галилейска, последното свидетелство на Йоан Кръстител за Исус, появата на Възкръсналия край Генисаретското езеро, неверния Тома. Очертани са трите епохи от историята на християнството: 1. Епохата преди идването на Христос Исус2. Максималното навлизане на човешкия дух в материята и профанизиране на християнството3. Духовното разбиране на християнството с помощта на антропософията..

13,00 лв.

-33%
Духовните извори на Източна Европа

Предлаганата на българския читател книга е опит да се разберат духовните подоснови на историята на Русия в продължение на нейното почти 1500-годишно съществуване. Ключ за това разглеждане са резултатите от духовнонаучните изследвания на основателя на Антропософията, или съвременната Наука за Духа, Рудолф Щайнер...

20,00 лв. 30,00 лв.

-20%
Какво представлява антропософията

Много по-лесно е да видиш призраци и да ги вземеш за духовни реалности, отколкото да изковеш прецизни понятия за нещо, което е привидно материално.                                                                 Рудолф Щайнер, 17.02.1918г...

4,00 лв. 5,00 лв.

-50%
Общност на християни

Ние се намирамене в края,а в самото началона християнството     Кристиян Моргенщерн..

2,00 лв. 4,00 лв.

Въведение в тайната наука

Основно съчинение на Рудолф Щайнер, публикувано за пръв път през 1910 г. като един вид продължение на „Теософия“ (Събр. съч. 9) и „Как се постигат познания за висшите светове“ (Събр. съч. 10). Представлява най-всеобхватното изложение в творчеството на автора, който проследява възникването и еволюцията на човека в един сам по себе си подвижен и развиващ се Космос. Характерно за описанията е, че те са постигнати в едно състояние на съзнанието, което – без да губи своята яснота, познавателна сила и логическа последователност на мисленето – фактически е преодоляло своята зависимост от физическия човешки мозък...

20,00 лв.

Тайната на четирите темперамента

Издателството предлага второто българско издание на този лекционен цикъл като напомня, че необоходимо условие за разбиране на текста и за езотерична работа с него е поне предварителното проучване на "Въведение в Тайната наука".В настоящото издание са включени следните трудове на Щайнер:* Тайната на четирите темперамента;* Възпитанието на детето от гледна точка на антропософията;* Лекция върху педагогиката по време на "Френския курс" в Гьотеанума, 16.09.1922;* Педагогика и изкуство;* Педагогика и морал;* Лекции върху възпитанието;* Лекции върху социалния живот и троичното устройство на социалния организъм. ..

10,00 лв.

Апокалипсисът на Йоан

Цената на книгата е трайно намалена, защото са останали последни бройки с дефект на корицата. В увода си към първото издание на книгата през 1945 г. Мари Щайнер пише : „В продължение на доста време, въпреки многото молби, издателите отказваха да публикуват тези лекции под формата на книжно издание, понеже слушателите от 1908 г. не биха приели съкращенията, които стенографът беше принуден да прави. Така те щяха да бъдат лишени от разтърсващото изживяване: възпламеняващото слово, изречено в огъня на духа. Сега, след много години, тази подробност не изглежда толкова смущаваща и обективното величие на казаното изпъква все повече и повече."..

10,00 лв.

От Исус към Христос

10 лекции, изнесени в Карлсруе от 4 до 14 октомври 1911 г.От съдържанието: Окултна характеристика на йезуитизма – Екстремно усилване на Исусовия принцип – Идеята за прераждането в книгата на Лесинг „Възпитанието на човешкия род“ – Реинкарнация и карма от антропософска гледна точка – Аполоний от Тиана – Блез Паскал и Владимир Соловьов – Радикалната промяна в общочовешката еволюция през следващите 3000 години – Вярата ще бъде заменена от непосредственото виждане на етерния Христос – Фантомът на физическото тяло и неговото разрушение: грехопадението – Двете деца Исус – Заратустра и Соломоновият Исус – Екзотеричният път към Христос: Тайната вечеря и Евангелията; езотеричният път към Христос: Причастието в Духа и силата на медитацията..

15,00 лв.

