Търсене
0
Кошница
Ново
Мъченикът Рудолф Щайнер

„Че пътят на Рудолф Щайнер не беше лек, а извънредно труден, не бива да учудва нито един от неговите сериозни ученици. Приемането на антропософията – нека да се замислим върху това – срещна съпротивата на тогавашните членове на Обществото; същото се отнася и за почти всички души, увлечени в антропософското движение, отнася се и за нашите собствени души! Моята книга, следователно, косвено разглежда затрудненията, пред които сме изправени всички ние.” Герхард фон Бекерат..

18,00 лв.

Ново
Човекът в светлината на окултизма, теософията и философията

Лекциите разглеждат предисторията на средновековния окултизъм. (Плотин, Скотус Еригена, св. Хилдегард, св. Метхилд от Магдебург, св. Франциск от Асизи.) Посочени са важни допълнения относно предишните планетарни инкарнации на Земята, описани вече във „Въведение в тайната наука“. Лекторът насочва вниманието ни към теми като: Култът на древно-еврейския народ към Яхве като одухотворен култ към Луната, неспособността на философията да стигне до Христос, противоположностите между Луцифер и Ариман...

14,00 лв.

Ново
Космология, религия и философия

Предлаганите десет авто-реферата заемат особено място в произведенията на Рудолф Щайнер. Те възпроизвеждат в концентрирана форма съдържанието на лекционния цикъл, обявен на френски език като „La Philosophie, Kosmologie et la Religion, comme parties de l’Anthroposophie” и изнесен от него по време на Френския семинар от 6. до 15. Септември 1922 в Гьотеанума, Дорнах. Пълният текст на лекциите е публикуван под едноименното заглавие в Събр. Съч. на Рудолф Щайнер (GA 225) ..

7,00 лв.

Ново
Вътрешната същност на човека и животът между смъртта и новото раждане

Тези лекции, изнесени от Рудолф Щайнер точно преди началото на Първата световна война пред членовете на Антропософското общество, са известни още като "Виенският цикъл". Тук той описва панорамната реалност на духовните светове, в които човек навлиза след смъртта, говори за радостите и страданията, изживявани в тези светове от хората с различни характери, за образа на "идеалния човек", изживяван от душите, за мировия среднощен час, за по-дълбоките причини зад такива явления като материализъм и престъпност, за процеса, водещ към ново раждане в света на сетивата и защо е трябвало да загубим прякото възприемане на духовните светове. Щайнер прави тези описания под формата на величествени духовни имагинации, разцъфнали от кълновете на трите Розенкройцерски сентенции. Освен това, той описва методите, чрез които може да се развие пряко възприемане в душевно-духовните светове.ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО:ПЪРВА ЛЕКЦИЯ, Виена, 9 април 1914 г. Четирите вътрешни сфери на човешкия душевен живот:възприемане, мислене, чувства, воля. Духовни опитности впространството извън тялото чрез тяхното усилване.ВТОРА ЛЕКЦИЯ, 10 април 1914 г. Напускане на тялото чрез усилване на паметовите способности;изживяване на чистото време преди инкарнацията. Религиозност,изкушение, възпитание в пред-рождения поток на времето.ТРЕТА ЛЕКЦИЯ, 11 април 1914 г.Изграждане на фантома при сетивните усещания. Сенковиднитеобрази на мисленето. Състоянието на „нероденост” в чувстватаи волята. Живото възприемане и вътрешното вижданев предхристиянските времена. Действията на Христос.ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ, 12 април 1914 г.Различните изживявания в духовния свят и на физическияплан. Преобразяване на мъдростта в жизнени сили; творческатасила на чувстващата воля; земната подготовка за импулсиранетона живота в духовния свят.ПЕТА ЛЕКЦИЯ, 13 април 1914 г.Процесите между смъртта и Мировия среднощен час. Имагинативниятпоглед към напуснатите обвивки. Разгръщане на съзнанието в духовния свят; освобождаване на земно-свързанитедушевни сили: спомени, чувства и воля. Общуване и самота в духовния свят. Мировият среднощен час.ШЕСТА ЛЕКЦИЯ, 14 април 1914 г.Как душата изживява Мировият среднощен час. Извън-времевотодействие на миналото като духовен външен свят. Преобразяванена миналите събития и дела в човешки способности.Карциномно образувание в социалния живот. Гледниточки при създаване на духовно-етерния първообраз за следващияземен живот. Духовният излишък на сили породен отдействието на Христовия импулс...

9,00 лв.

Годишният кръговрат като дихателен процес на Земята

Годишният кръговрат като дихателен процес на Земята и четирите големи празници5 лекции в Дорнах от 31 март до 8 април 1923 год.4 лекции във Виена от 27 септември до 1 октомври 1923 год.Годишният кръговрат като дихателен процес на Земята и четирите големи празнициПърва лекция, Дорнах, Страстна Събота, 31. Март 1923. Годишният кръговрат като дихателен процес на Земята и свързаните с него празници.Втора лекция, Великден, 1. Април 1923Мисълта за Великден. Михаиловият празник като противоположност на Великденския празник.Трета лекция, Велики Понеделник, 2. Април 1923. Троичната същност на Михаиловия импулс. Първичната троичност на годишния кръговрат.Четвърта лекция, 7. Април 1923. Летните и зимни празници през древността и връзката им с Мистериите.Пета лекция, 8. Април 1923. Изживяването на природните процеси в древните Мистерии. Михаиловият празник като празник на душевната смелост.Антропософията и човешкото сърцеПърва лекция, Виена, 27. Септември 1923. Витията на Михаил с Дракона и произтичащите от нея импулси за развитието на човека.Втора лекция, 28. Септември 1923. Човешката отговорност пред Космоса.Трета лекция, 30. Септември 1923. Предпоставки за въвеждане на един нов есенен празник, Друидите и Мистериите на Митра.Четвърта лекция, 1 Октомври 1923. Социалната значимост на Михаиловия празник...

