Търсене
0
Кошница
Ново
Антропософия. Обобщение след двадесет и една години

Антропософия. Обобщение след двадесет и една години и указания за представянето ѝ пред света..

16,00 лв.

Малкото магаренце на Мария

Романът „Малкото магаренце на Мария“ на шведската писателка и педагог Гунхилд Селин е една изпълнена с топлина история, която показва как с любов, доверие и вяра в доброто може да се преобрази всяко едно същество – от мързеливото и мърляво магаренце, което се превръща в най-верния и неуморим помощник на Мария и Йосиф до трима закоравели разбойници, които вземат решението да станат почтени хора. Чудеса има, но те се случват преди всичко в сърцата – точно там, където се подготвя появата на Детето, което променя хода на човешката история. Всички тези вълнуващи послания намират отклик в детската душевност, защото са разказани през погледа на едно малко създание и оживени от вълшебните рисунки на украинската художничка Наталия Ещенко...

12,00 лв.

Загадката на еврейството

Като млад офицер от австро-унгарската армия Лудвиг Тийбен (1891-1947)попада в руски плен по време на Първата световна война. В суровитеусловия на лагера, намиращ се в централен Сибир, Тийбен се запознавас антропософията  и заедно с малка група военнопленници в продължениена четири години изучава основните произведения на Рудолф Щайнер. Следбягството си през Владивосток се завръща в Германия и се включва в животана Антропософското общество и Християнската общност. "Загадката на еврейството"е духовно-научно изследване, което авторът прави следвайки лични указанияна Рудолф Щайнер.ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО:1. Що е еврейството?2. Кръвта като носител на древната религиозност3. Мисията на Мойсей4. Избраният народ5. Пророчествата и тяхното сбъдване6. Еврейството и мисията на арабските народи7. Спасението на АхасферЛудвиг Тийбен – от спомените на Ханс-Ерхард Лауер.Германци и евреи – Двата специални народа на човечеството(от Томас Майер)..

15,00 лв.

Изтокът в светлината на Запада

Лекциите са изнесени от 23 до 31 Август 1909 в Мюнхен и са свързани с представянето на мистерийната драма "Децата на Луцифер" от Едуард Шуре. След ретроспективния поглед към първите седем години от духовно-научната работа в Германия Рудолф Щайнер пристъпва към основната тема: новите съотношения между физическото и етерното тяло на човека, произлизащи от кръстосването на "двата пътя" - този на Христос и този на Луцифер. Подробно са описани основните разлики между Христос и Бодисатвите. Към цикъла е включено и Слово по повод на 160-та годишнина от рождението на Гьоте.ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО:ПЪРВА ЛЕКЦИЯ, Мюнхен, 23. Август 1909Мисията на духовното познание в светлината на Запада.Ретроспективен поглед към седемте години на духовно-на-учна работа. За представянето на мистерийната драма„Децата на Луцифер“ от Едуард Шуре.ВТОРА ЛЕКЦИЯ, 24. Август 1909Духовно-научното изследване и проверката на неговитерезултати чрез разума. Пътища за изграждане на духовнивъзприемателни органи. Четирите съставни части на човека.Сън и будност. Концентрация и медитация. Първи степенина духовно пробуждане: пречистване, озарение, срещас пазача на прага, преминаване през елементарния свят,съзиране на Слънцето в среднощния час.ТРЕТА ЛЕКЦИЯ, 25. Август 1909Особености на трите свята: физически свят, душевен свят,духовен свят. Съвестта: Еринии и Евмениди. Еволюционни-те процеси на Земята и връзката им с духовните същества.Христовото събитие.ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ, 26. Август 1909Животът на висшите духовни същества, които нямат аналогв сетивния и душевния свят. Духовете на Сатурн, Слънце иЛуна в развитието на Земята. Учението на Ферекид (Хронос,Зевс, Хтон) Западен и източен начин на мислене. Понятието„история“. Индра. Йехова. Христос.ПЕТА ЛЕКЦИЯ, 27. Август 1909Следатлантското човечество: северни и южни потоци на на-родите. Пътят към горните Богове през булото на сетивниясвят и пътят към долните Богове през булото на душевниясвят. Срещата на двата пътя в елинската култура. Подго-товката на физическото тяло за Христос чрез Заратустра.Бъдещето разбиране на Христовото същество в светлинатана Луцифер.ШЕСТА ЛЕКЦИЯ, 28. Август 1909Единство на двете духовни течения в древно-индийскатакултура. Двете разновидности на гръцките мистерии: Апо-лонови и Дионисиеви. Христовото събитие. Обратният пътна Луцифер от душевните изживявания към космическотообкръжение. Мистерията на розенкройцерите.СЕДМА ЛЕКЦИЯ, 29. Август 1909Промени в човешката организация през следатлантскатаепоха. Нови съотношения между етерното и физическототяло, произлизащи от кръстосването на двата пътя: този наХристос и този на Луцифер. Огън и въздух. Упадъкът намистериите. Легендите за Едип и за Юда.ОСМА ЛЕКЦИЯ, 30. Август 1909„Слънчевият път“ и „Луциферовият път“. Протичането наседемте следатлантски културни епохи. Единството на дватадуховни пътя в Индия. Тяхното разделяне в рамките надревно-персийската култура. Тяхното диференциране катосеверен (халдейски) и южен (египетски) поток. Мисиятана еврейския народ. „Децата“ на Луцифер и „братята“ наХристос. Числата седем и дванадесет.ДЕВЕТА ЛЕКЦИЯ, 31. Август 1909Тайната на числата. Седем и дванадесет. Време и простран-ство. Планети и зодиакален кръг. Добро и зло. Христоватасубстанция и мъдростта на Бодисатва. Исус от Назарет иХристос. Скитианос, Гаутама Буда, Заратустра, Манес.Мъдростта на Бодисатва и нейното вливане в европейскитемистерии на розенкройцерите. Легендата за Йосафат.СЛОВО по повод 160-та годишнина от рождението наГьоте, 28. Август, 1909, предиобед..