Философия на свободата

Основен философски труд на Рудолф Щайнер и същевременно фундамент на антропософската духовна наука, третиращ с еднаква дълбочина както познавателния процес, така и етиката. Излиза през 1894 г., след като предпоставките на Щайнеровата „теория на познанието“ и проблемът за отношението между „познание“ и „действителност“ е разгледан две години по-рано в неговата дисертация „Истина и наука. Увод към философия на свободата“, (Събр. съч. 3).В своята „биографична“ лекция от 27.10.1918 г. („Историческа симптоматология“, Събр. съч. 185) той обобщава: „Това, което оставих тогава под писмена форма, беше преди всичко един етичен индивидуализъм. С други думи, аз посочих: човекът никога не би могъл да бъде свободен, ако неговите действия не произтичат от онези идеи, които се коренят в отделната човешка индивидуалност.“ПРЕДГОВОР: Два са основните въпроси за душевния живот на човека, определящи всичко, което подлежи на анализ в тази книга. Единият е дали има възможност човешката същност да бъде подложена на такова съзерцание, че то да послужи като опора за всичко останало, с което човекът се сблъсква чрез лично преживяване или някаква наука, но за което има усещането, че поради съмнение и критична оценка би могло да бъде отнесено към сферата на несигурното. Другият въпрос гласи: допустимо ли е човекът като волево същество да си приписва свобода, или тази свобода е чиста илюзия, възникваща у него, понеже той не прозира нишките на необходимостта, от които неговата воля е зависи ма точно както при всеки природен процес? Този въпрос не идва в резултат на изкуствени мисловни конструкции, а съвсем естествено застава пред душата при определено нейно състояние. И може да се почувства, че на нея сякаш й липсва нещо от онова, което тя трябва да бъде, ако никога не се види изправена с максимална сериозност пред двете възможности: свобода или необходимост на волята. В този труд ще бъде показано, че душевните изживявания, до които човекът трябва да до стигне чрез втория въпрос, зависят от това, каква гледна точка той съумява да заеме спрямо първия. Направен е опит да бъде доказано, че има възглед за човешкото същество, на който може да се опре останалото познание; направен е също така опит да се посочи, че с този възглед напълно се обосновава идеята за свободата на волята, след като по-напред бъде намерена душевната област, в която може да се разгърне свободната воля...

20,00 лв.

Биодинамично земеделие

„През 1920 г. Рудолф Щайнер бе помолен да проведе курс за земеделци.Той прие при условие, че ще се съберат достатъчно участници, които са запознати с антропософията и нейните основни положения. Те би трябвало да са прочели поне двете книги „Теософия“ и „Въведение в тайната наука“. Освен това по професия би трябвало да са земеделци, т.е. да са способни да изпробват и приложат препоръките в практиката. Следователно при тези лекции не става дума за един алтернативен учебник по селско стопанство, а за възприемане на качествено ново познание, постигнато в резултат на духовно-научните изследвания на Рудолф Щайнер“,                                                                                                                                                         Волфганг Шауман..

15,00 лв.

Лечебно-педагогически курс

Дванадесет лекции, изнесени в Дорнах от 25 юни до 7 юли 1924 пред лекари и лечебни педагози.От съдържанието:  - Душевната конституция и нагласа на възпитателя – Как да разглеждаме симптомите и субстанциалната същност на боледуването – Какво да правим при слабост на волята – Лечебна евритмия и говорни упражнения – Ритмичното повторение като елемент на терапията - Причините за епилепсията - Пример за лечение на хидроцефалия – Ранното разпознаване на клептомания – Хумор, подвижност и ентусиазъм като лечебно-педагогически предпоставки от страна на възпитателя - За албиносите, хороскопа и асцендента - Валдорфската педагогика при т.н. „абнормни деца“..

15,00 лв.

Теософия Теософия

Издателството предлага едно от основните съчинения на Рудолф Щайнер, което с право се смя та за истинско „въведение“ в система тичното изучаване на Антропософията. Вместо с „готови“ свръхсетивни откровения, читателят се запознава с логичните и мисловни предпоставки за само стоятелни проучвания в духовния свят.Читателят би могъл да приеме тази книга, ако е в състояние да допусне, че съвременното природопознание е напълно съвместимо с духовно-научното изследване.Рудолф Щайнер разглежда духовното развитие на човека и Космоса така безпристрастно, както съвременият учен наблюдава физическия свят.Авторът използва термина „теософия” в много по-широк смисъл, отколкото, използваният в англо-индийската теософия на Блаватска и Теософско общество. В средновековна Европа теософията беше част от философията и теологията.Подробно е описано цялостното човешко същество, като съставено от :          1. Физическо тяло          2.  Етерно тяло          3.  Сетивна душа           4. Разсъдъчна душа          5.  Дух-Себе          6.  Дух-Живот          7.  Човек-Дух..