14,00 лв.

Философия на свободата като път към себепознание

Четирите произведения на Рудолф Щайнер „Философия на свободата“, „Теософия“, „Как се постигат познания за висшите светове“ и „Въведение в Тайната наука“ изграждат основата за разбирането и възприемането на антропософската духовна наука. Рита Стебинг е превела „Философия на свободата“ от немски на английски език. С тази си книга тя улеснява разбирането на основополагащия труд на Рудолф Щайнер, но също показва, че „Философия на свободата“ е приложима и за трудния за всеки човек процес на себепознание...

5,00 лв.

Из Хрониката Акаша

От съдържанието:– Нашите атлантски прадеди – Лемурийската раса – Разделянето на половете – Хиперборейската и полярната епоха – Началото на днешната Земя – Отделянето на Слънцето – Отделянето на Луната – За произхода на Земята – Земята и нейното бъдеще – Животът върху Луната – Четиричленният земен човек...

15,00 лв.

Общото човекознание като основа на педагогиката

Предлагаме ви второто издание на "Общото човекознание като основа на педагогиката", Събр. съч. 293, 14 лекции в Щутгарт от 21. Август до 5. Септември 1919.От съдържанието: Новите задачи на възпитанието, валидни за Петата следатлантска епоха – Възпитанието като продължение на това, което свръхсетивните същества са постигнали с човешката душа преди нейната инкарнация – Със своето раждане детето получава възможността да извърши това, което не е успяло да извърши в духовния свят – „Мисля, следователно съществувам“: най-голямата заблуда в съвременната психология – Абстрактното единство на видимия свят и дванадесетте човешки сетива – Сетивото за възприемане на чуждия аз – За произхода на танца от планетарните движения – Силата да благославят имат само онези, които в детската си възраст са изградили навика да се молят – Същност на музикалното изкуство – Католическата църква като проводник на материализма – Трите основни сили във Валдорфската педагогика...

15,00 лв.

Египетски митове и мистерии

Предлагаме ви второто издание на "Египетски митове и мистерии".Книгата се състои от 12 лекции, изнесени в Лайпциг от 2 до 14 Септември 1908, Събр. съч. 106 - Дуxовнитe вpъзки мeжду кутуpнитe тeчeния на cтаpитe и новитe вpeмeна- Eволюцията на Зeмята. Пъpвичният атом. Зeмнитe eпоxи и култуpни пepиоди - Поcлeдното атлантcко и cлeдатлантcко човeчecтво. Дpeвнитe цeнтpовe за Поcвeщeниe. Човeшката фоpма като cъдъpжаниe на мeдитацията- Учeницитe на Ришитe и тexнитe опитноcти пpи Поcвeщeниeто като изpаз на отношeнията и пpоцecитe на Зeмята. Tайнитe на планeтитe. Изживяванeто на виcшитe cвeтовe чpeз обpаз, звук и cлово. Cлизанeто на пъpвичното Cлово- Развитиeто на тpоичноcтта Cлънцe, Луна, Зeмя. Фоpмиpащият тон. Oзиpиc и Tифон- Дeйcтвиeто на Oзиpиc и на Изиc, Xоpуc - cъздатeлят на бъдeщия Зeмeн човeк. Факти от окултната анатомия и физиология- Eволюционнитe пpоцecи в човeшкия оpганизъм до отдeлянeто на Луната. Oзиpиc и Изиc като ваятeли на човeшката фоpма. Лиpата на Aполон- Поcлeдоватeлното pазвитиe на човeшката фоpма c оглeд пpeминаванeто на Cлънцeто пpeз cъзвeздията на Зодиака. Oтxвъpлянeто на животинcкитe cъщecтва. Дeйcтвиeто на Луннитe cили. Чeтиpитe човeшки типа. Раздeлянeто на половeтe- Дeйcтвиeто на Cлънчeвитe и Луннитe Дуxовe. Пpомeни във възпpиятията и в cъзнаниeто на човeка. Поcтeпeнно завладяванe на физичecкия cвят пpeз отдeлнитe култуpни eпоxи до момeнта, когато човeкът cваля дуxовния cвят долу на Зeмята. B най-ниcката точка възниква Xpиcтовият Импулc, Богът cлиза до физичecкия човeк, за да намepи той обpатния път към дуxовния cвят- Дpeвнитe лeгeнди като обpази на коcмичecки факти и на cъбития, pазигpаващи ce мeжду cмъpтта и новото pазжданe. Затъмнeниe на дуxовното cъзнаниe; опаcноcтта от дуxовната cмъpт. Едно проясняване може да бъде постигнато чрез принципа на посвещението в мистериите. Eгипeтcкото Поcвeщeниe и Aзовото pазвитиe на човeка- Cъщноcт на eгипeтcкото Поcвeщeниe. Eгипeтcкитe жpeци и тяxното коcмичecко познаниe за оpганитe. Значeниeто на Xpиcтовото дeло за душитe на мъpтвитe- Как Дуxът намиpа изpаз в гpъцкитe пpоизвeдeния на изкуcтвото. Дуxът като pоб на матepията в нашeто вpeмe. Xpиcотвият Импулc като побeдитeл над матepията. Пътят на Oтцитe и пътят на Боговeтe пpи дpeвнитe eгиптяни. Фаpаонът като cин на Изиc и Oзиpиc..