15,00 лв.

Годишният кръговрат като дихателен процес на Земята

Годишният кръговрат като дихателен процес на Земята и четирите големи празници5 лекции в Дорнах от 31 март до 8 април 1923 год.4 лекции във Виена от 27 септември до 1 октомври 1923 год.Годишният кръговрат като дихателен процес на Земята и четирите големи празнициПърва лекция, Дорнах, Страстна Събота, 31. Март 1923. Годишният кръговрат като дихателен процес на Земята и свързаните с него празници.Втора лекция, Великден, 1. Април 1923Мисълта за Великден. Михаиловият празник като противоположност на Великденския празник.Трета лекция, Велики Понеделник, 2. Април 1923. Троичната същност на Михаиловия импулс. Първичната троичност на годишния кръговрат.Четвърта лекция, 7. Април 1923. Летните и зимни празници през древността и връзката им с Мистериите.Пета лекция, 8. Април 1923. Изживяването на природните процеси в древните Мистерии. Михаиловият празник като празник на душевната смелост.Антропософията и човешкото сърцеПърва лекция, Виена, 27. Септември 1923. Витията на Михаил с Дракона и произтичащите от нея импулси за развитието на човека.Втора лекция, 28. Септември 1923. Човешката отговорност пред Космоса.Трета лекция, 30. Септември 1923. Предпоставки за въвеждане на един нов есенен празник, Друидите и Мистериите на Митра.Четвърта лекция, 1 Октомври 1923. Социалната значимост на Михаиловия празник...

12,00 лв.

Бхагавад Гита и Посланията на апостол Павел

5 лекции, изнесени в Кьолн от 28 декември 1912 до 1 януари 1913 год., с предговор от Мария ЩайнерПърва лекция, Кьолн, 28. Декември 1912: Единният план на мировата история. Сливането на три духовни направления в Бхагавад Гита.Втора лекция, Кьолн, 29. Декември 1912: Познавателните основи на Бхагавад Гита, Ведите, Санкхия и Йога.Трета лекция, Кьолн, 30. Декември 1912: Сливането на трите направления в Христовия Импулс. Учението на Кришна.Четвърта лекция, Кьолн, 31. Декември 1912: Същността на Бхагавад Гита и значението на Посла¬нията на апостол Павел.Пета лекция, Кьолн, 1. Януари 1913: Духовността на Майя. Крипша-светлинните одежди на Христос. Възкръсналият...