12,00 лв.

Битие. Тайните в библейския разказ за Сътворението

11 лекции, изнесени в Мюнхен от 16 до 26. Август 1910, Събр. съч. 122В дните на Сътворението човекът все още е част от духовния свят. През първите три дни се залагат основите на неговата Сетивна, Разбираща и Съзнателна душа. През четвъртия ден той получава своето астрално тяло от силите на звездите (лат. аstra), през петия ден се сдобива с етерно тяло; а през шестия ден слиза във физическия свят като същество, съставено само от топлина, и по-късно, като топлинно-въздушен човек живее в обкръжението на Земята (= Рай). Едва след изкушението от Луцифер (= грехопадението) той се сгъстява във водно-земен човек и – макар да е първородна рожба на Йерархиите – слиза във физическия свят последен, след всички други създания. Раят, пазен от Херувима с огнен меч, става недостъпен за него. Започва земният му път, включващ веригата от инкарнации, преодоляване на кармическите изпитания и – особено в нашето съвремие – срещите му с Пазача на прага и с Христос в етерния свят.ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО:ПЪРВА ЛЕКЦИЯ, Мюнхен, 16. Август 1910Въведение. „Децата на Луцифер” и „Великите посвете-ни” от Шуре. Благодарност към участниците в подго-товката на розенкройцерската мистерийна драма „Пор-тата на посвещението”. Художественото произведениекато опит за намиране на път към духовния свят.ВТОРА ЛЕКЦИЯ, 17. Август, 1910Мистерията на пра-словото. Встъпителните думи наБиблията: „Bereschit bara elohim et haschamajim w`etha`arez. Творческата сила на еврейския език. Произходътна човечеството според началото на библейския разказза Сътворението.ТРЕТА ЛЕКЦИЯ, 18. Август, 1910Волевият характер на „ha`arez”. Състоянието „tohuwabohu. Елохимите. Разделянето на Земята и Слънцето.Изграждането на човешката форма от света на звуците.ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ, 19. Август 1910Седемте дни на Сътворението. Първата Мойсеева кни-га като спомен за предходните планетарни състояния наЗемята. Нахлуването на светлинния елемент. Обособява-не на твърдия елемент от водните маси. Възникване нарастителния свят. Груповите души. Присъединяване навъншните космически сили към Земното съществуване.Образуване на животинските форми във въздушния и во-дния елемент.ПЕТА ЛЕКЦИЯ, 20. Август 1910Елохимите. Еони или Духове на времето. Първите тридни от Сътворението. Светлина, етер, жизнен етер ипроцесите на сгъстяване: въздух, вода, земя. Въпроснитепроцеси като откровения от страна на душевно-духовнисъщества. Елохимите в йерархичния ред: Духове на фор-мата. Архаите или Духовете на личността като служи-тели на Елохимите. Духовете на личността в ПърватаМойсеева книга. „Ден първи”.ШЕСТА ЛЕКЦИЯ, 21. Август, 1910Светлината и мрака като две противоположни сили. На-предващите Архаи като служители на Елохимите в свет-лината, която изоставащите Архаи донасят като мрак.Будност и сън като градивни и разграждащи процеси, ивръзката им със Слънчевото и Сатурновото състояние.Дейността на Йерархиите в хода на разказа за Сътворе-нието.СЕДМА ЛЕКЦИЯ, 22. Август 1910Дейността на Йерархиите в земния свят: Духове на воля-та или Престоли в земното естество; Духове на мъдрост-та или Кириотетес във водното естество; Духове надвижението или Динамис във въздушното естество; Ду-хове на формата или Ексузиаи (Елохими) във топлинно-то естество. В обкръжението на Земята: Херувимите иобразуването на облаци; Серафимите и светкавиците игръмотевиците. Елохимът-Яхве = седемте Елохими, кои-то се стремят към единство.ОСМА ЛЕКЦИЯ, 23. Август 1910Композицията на първия и втория ден от Сътворение-то. Старата Луна. Предметното съзнание – присъщо наземните условия. Съзнанието на Йерархиите в условиятана Старата Луна и на Земята. Елохимите в първите днина Сътворението.ДЕВЕТА ЛЕКЦИЯ, 24. Август 1910Човекът като първородно създание в началото на Сътво-рението. Неговите душевно-духовни качества в първитепет дни на Сътворението. Заложбите на Сетивнатадуша в първия, на Разбиращата душа във втория и наСъзнателната душа в третия ден на Сътворението. Раз-витие на физическия човек (като топлинно същество) вшестия ден на Сътворението. Преход към въздушнотоестество чрез Елохима-Яхве едва след шестия ден наСътворението. Влиянието на Луцифер.ДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 25. Август 1910Отделянето на Слънцето от Земята. Адам и Ева. От-делянето на Луната от Земята. Съпоставимост междубиблейския разказ и фактите, до които стига „Тайнатанаука”. Лунното присъствие в Земята и в човека. Връзка-та между Луната и човешката самостоятелност. Бъде-щият разпад на земната материя.ЕДИНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 26. Август 1910Съзвучие между Библията и ясновидското изследване.Създаване на мъжко-женския човек в шестия ден наСътворението. Шестият ден отговаря на Лемурийска-та епоха. Яхве и азовата природа на човека. Смисълътна „почивката” след Сътворението. Преходът към Ат-лантската епоха. Човекът слиза от духовния във физиче-ския свят последен, след всички други създания...