15,00 лв.

Антропософски календар на душата

Предговор към първото издание 1912/13 Човекът усеща, че е свързан със света и с неговите промени, настъпващи в хода на времето. В своята дълбока същност той усеща отражението на мировия първообраз. Обаче отражението далеч не е някакво символично и педантично подражание на първообраза. Проявленията на Макрокосмоса в хода на времето имат своето съответствие в едно ритмично движение на човешкото същество, което не протича в елемента на времето. Човекът ясно може да почувствува как неговата същност, отдадена на сетивата и техните възприятия, е сходна с пронизаната от светлина и топлина природа на лятото. Обратно, упованието в самия себе си и живота в света на собствените мисли и воля, той може да усети най-добре през периода на зимата. Така това, което в природата протича като редуване на лято и зима, при човека се превръща в един подвижен ритъм, определящ неговия външен и вътрешен живот. Ако обаче той постигне правилната връзка между независещия от времето ритъм на своите възприятия и мисли от една страна, и времевия ритъм на природата от друга страна, тогава пред погледа му могат да се открият великите тайни на Битието. Тогава годината се превръща в първообраз на човешката душевна дейност и същевременно в един плодотворен извор на истинско себепознание. Предлаганият Календар на Душата описва човешкия Дух – образно изживяващ трепетите на душата – според чувствата, които всеки може да изпита седмица след седмица с оглед на годишните времена, и свързаните с тях душевни настроения. Тук имаме предвид себепознание по пътя на чувствата. С помощта на съответните седмични медитации, в хода на времето човекът изживява онзи кръговрат на душевния живот, който сам по себе си протича извън времето. Отделно следва да подчертаем, че тук е дадена възможност само за един от пътищата за себепознание. Тук става дума не за някакви „предписания“ по образец на теософските педанти, а за живите трепети на душата. Всичко, което принадлежи на душите, има индивидуална окраска. Тъкмо поради тази причина всяка душа ще открие своя индивидуален път. Лесно би могло да се обобщи: Да, оттук следва, че ако душата се стреми към себепознание, тя е длъжна да медитира според посочените указания. Обаче нашият замисъл съвсем не е такъв, понеже човекът може да бъде само подпомогнат в неговия собствен път, а не да му се налага педантично придържане към някакъв строго установен „път на познание“. Рудолф Щайнер..

8,00 лв.

Въведение в тайната наука

Основно съчинение на Рудолф Щайнер, публикувано за пръв път през 1910 г. като един вид продължение на „Теософия“ (Събр. съч. 9) и „Как се постигат познания за висшите светове“ (Събр. съч. 10). Представлява най-всеобхватното изложение в творчеството на автора, който проследява възникването и еволюцията на човека в един сам по себе си подвижен и развиващ се Космос. Характерно за описанията е, че те са постигнати в едно състояние на съзнанието, което – без да губи своята яснота, познавателна сила и логическа последователност на мисленето – фактически е преодоляло своята зависимост от физическия човешки мозък...

18,00 лв.

Духовните, културноисторически и социални основи на Валдорфската педагогика

Цикъл от шест лекции изнесени в Дорнах от 9. до 17. Август 1919.Тези шест лекции, заедно с лекционните цикли, изнесени веднага след тях в Щутгарт от 21. Август 1919: „Общото човекознание като основа на педагогиката“, (Събр. Съч. 293) и „Възпитателното изкуство. Методика и дидактика“, Събр. Съч. 294 и 295, имат за цел да подготвят първите учители за Валдорфските училища в Германия.ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО:Първа лекция, Дорнах, 9. Август 1919. Историческите изисквания на съвремието. Противоположността между Изтока и Запада. Майя и идеология. Новият възглед за природата и неговата нереалност. Троичното устройство на социалния организъм като историческо изискване. Възпитанието на детето. Подражанието, авторитетът и любовта: тяхното място в духовното израстване на човека.Втора лекция, 10. Август 1919. Отзвуци от гръцката и римската душевна нагласа в нашето съвремие. Епохата на индустриализма. Как машините убиват човешката воля и за безсмислието на машините от гледната точка на ориенталците. За нарастващия брой на „проблематичните личности“. Херман Грим за картината на Микеланджело „Страшният съд“.Трета лекция, 11. Август 1919. За невъзможността да изграждаме социалния живот на бъдещето без да сме постигнали имагинативно мислене. Стока, труд, капитал и тяхното отношение към имагинацията, инспирацията и интуицията. За любовта, която човекът може да изпитва към своя труд. Безсмислената дефиниция на Карл Маркс за стоката като „кристализирана работна сила“.Четвърта лекция, 15. Август 1919. Възпитанието предполага правилно обучение на учителите. Защо материализмът представлява изкушение за цялото човечество. Антропософията като предпоставка за възпитание на учителското съсло- вие. Троичното устройство на човека: горен или нервно-сетивен човек, среден или ритмичен човек, и долен или двигателно-веществообменен човек. Сублимираният егоизъм на религиозните светогледи. Загадките на смъртта и загадките на раждането.Пета лекция, 16. Август 1919. Метаморфозите на човешката интелигентност. Египтяните разбират Космоса чрез своята интелигентност; гърците стигат само до разбирането на мъртвия свят. Днешната интелигентност и нейното влечение към злото. Двете категории: от една страна будни хора с подчертан интелект и с влечение към злото, и от друга страна спящи хора, които несъзнателно подтискат своя интелект. Меланхоличните деца.Шеста лекция,17. Август 1919. Преодоляването на егоизма. Значението на човешките физически тела за познанието на древните египтяни. Копнежът за опознаване на живия свят. Гьотеанизмът като културен импулс на нашето съвремие. Диференцираното разбиране на човешката природа в условията на Изтока, Запада и Средна Европа...