8,00 лв.

Въведение в тайната наука

Основно съчинение на Рудолф Щайнер, публикувано за пръв път през 1910 г. като един вид продължение на „Теософия“ (Събр. съч. 9) и „Как се постигат познания за висшите светове“ (Събр. съч. 10). Представлява най-всеобхватното изложение в творчеството на автора, който проследява възникването и еволюцията на човека в един сам по себе си подвижен и развиващ се Космос. Характерно за описанията е, че те са постигнати в едно състояние на съзнанието, което – без да губи своята яснота, познавателна сила и логическа последователност на мисленето – фактически е преодоляло своята зависимост от физическия човешки мозък...

18,00 лв.

Дванадесетте сетива

Ние никога не бихме проникнали до истината, ако ни-кога не сме претърпявали болки. Изключително важно ежизненото сетиво да бъде добре упражнявано по времена детството и юношеството. Ако само глезим децата,така че те никога да нямат болки, по-късно ще им липсвачувството за истината. Съвсем типично за една културана разглезването е, че там липсва чувството за истината.Рудолф Щайнер нарича мъдростта кристализирана болка.Затова е толкова важно да оставим детето да върши и труд-ните неща. Необходимо е и обратното: да се положат уси-лия, за да бъде пропуснато нещо! Добре е детето веднъж ида почака за храната, да не получава непременно всичко,което желае да има, и понякога да прави неща, които не сатолкова приятни. А също така не винаги непосредственода получава отговор на въпросите си.Сега ние отведнъж не можем да стигнем до чувството заистината, сега ние отведнъж не можем да следваме другия,не можем да достигнем до идейния свят на другия, аковътрешно още никога не сме изтърпявали болки.„Днес хората казват: не е истински учен този, който не интерпретира съвсем логично наблюдението и експеримента, който не напредва от мисъл към мисъл, както може да се напредва само според правилно формирани методи. Не е истински мислител този, който не прави това.Но какво би станало, мои мили приятели, ако действителността е артистка, подиграваща се на формираните у нас диалектически и експериментални методи, ако самата природа работи по волята на импулси от изкуството? Тогава човешката наука би трябвало да се превърне в артистка заради природата, до която иначе не би могла да се приближи! Но не това е гледната точка на съвременните учени. Тяхната позиция е следната: дали природата е артистка или мечтателка, на нас това ни е все едно; ние заповядваме как да действа науката. Какво ни интересува, дали природата е артистка? Това въобще не ни интересува, тъй като не съвпада с нашата гледна точка.”                                                                                                Рудолф Щайнер..

14,00 лв.

Антропософски ориентираната медицина

Книгата "Антропософски ориентираната медицина" е написана от един от водещите лекари в антропософската медицина - д-р Ото Волф. Той е и главният редактор на основното антропософско ръководство по медицина "Образът на човека като основа на лечебното изкуство". Докато основното ръководство представлява един тритомник с подробни и обширни изложения, то предлаганата книга "Антропософски ориентираната медицина" има съвсем друга цел. Нейната основна цел е да запознае читателя неантропософ и особено лекарите, които нямат основни познания по Антропософия, с най-важните положения на антропософски ориентираната медицина. Казва се обаче най-основното по въпросите. Например за лечението с металите, както и за лечението с така наречените вегетабилизирани метали има написани десетки антропософски книги, а в предлаганата книга са написани само шест страници. За полупаразитното растение бял имел (вискум албум) и произвеждания по указанията на самия Рудолф Щайнер антропософски противотуморен препарат "Искадор", които представлява един от най-шокиращите успехи на антропософската медицина в борбата с рака, са написани само около пет страници. По този въпрос съществуват томове с литература и клинични изследвания, и доказателства за превъзходните качества на "Искадор"-a. Макар и малка по обем, книгата хвърля светлина върху някои основни проблеми. Най-радостното от всичко е, че за първи път на българския читател се дава възможност да се запознае с една насоченост на медицината, на която с пълно право трябва да се даде място наред с традиционалната медицина, която се преподава в университетите. С тази книга Антропософското Издателство "Димо Даскалов" Стара Загора се опитва да попълни една празнина, а освен това остава и надеждата, че тази книга е само едно начало и че в бъдеще ще се появят много други книги, написани в светлината на антропософската Духовна Наука. Крайната цел, разбира се, не е са мо печатането на антропософски книги, а основаването на един съюз на антропософските лекари в България, така както съществуват такива съюзи в страни на Средна и Западна Европа и в САЩ. д-р Емил Таневстарши асистент при Клиниката по спешна травматология,Университетска болница "Царица Йоанна", София  ..