17,00 лв.

Духовните, културноисторически и социални основи на Валдорфската педагогика

Цикъл от шест лекции изнесени в Дорнах от 9. до 17. Август 1919.Тези шест лекции, заедно с лекционните цикли, изнесени веднага след тях в Щутгарт от 21. Август 1919: „Общото човекознание като основа на педагогиката“, (Събр. Съч. 293) и „Възпитателното изкуство. Методика и дидактика“, Събр. Съч. 294 и 295, имат за цел да подготвят първите учители за Валдорфските училища в Германия.ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО:Първа лекция, Дорнах, 9. Август 1919. Историческите изисквания на съвремието. Противоположността между Изтока и Запада. Майя и идеология. Новият възглед за природата и неговата нереалност. Троичното устройство на социалния организъм като историческо изискване. Възпитанието на детето. Подражанието, авторитетът и любовта: тяхното място в духовното израстване на човека.Втора лекция, 10. Август 1919. Отзвуци от гръцката и римската душевна нагласа в нашето съвремие. Епохата на индустриализма. Как машините убиват човешката воля и за безсмислието на машините от гледната точка на ориенталците. За нарастващия брой на „проблематичните личности“. Херман Грим за картината на Микеланджело „Страшният съд“.Трета лекция, 11. Август 1919. За невъзможността да изграждаме социалния живот на бъдещето без да сме постигнали имагинативно мислене. Стока, труд, капитал и тяхното отношение към имагинацията, инспирацията и интуицията. За любовта, която човекът може да изпитва към своя труд. Безсмислената дефиниция на Карл Маркс за стоката като „кристализирана работна сила“.Четвърта лекция, 15. Август 1919. Възпитанието предполага правилно обучение на учителите. Защо материализмът представлява изкушение за цялото човечество. Антропософията като предпоставка за възпитание на учителското съсло- вие. Троичното устройство на човека: горен или нервно-сетивен човек, среден или ритмичен човек, и долен или двигателно-веществообменен човек. Сублимираният егоизъм на религиозните светогледи. Загадките на смъртта и загадките на раждането.Пета лекция, 16. Август 1919. Метаморфозите на човешката интелигентност. Египтяните разбират Космоса чрез своята интелигентност; гърците стигат само до разбирането на мъртвия свят. Днешната интелигентност и нейното влечение към злото. Двете категории: от една страна будни хора с подчертан интелект и с влечение към злото, и от друга страна спящи хора, които несъзнателно подтискат своя интелект. Меланхоличните деца.Шеста лекция,17. Август 1919. Преодоляването на егоизма. Значението на човешките физически тела за познанието на древните египтяни. Копнежът за опознаване на живия свят. Гьотеанизмът като културен импулс на нашето съвремие. Диференцираното разбиране на човешката природа в условията на Изтока, Запада и Средна Европа...

17,00 лв.

Акценти