10,00 лв.

Теософия Теософия

Издателството предлага едно от основните съчинения на Рудолф Щайнер, което с право се смя та за истинско „въведение“ в система тичното изучаване на Антропософията. Вместо с „готови“ свръхсетивни откровения, читателят се запознава с логичните и мисловни предпоставки за само стоятелни проучвания в духовния свят.Читателят би могъл да приеме тази книга, ако е в състояние да допусне, че съвременното природопознание е напълно съвместимо с духовно-научното изследване.Рудолф Щайнер разглежда духовното развитие на човека и Космоса така безпристрастно, както съвременият учен наблюдава физическия свят.Авторът използва термина „теософия” в много по-широк смисъл, отколкото, използваният в англо-индийската теософия на Блаватска и Теософско общество. В средновековна Европа теософията беше част от философията и теологията.Подробно е описано цялостното човешко същество, като съставено от :          1. Физическо тяло          2.  Етерно тяло          3.  Сетивна душа           4. Разсъдъчна душа          5.  Дух-Себе          6.  Дух-Живот          7.  Човек-Дух..

12,00 лв.

Тайната на четирите темперамента

Издателството предлага второто българско издание на този лекционен цикъл като напомня, че необоходимо условие за разбиране на текста и за езотерична работа с него е поне предварителното проучване на "Въведение в Тайната наука".В настоящото издание са включени следните трудове на Щайнер:* Тайната на четирите темперамента;* Възпитанието на детето от гледна точка на антропософията;* Лекция върху педагогиката по време на "Френския курс" в Гьотеанума, 16.09.1922;* Педагогика и изкуство;* Педагогика и морал;* Лекции върху възпитанието;* Лекции върху социалния живот и троичното устройство на социалния организъм. ..

10,00 лв.

Биодинамично земеделие

„През 1920 г. Рудолф Щайнер бе помолен да проведе курс за земеделци.Той прие при условие, че ще се съберат достатъчно участници, които са запознати с антропософията и нейните основни положения. Те би трябвало да са прочели поне двете книги „Теософия“ и „Въведение в тайната наука“. Освен това по професия би трябвало да са земеделци, т.е. да са способни да изпробват и приложат препоръките в практиката. Следователно при тези лекции не става дума за един алтернативен учебник по селско стопанство, а за възприемане на качествено ново познание, постигнато в резултат на духовно-научните изследвания на Рудолф Щайнер“,                                                                                                                                                         Волфганг Шауман..

13,00 лв.

Философия на свободата

Основен философски труд на Рудолф Щайнер и същевременно фундамент на антропософската духовна наука, третиращ с еднаква дълбочина както познавателния процес, така и етиката. Излиза през 1894 г., след като предпоставките на Щайнеровата „теория на познанието“ и проблемът за отношението между „познание“ и „действителност“ е разгледан две години по-рано в неговата дисертация „Истина и наука. Увод към философия на свободата“, (Събр. съч. 3).В своята „биографична“ лекция от 27.10.1918 г. („Историческа симптоматология“, Събр. съч. 185) той обобщава: „Това, което оставих тогава под писмена форма, беше преди всичко един етичен индивидуализъм. С други думи, аз посочих: човекът никога не би могъл да бъде свободен, ако неговите действия не произтичат от онези идеи, които се коренят в отделната човешка индивидуалност.“ПРЕДГОВОР: Два са основните въпроси за душевния живот на човека, определящи всичко, което подлежи на анализ в тази книга. Единият е дали има възможност човешката същност да бъде подложена на такова съзерцание, че то да послужи като опора за всичко останало, с което човекът се сблъсква чрез лично преживяване или някаква наука, но за което има усещането, че поради съмнение и критична оценка би могло да бъде отнесено към сферата на несигурното. Другият въпрос гласи: допустимо ли е човекът като волево същество да си приписва свобода, или тази свобода е чиста илюзия, възникваща у него, понеже той не прозира нишките на необходимостта, от които неговата воля е зависи ма точно както при всеки природен процес? Този въпрос не идва в резултат на изкуствени мисловни конструкции, а съвсем естествено застава пред душата при определено нейно състояние. И може да се почувства, че на нея сякаш й липсва нещо от онова, което тя трябва да бъде, ако никога не се види изправена с максимална сериозност пред двете възможности: свобода или необходимост на волята. В този труд ще бъде показано, че душевните изживявания, до които човекът трябва да до стигне чрез втория въпрос, зависят от това, каква гледна точка той съумява да заеме спрямо първия. Направен е опит да бъде доказано, че има възглед за човешкото същество, на който може да се опре останалото познание; направен е също така опит да се посочи, че с този възглед напълно се обосновава идеята за свободата на волята, след като по-напред бъде намерена душевната област, в която може да се разгърне свободната воля...

14,00 лв.