4,00 лв.

Личната мисия на Рудолф Щайнер

ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО: Личната мисия на Рудолф Щайнер в световно-исторически контекст I. Пътят на Рудолф Щайнер към познанието за кармата 1. Мотивът „Тома Аквински“ през последните земни дни на Рудолф Щайнер 2. Една биография като духовна акушерка 3. Едно „изключително важно“ събитие 4. Срещата с Учителя 5. Словесна битка в кафенето „Грийнщайдл“ 6. Сред почитателите на Тома Аквински 7. Ферхер фон Щайнванд и Дионисий Ареопагит 8. Вилхелм Нойман и 9 ноември 1888 г. 9. „Слушай внимателно...“ 10. Девети ноември и светът на мъртвите 11. Изходната точка за кармичните изследвания на Щайнер 12. Познание за кармата и изживяване на свободата 13. Седемгодишният ритъм в прозренията за Тома Аквински 14. Трите лекции на Петдесятница 1920 г. 15. „... Подтикван от един импулс“ II. Духовно спомняне сред учениците на Щайнер 16. Прозрението на Мари Щайнер за Тома Аквински 17. Едуард Шюре и Учителят на Рудолф Щайнер 18. Злоупотребата с доверие и падението на Едуард Шюре 19. Фридрих Рителмайер допълва Шюре 20. Едно посещение в „Монте Касино“ 21. До саркофага на Албертус Магнус 22. Как се пробужда кармичното виждане на Ита Вегман 23. Тома Аквински и Реджиналдо от Пиперно III. Демоните трябва да млъкнат 24. Импулсът за кармични откровения от 1923-24 г. 25. „Демоните трябва да млъкнат“ 26. Карл Юлиус Шрьоер и самоубийството на престолонаследника Рудолф 27. Вилхелм Нойман и изследването на Шартър 28. „Какво друго можеше да се направи?“ IV. Кармичните изследвания на Рудолф Щайнер днес 29. Демоните вече не мълчат 30. Духовно „изследване на видовете“ 31. Актуални ли са кармичните изследвания на Щайнер днес?..

14,00 лв.

Една теория на познанието в Гьотевия светоглед

Предлаганата книга е първата публикация на 25-годишния Рудолф Щайнер. В смела, строга и сбита форма той изгражда основата на съвременната наука за посвещението, антропософията. 40 години по-късно той пише: "Когато днес я държа в ръцете си, тя ми изглежда като истинския теоретично-познавателен фундамент и оправдание на всичко онова, което можах да кажа и обнародвам. Тя описва един път на познание, водещ от сетивния свят навътре към един духовен свят."ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО:А. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ВЪПРОСИИзходна точкаНауката на Гьоте по метода на Шилер3адачата на нашата наукаБ. ОПИТЪТОпределение на понятието за опитУказания относно съдържанието на опитаИзправянето на едно погрешно схващане за общия опитПозоваване на опита на всеки отделен читателВ. МИСЛЕНЕТОМисленето като по-висш опит в опитаМислене и съзнаниеВътрешната природа на мисленетоГ. НАУКАТАМислене и възприятиеИнтелект и разумПознаниетоОсновата на нещата и мисленетоД. ПОЗНАНИЕ ЗА ПРИРОДАТАНеорганичната природаОрганичната природаЕ. НАУКИТЕ ЗА ДУХАВъведение: Дух и природаПсихологическо познаниеЧовешката свободаОптимизъм и песимизъмЖ. ЗАКЛЮЧЕНИЕПознание и художествено творчество..