Лечебно-педагогически курс

Дванадесет лекции, изнесени в Дорнах от 25 юни до 7 юли 1924 пред лекари и лечебни педагози.От съдържанието:  - Душевната конституция и нагласа на възпитателя – Как да разглеждаме симптомите и субстанциалната същност на боледуването – Какво да правим при слабост на волята – Лечебна евритмия и говорни упражнения – Ритмичното повторение като елемент на терапията - Причините за епилепсията - Пример за лечение на хидроцефалия – Ранното разпознаване на клептомания – Хумор, подвижност и ентусиазъм като лечебно-педагогически предпоставки от страна на възпитателя - За албиносите, хороскопа и асцендента - Валдорфската педагогика при т.н. „абнормни деца“..

15,00 лв.

Интуитивна медицина

Проф. д-р мед. Фолкер Финтелман,роден 1935 г. в Берлин, медицинско образование от 1955 г. до 1960 г. в Тюбинген, Берлин, Хайделберг и Хамбург. Промовиране 1961 г., лекар по вътрешни болести 1968 г., специалност гастроентерология 1977 г. От 1973 г. главен лекар на клиниката «DRK Helenenstift» в Хамбург, от 1977 г. допълнително главен лекар на Медицинския отдел на болницата DRK «Beim Schlump» в Хамбург. От 1980 г. главен лекар на Медицинския отдел Б в болницата «Rissen на DRK-Schwesternschaft», Хамбург, където e лекарски директор и управител 1986-1996 г. През 1996 г. удостояване с почетната титла професор от Сената на свободния ханзейски град Хамбург. Работа на свободна практика от 1997 г. насам, главен изпълнителен директор на Carl Gustav Carus Akademie Hamburg e.V., център за обучение, специализиране и квалифициране по всички медицински професии. Продължаване на частната медицинска практика. От 2007 г. е президент на Долно-Саксонската академия за хомеопатия и природолечение в Celle. Научни трудове в областта на хепатологията, по-специално «Токсично увреждане на черния дроб и хроничeн активен хепатит; практическо и методическо разработване на съвременната фитотерапия и антропософски разширената медицина». Член на «Комисията за одобрение и обработка» в областта на фитотерапията в бившата «Федералната здравна служба», Берлин (Комисия Е) от 1978 - 1989 г., чийто председател е от 1983 г. В годините 1989-1991 г. е първи председател на Немското дружество по фитотерапия. Многобройни публикации, лекции и семинари по горе посочените научни области...

10,00 лв.

Степени на висшето познание

Съдържанието на тази книга е замислено от Рудолф Щайнер като продължение на „Как се постигат познания за висшите светове?“ и тук с още по-големи подробности той ни въвежда в по-висшите познавателни области на имагинацията, инспирацията и интуицията.Oт предговора на Мария Щайнер" (1931) През 1904 г. списанието "Луцифер", което Рудолф Щайнер издаваше в името на антропософията се обедини със списанието "Гнозис", издавано в Австрия. Под двойното име "Луцифер-Гнозис" то публикува онези статии, които по-късно, събрани заедно, излязоха като печатно издание; наред с "Теософия" и "Тайната наука", то принадлежи към основните съчинения, въвеждащи в антропософската духовна наука. Продължението на въпросните статии доведе до публикуването им под заглавие "Степени на висшето познание"...

7,00 лв.

Антропософски ориентираната медицина

Книгата "Антропософски ориентираната медицина" е написана от един от водещите лекари в антропософската медицина - д-р Ото Волф. Той е и главният редактор на основното антропософско ръководство по медицина "Образът на човека като основа на лечебното изкуство". Докато основното ръководство представлява един тритомник с подробни и обширни изложения, то предлаганата книга "Антропософски ориентираната медицина" има съвсем друга цел. Нейната основна цел е да запознае читателя неантропософ и особено лекарите, които нямат основни познания по Антропософия, с най-важните положения на антропософски ориентираната медицина. Казва се обаче най-основното по въпросите. Например за лечението с металите, както и за лечението с така наречените вегетабилизирани метали има написани десетки антропософски книги, а в предлаганата книга са написани само шест страници. За полупаразитното растение бял имел (вискум албум) и произвеждания по указанията на самия Рудолф Щайнер антропософски противотуморен препарат "Искадор", които представлява един от най-шокиращите успехи на антропософската медицина в борбата с рака, са написани само около пет страници. По този въпрос съществуват томове с литература и клинични изследвания, и доказателства за превъзходните качества на "Искадор"-a. Макар и малка по обем, книгата хвърля светлина върху някои основни проблеми. Най-радостното от всичко е, че за първи път на българския читател се дава възможност да се запознае с една насоченост на медицината, на която с пълно право трябва да се даде място наред с традиционалната медицина, която се преподава в университетите. С тази книга Антропософското Издателство "Димо Даскалов" Стара Загора се опитва да попълни една празнина, а освен това остава и надеждата, че тази книга е само едно начало и че в бъдеще ще се появят много други книги, написани в светлината на антропософската Духовна Наука. Крайната цел, разбира се, не е са мо печатането на антропософски книги, а основаването на един съюз на антропософските лекари в България, така както съществуват такива съюзи в страни на Средна и Западна Европа и в САЩ. д-р Емил Таневстарши асистент при Клиниката по спешна травматология,Университетска болница "Царица Йоанна", София  ..

4,00 лв.

-33%
Духовните извори на Източна Европа

Предлаганата на българския читател книга е опит да се разберат духовните подоснови на историята на Русия в продължение на нейното почти 1500-годишно съществуване. Ключ за това разглеждане са резултатите от духовнонаучните изследвания на основателя на Антропософията, или съвременната Наука за Духа, Рудолф Щайнер...