9,00 лв.

Педагогическо изкуство

„Във всички случаи например би било добре, ако по отношение на пластично-изобразителното се започне възможно най-рано с това, да оставяме детето да живее в света на цветовете, ако, като учител, човек се проникне с това, което Гьоте дава в дидактическата част на своето учение за цветовете. На какво се основава тази дидактическа част на Гьотевото учение за цветовете? Тя почива на това, че Гьоте винаги прониква всеки отделен цвят с нюанс на чувството. Така той подчертава предизвикателното на червеното; той набляга не само на онова, което окото вижда, но и което душата усеща. Също така той подчертава тихото, потъналото в себе си, което душата възприема при синьото. Без да разбива наивността, човек може да въведе детето в света на цветовете така, че нюансите във възприятията на цветовете да оживеят......Човек открива, когато например нанася синьо, че е присъщо на самия син цвят да характеризира всичко, което е вътрешна дълбочина. Следователно при един движещ се от душевната си дълбина ангел ще получим от само себе си импулса, да го направим син, защото нюансирането на синьото, светлосянката на синьото предизвиква в душата усещането за движение, което се предизвиква от душевното. Жълто-червеникавият цвят предизвиква в душата усещане за нещо, което се появява, което се открива навън. Когато нещо действа агресивно, когато се появи предупредително пред нас, когато ангелът иска да ни каже нещо, когато иска да ни говори от фона си, тогава изразяваме това посредством жълтеникаво-червените нюанси. Можем да насочим вниманието на децата по съвсем елементарен начин към това живо вътрешно съдържание на цветовете.“                                                                                                                       Рудолф ЩайнерОТ СЪДЪРЖАНИЕТО:Въведение – афористични бележки относно художествените занимания, аритметиката, четенето, писанетоЗа езика – за връзката на човека с КосмосаЗа пластично-изобразителното и музикално-поетичнотоПървият учебен час – сръчност, рисуване с линии и боиЗа началото на граматиката.Писане и четене, правописЗа ритъма на живота и за ритмичното повторение при обучениетоОбучението през деветата година от живота на детето – естествено-историческото от животинското царство.За обучението след дванадесет годишна възраст – история – физикаЗа езиковото обучение по немски като роден език и за чуждите езициРазпределяне на учебните предмети и методите на преподаване до девет, до дванадесет и до четиринадесетгодишна възрастЗа обучението по географияКак всичко онова, което детето учи през годините, прекарани в училище, накрая трябва да се разпростре така, че нишките навсякъде да го водят към практическия живот на човека.За структурирането на учебната програмаКак в дидактиката моралът на педагогиката става практика при обучението..

14,00 лв.

-33%
Духовните извори на Източна Европа

Предлаганата на българския читател книга е опит да се разберат духовните подоснови на историята на Русия в продължение на нейното почти 1500-годишно съществуване. Ключ за това разглеждане са резултатите от духовнонаучните изследвания на основателя на Антропософията, или съвременната Наука за Духа, Рудолф Щайнер...

20,00 лв. 30,00 лв.

-20%
Какво представлява антропософията

Много по-лесно е да видиш призраци и да ги вземеш за духовни реалности, отколкото да изковеш прецизни понятия за нещо, което е привидно материално.                                                                 Рудолф Щайнер, 17.02.1918г...

4,00 лв. 5,00 лв.

-50%
Общност на християни

Ние се намирамене в края,а в самото началона християнството     Кристиян Моргенщерн..

2,00 лв. 4,00 лв.

-29%
Общото човекознание като основа на педагогиката

От съдържанието: Новите задачи на възпитанието, валидни за Петата следатлантска епоха – Възпитанието като продължение на това, което свръхсетивните същества са постигнали с човешката душа преди нейната инкарнация – Със своето раждане детето получава възможността да извърши това, което не е успяло да извърши в духовния свят – „Мисля, следователно съществувам“: най-голямата заблуда в съвременната психология – Абстрактното единство на видимия свят и дванадесетте човешки сетива – Сетивото за възприемане на чуждия аз – За произхода на танца от планетарните движения – Силата да благославят имат само онези, които в детската си възраст са изградили навика да се молят – Същност на музикалното изкуство – Католическата църква като проводник на материализма – Трите основни сили във Валдорфската педагогика...

5,00 лв. 7,00 лв.

Тайната на четирите темперамента

Издателството предлага второто българско издание на този лекционен цикъл като напомня, че необоходимо условие за разбиране на текста и за езотерична работа с него е поне предварителното проучване на "Въведение в Тайната наука".В настоящото издание са включени следните трудове на Щайнер:* Тайната на четирите темперамента;* Възпитанието на детето от гледна точка на антропософията;* Лекция върху педагогиката по време на "Френския курс" в Гьотеанума, 16.09.1922;* Педагогика и изкуство;* Педагогика и морал;* Лекции върху възпитанието;* Лекции върху социалния живот и троичното устройство на социалния организъм. ..

10,00 лв.

От Исус към Христос

10 лекции, изнесени в Карлсруе от 4 до 14 октомври 1911 г.От съдържанието: Окултна характеристика на йезуитизма – Екстремно усилване на Исусовия принцип – Идеята за прераждането в книгата на Лесинг „Възпитанието на човешкия род“ – Реинкарнация и карма от антропософска гледна точка – Аполоний от Тиана – Блез Паскал и Владимир Соловьов – Радикалната промяна в общочовешката еволюция през следващите 3000 години – Вярата ще бъде заменена от непосредственото виждане на етерния Христос – Фантомът на физическото тяло и неговото разрушение: грехопадението – Двете деца Исус – Заратустра и Соломоновият Исус – Екзотеричният път към Христос: Тайната вечеря и Евангелията; езотеричният път към Христос: Причастието в Духа и силата на медитацията..

14,00 лв.

Еволюцията от гледна точка на истината

От съдържанието: Духовете на волята: бушуващ океан от смелост – Ужасът пред свръхсетивния свят – Защо Хегеловата философия е непосилна за човека – Двата полюса на душевния живот: безкористното себезаличаване пред висшите светове и апотеозът на своеволието – Христос като космически екстракт на милостта и състраданието – Резигнацията като противоположност на волята – Резигнацията на Боговете като причина за изоставането на Луциферическите същества – За връзките между човешката свобода и злото – Хайнрих фон Клайст и предишните планетарни въплъщения на Земята..

7,00 лв.

Как човечеството отново да намери Христос Как човечеството отново да намери Христос

Осем лекции, изнесени в Дорнах и Базел от 22 декември 1918 до 1 януари 1919 г.Този лекционен цикъл е изнесен в една мъчителна епоха от историята на Европа и света. Първата световна война току-що е приключила. През тази първа следвоенна Коледа на 1918, въпреки незарастналите рани, мизерията и глада, животът като че ли отново си поема дъх, възприемателната способност на хората нараства, сърцата се отварят към бъдещето, и това – наред с много други фактори – позволява на Рудолф Щайнер да насочи духовно-научните се изследвания към една област, в която той навлиза за пръв път...

12,00 лв.

Апокалипсисът на Йоан

В увода си към първото издание на книгата през 1945 г. Мари Щайнер пише : „В продължение на доста време, въпреки многото молби, издателите отказваха да публикуват тези лекции под формата на книжно издание, понеже слушателите от 1908 г. не биха приели съкращенията, които стенографът беше принуден да прави. Така те щяха да бъдат лишени от разтърсващото изживяване: възпламеняващото слово, изречено в огъня на духа. Сега, след много години, тази подробност не изглежда толкова смущаваща и обективното величие на казаното изпъква все повече и повече."..

14,00 лв.

Човешката и космическата мисъл

От съдържанието: Преход от абстрактното към образното мислене като преход от Духовете на формата към Духовете на движението – Възможността за разглеждане на света от 12 различни гледни точки чрез 12 равноправни мирогледи – Отношението на седемте мирогледни нагласи към към дванадесетте мирогледи – Мястото на човека в духовния Космос от гледна точка на спиритуалната астрология...

8,00 лв.

Акценти