20,00 лв. 30,00 лв.

-20%
Какво представлява антропософията

Много по-лесно е да видиш призраци и да ги вземеш за духовни реалности, отколкото да изковеш прецизни понятия за нещо, което е привидно материално.                                                                 Рудолф Щайнер, 17.02.1918г...

4,00 лв. 5,00 лв.

-50%
Общност на християни

Ние се намирамене в края,а в самото началона християнството     Кристиян Моргенщерн..

2,00 лв. 4,00 лв.

Въведение в тайната наука

Основно съчинение на Рудолф Щайнер, публикувано за пръв път през 1910 г. като един вид продължение на „Теософия“ (Събр. съч. 9) и „Как се постигат познания за висшите светове“ (Събр. съч. 10). Представлява най-всеобхватното изложение в творчеството на автора, който проследява възникването и еволюцията на човека в един сам по себе си подвижен и развиващ се Космос. Характерно за описанията е, че те са постигнати в едно състояние на съзнанието, което – без да губи своята яснота, познавателна сила и логическа последователност на мисленето – фактически е преодоляло своята зависимост от физическия човешки мозък...

18,00 лв.

Тайната на четирите темперамента

Издателството предлага второто българско издание на този лекционен цикъл като напомня, че необоходимо условие за разбиране на текста и за езотерична работа с него е поне предварителното проучване на "Въведение в Тайната наука".В настоящото издание са включени следните трудове на Щайнер:* Тайната на четирите темперамента;* Възпитанието на детето от гледна точка на антропософията;* Лекция върху педагогиката по време на "Френския курс" в Гьотеанума, 16.09.1922;* Педагогика и изкуство;* Педагогика и морал;* Лекции върху възпитанието;* Лекции върху социалния живот и троичното устройство на социалния организъм. ..

10,00 лв.

Апокалипсисът на Йоан

В увода си към първото издание на книгата през 1945 г. Мари Щайнер пише : „В продължение на доста време, въпреки многото молби, издателите отказваха да публикуват тези лекции под формата на книжно издание, понеже слушателите от 1908 г. не биха приели съкращенията, които стенографът беше принуден да прави. Така те щяха да бъдат лишени от разтърсващото изживяване: възпламеняващото слово, изречено в огъня на духа. Сега, след много години, тази подробност не изглежда толкова смущаваща и обективното величие на казаното изпъква все повече и повече."..

14,00 лв.

От Исус към Христос

10 лекции, изнесени в Карлсруе от 4 до 14 октомври 1911 г.От съдържанието: Окултна характеристика на йезуитизма – Екстремно усилване на Исусовия принцип – Идеята за прераждането в книгата на Лесинг „Възпитанието на човешкия род“ – Реинкарнация и карма от антропософска гледна точка – Аполоний от Тиана – Блез Паскал и Владимир Соловьов – Радикалната промяна в общочовешката еволюция през следващите 3000 години – Вярата ще бъде заменена от непосредственото виждане на етерния Христос – Фантомът на физическото тяло и неговото разрушение: грехопадението – Двете деца Исус – Заратустра и Соломоновият Исус – Екзотеричният път към Христос: Тайната вечеря и Евангелията; езотеричният път към Христос: Причастието в Духа и силата на медитацията..

14,00 лв.

Философия на свободата

Основен философски труд на Рудолф Щайнер и същевременно фундамент на антропософската духовна наука, третиращ с еднаква дълбочина както познавателния процес, така и етиката. Излиза през 1894 г., след като предпоставките на Щайнеровата „теория на познанието“ и проблемът за отношението между „познание“ и „действителност“ е разгледан две години по-рано в неговата дисертация „Истина и наука. Увод към философия на свободата“, (Събр. съч. 3).В своята „биографична“ лекция от 27.10.1918 г. („Историческа симптоматология“, Събр. съч. 185) той обобщава: „Това, което оставих тогава под писмена форма, беше преди всичко един етичен индивидуализъм. С други думи, аз посочих: човекът никога не би могъл да бъде свободен, ако неговите действия не произтичат от онези идеи, които се коренят в отделната човешка индивидуалност.“ПРЕДГОВОР: Два са основните въпроси за душевния живот на човека, определящи всичко, което подлежи на анализ в тази книга. Единият е дали има възможност човешката същност да бъде подложена на такова съзерцание, че то да послужи като опора за всичко останало, с което човекът се сблъсква чрез лично преживяване или някаква наука, но за което има усещането, че поради съмнение и критична оценка би могло да бъде отнесено към сферата на несигурното. Другият въпрос гласи: допустимо ли е човекът като волево същество да си приписва свобода, или тази свобода е чиста илюзия, възникваща у него, понеже той не прозира нишките на необходимостта, от които неговата воля е зависи ма точно както при всеки природен процес? Този въпрос не идва в резултат на изкуствени мисловни конструкции, а съвсем естествено застава пред душата при определено нейно състояние. И може да се почувства, че на нея сякаш й липсва нещо от онова, което тя трябва да бъде, ако никога не се види изправена с максимална сериозност пред двете възможности: свобода или необходимост на волята. В този труд ще бъде показано, че душевните изживявания, до които човекът трябва да до стигне чрез втория въпрос, зависят от това, каква гледна точка той съумява да заеме спрямо първия. Направен е опит да бъде доказано, че има възглед за човешкото същество, на който може да се опре останалото познание; направен е също така опит да се посочи, че с този възглед напълно се обосновава идеята за свободата на волята, след като по-напред бъде намерена душевната област, в която може да се разгърне свободната воля...

14,00 лв.

Лечебно-педагогически курс

Дванадесет лекции, изнесени в Дорнах от 25 юни до 7 юли 1924 пред лекари и лечебни педагози.От съдържанието:  - Душевната конституция и нагласа на възпитателя – Как да разглеждаме симптомите и субстанциалната същност на боледуването – Какво да правим при слабост на волята – Лечебна евритмия и говорни упражнения – Ритмичното повторение като елемент на терапията - Причините за епилепсията - Пример за лечение на хидроцефалия – Ранното разпознаване на клептомания – Хумор, подвижност и ентусиазъм като лечебно-педагогически предпоставки от страна на възпитателя - За албиносите, хороскопа и асцендента - Валдорфската педагогика при т.н. „абнормни деца“..

15,00 лв.

Битие. Тайните в библейския разказ за Сътворението

11 лекции, изнесени в Мюнхен от 16 до 26. Август 1910, Събр. съч. 122В дните на Сътворението човекът все още е част от духовния свят. През първите три дни се залагат основите на неговата Сетивна, Разбираща и Съзнателна душа. През четвъртия ден той получава своето астрално тяло от силите на звездите (лат. аstra), през петия ден се сдобива с етерно тяло; а през шестия ден слиза във физическия свят като същество, съставено само от топлина, и по-късно, като топлинно-въздушен човек живее в обкръжението на Земята (= Рай). Едва след изкушението от Луцифер (= грехопадението) той се сгъстява във водно-земен човек и – макар да е първородна рожба на Йерархиите – слиза във физическия свят последен, след всички други създания. Раят, пазен от Херувима с огнен меч, става недостъпен за него. Започва земният му път, включващ веригата от инкарнации, преодоляване на кармическите изпитания и – особено в нашето съвремие – срещите му с Пазача на прага и с Христос в етерния свят.ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО:ПЪРВА ЛЕКЦИЯ, Мюнхен, 16. Август 1910Въведение. „Децата на Луцифер” и „Великите посвете-ни” от Шуре. Благодарност към участниците в подго-товката на розенкройцерската мистерийна драма „Пор-тата на посвещението”. Художественото произведениекато опит за намиране на път към духовния свят.ВТОРА ЛЕКЦИЯ, 17. Август, 1910Мистерията на пра-словото. Встъпителните думи наБиблията: „Bereschit bara elohim et haschamajim w`etha`arez. Творческата сила на еврейския език. Произходътна човечеството според началото на библейския разказза Сътворението.ТРЕТА ЛЕКЦИЯ, 18. Август, 1910Волевият характер на „ha`arez”. Състоянието „tohuwabohu. Елохимите. Разделянето на Земята и Слънцето.Изграждането на човешката форма от света на звуците.ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ, 19. Август 1910Седемте дни на Сътворението. Първата Мойсеева кни-га като спомен за предходните планетарни състояния наЗемята. Нахлуването на светлинния елемент. Обособява-не на твърдия елемент от водните маси. Възникване нарастителния свят. Груповите души. Присъединяване навъншните космически сили към Земното съществуване.Образуване на животинските форми във въздушния и во-дния елемент.ПЕТА ЛЕКЦИЯ, 20. Август 1910Елохимите. Еони или Духове на времето. Първите тридни от Сътворението. Светлина, етер, жизнен етер ипроцесите на сгъстяване: въздух, вода, земя. Въпроснитепроцеси като откровения от страна на душевно-духовнисъщества. Елохимите в йерархичния ред: Духове на фор-мата. Архаите или Духовете на личността като служи-тели на Елохимите. Духовете на личността в ПърватаМойсеева книга. „Ден първи”.ШЕСТА ЛЕКЦИЯ, 21. Август, 1910Светлината и мрака като две противоположни сили. На-предващите Архаи като служители на Елохимите в свет-лината, която изоставащите Архаи донасят като мрак.Будност и сън като градивни и разграждащи процеси, ивръзката им със Слънчевото и Сатурновото състояние.Дейността на Йерархиите в хода на разказа за Сътворе-нието.СЕДМА ЛЕКЦИЯ, 22. Август 1910Дейността на Йерархиите в земния свят: Духове на воля-та или Престоли в земното естество; Духове на мъдрост-та или Кириотетес във водното естество; Духове надвижението или Динамис във въздушното естество; Ду-хове на формата или Ексузиаи (Елохими) във топлинно-то естество. В обкръжението на Земята: Херувимите иобразуването на облаци; Серафимите и светкавиците игръмотевиците. Елохимът-Яхве = седемте Елохими, кои-то се стремят към единство.ОСМА ЛЕКЦИЯ, 23. Август 1910Композицията на първия и втория ден от Сътворение-то. Старата Луна. Предметното съзнание – присъщо наземните условия. Съзнанието на Йерархиите в условиятана Старата Луна и на Земята. Елохимите в първите днина Сътворението.ДЕВЕТА ЛЕКЦИЯ, 24. Август 1910Човекът като първородно създание в началото на Сътво-рението. Неговите душевно-духовни качества в първитепет дни на Сътворението. Заложбите на Сетивнатадуша в първия, на Разбиращата душа във втория и наСъзнателната душа в третия ден на Сътворението. Раз-витие на физическия човек (като топлинно същество) вшестия ден на Сътворението. Преход към въздушнотоестество чрез Елохима-Яхве едва след шестия ден наСътворението. Влиянието на Луцифер.ДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 25. Август 1910Отделянето на Слънцето от Земята. Адам и Ева. От-делянето на Луната от Земята. Съпоставимост междубиблейския разказ и фактите, до които стига „Тайнатанаука”. Лунното присъствие в Земята и в човека. Връзка-та между Луната и човешката самостоятелност. Бъде-щият разпад на земната материя.ЕДИНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 26. Август 1910Съзвучие между Библията и ясновидското изследване.Създаване на мъжко-женския човек в шестия ден наСътворението. Шестият ден отговаря на Лемурийска-та епоха. Яхве и азовата природа на човека. Смисълътна „почивката” след Сътворението. Преходът към Ат-лантската епоха. Човекът слиза от духовния във физиче-ския свят последен, след всички други създания...

15,00 лв.

Теософия Теософия

Издателството предлага едно от основните съчинения на Рудолф Щайнер, което с право се смя та за истинско „въведение“ в система тичното изучаване на Антропософията. Вместо с „готови“ свръхсетивни откровения, читателят се запознава с логичните и мисловни предпоставки за само стоятелни проучвания в духовния свят.Читателят би могъл да приеме тази книга, ако е в състояние да допусне, че съвременното природопознание е напълно съвместимо с духовно-научното изследване.Рудолф Щайнер разглежда духовното развитие на човека и Космоса така безпристрастно, както съвременият учен наблюдава физическия свят.Авторът използва термина „теософия” в много по-широк смисъл, отколкото, използваният в англо-индийската теософия на Блаватска и Теософско общество. В средновековна Европа теософията беше част от философията и теологията.Подробно е описано цялостното човешко същество, като съставено от :          1. Физическо тяло          2.  Етерно тяло          3.  Сетивна душа           4. Разсъдъчна душа          5.  Дух-Себе          6.  Дух-Живот          7.  Човек-Дух..

12,00 лв.

Биодинамично земеделие

„През 1920 г. Рудолф Щайнер бе помолен да проведе курс за земеделци.Той прие при условие, че ще се съберат достатъчно участници, които са запознати с антропософията и нейните основни положения. Те би трябвало да са прочели поне двете книги „Теософия“ и „Въведение в тайната наука“. Освен това по професия би трябвало да са земеделци, т.е. да са способни да изпробват и приложат препоръките в практиката. Следователно при тези лекции не става дума за един алтернативен учебник по селско стопанство, а за възприемане на качествено ново познание, постигнато в резултат на духовно-научните изследвания на Рудолф Щайнер“,                                                                                                                                                         Волфганг Шауман..

13,00 лв.

Духовните, културноисторически и социални основи на Валдорфската педагогика

Цикъл от шест лекции изнесени в Дорнах от 9. до 17. Август 1919.Тези шест лекции, заедно с лекционните цикли, изнесени веднага след тях в Щутгарт от 21. Август 1919: „Общото човекознание като основа на педагогиката“, (Събр. Съч. 293) и „Възпитателното изкуство. Методика и дидактика“, Събр. Съч. 294 и 295, имат за цел да подготвят първите учители за Валдорфските училища в Германия.ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО:Първа лекция, Дорнах, 9. Август 1919. Историческите изисквания на съвремието. Противоположността между Изтока и Запада. Майя и идеология. Новият възглед за природата и неговата нереалност. Троичното устройство на социалния организъм като историческо изискване. Възпитанието на детето. Подражанието, авторитетът и любовта: тяхното място в духовното израстване на човека.Втора лекция, 10. Август 1919. Отзвуци от гръцката и римската душевна нагласа в нашето съвремие. Епохата на индустриализма. Как машините убиват човешката воля и за безсмислието на машините от гледната точка на ориенталците. За нарастващия брой на „проблематичните личности“. Херман Грим за картината на Микеланджело „Страшният съд“.Трета лекция, 11. Август 1919. За невъзможността да изграждаме социалния живот на бъдещето без да сме постигнали имагинативно мислене. Стока, труд, капитал и тяхното отношение към имагинацията, инспирацията и интуицията. За любовта, която човекът може да изпитва към своя труд. Безсмислената дефиниция на Карл Маркс за стоката като „кристализирана работна сила“.Четвърта лекция, 15. Август 1919. Възпитанието предполага правилно обучение на учителите. Защо материализмът представлява изкушение за цялото човечество. Антропософията като предпоставка за възпитание на учителското съсло- вие. Троичното устройство на човека: горен или нервно-сетивен човек, среден или ритмичен човек, и долен или двигателно-веществообменен човек. Сублимираният егоизъм на религиозните светогледи. Загадките на смъртта и загадките на раждането.Пета лекция, 16. Август 1919. Метаморфозите на човешката интелигентност. Египтяните разбират Космоса чрез своята интелигентност; гърците стигат само до разбирането на мъртвия свят. Днешната интелигентност и нейното влечение към злото. Двете категории: от една страна будни хора с подчертан интелект и с влечение към злото, и от друга страна спящи хора, които несъзнателно подтискат своя интелект. Меланхоличните деца.Шеста лекция,17. Август 1919. Преодоляването на егоизма. Значението на човешките физически тела за познанието на древните египтяни. Копнежът за опознаване на живия свят. Гьотеанизмът като културен импулс на нашето съвремие. Диференцираното разбиране на човешката природа в условията на Изтока, Запада и Средна Европа...

10,00 лв.

Акценти