Търсене
0
Кошница
Интуитивна медицина

Проф. д-р мед. Фолкер Финтелман,роден 1935 г. в Берлин, медицинско образование от 1955 г. до 1960 г. в Тюбинген, Берлин, Хайделберг и Хамбург. Промовиране 1961 г., лекар по вътрешни болести 1968 г., специалност гастроентерология 1977 г. От 1973 г. главен лекар на клиниката «DRK Helenenstift» в Хамбург, от 1977 г. допълнително главен лекар на Медицинския отдел на болницата DRK «Beim Schlump» в Хамбург. От 1980 г. главен лекар на Медицинския отдел Б в болницата «Rissen на DRK-Schwesternschaft», Хамбург, където e лекарски директор и управител 1986-1996 г. През 1996 г. удостояване с почетната титла професор от Сената на свободния ханзейски град Хамбург. Работа на свободна практика от 1997 г. насам, главен изпълнителен директор на Carl Gustav Carus Akademie Hamburg e.V., център за обучение, специализиране и квалифициране по всички медицински професии. Продължаване на частната медицинска практика. От 2007 г. е президент на Долно-Саксонската академия за хомеопатия и природолечение в Celle. Научни трудове в областта на хепатологията, по-специално «Токсично увреждане на черния дроб и хроничeн активен хепатит; практическо и методическо разработване на съвременната фитотерапия и антропософски разширената медицина». Член на «Комисията за одобрение и обработка» в областта на фитотерапията в бившата «Федералната здравна служба», Берлин (Комисия Е) от 1978 - 1989 г., чийто председател е от 1983 г. В годините 1989-1991 г. е първи председател на Немското дружество по фитотерапия. Многобройни публикации, лекции и семинари по горе посочените научни области...

10,00 лв.

Съдба и свобода

Херман Попелбаум(1891 - 1979)е виден антропософски лектор, изследовател и автор. Близък сътрудник на Рудолф Щайнер. След смъртта на Алберт Щефен през 1963 оглавява Форщанда на Антропософското общество в Дорнах, като успоредно с това ръководи и Педагогическата секция към Гьотеанума...

4,00 лв.

Мислителят Гьоте

Първият том от Събраните съчинения на Рудолф Щайнер (общо 354) е плод на интензивните му занимания с възгледите на Гьоте през интервала от 1884 до 1897 година. За младия Щайнер те са отправната познавателна точка за изграждането на неговата „антропософски ориентирана духовна наука“.Гьоте, като достоен представител на Петата следатлантска епоха, можа да преодолее своето езичество по два начина. От една страна той стигна до своето грандиозно природознание, дало на света учението за цветовете  и за морфологията, а от друга страна, издигайки се високо  над науката, създаде и онези несравними художествени образи, които  откриваме в „Приказка за зелената змия и красивата Лилия“ и във „ Фауст“...

15,00 лв.

За образа и смисъла на смъртта

Фридрих Хуземан (1887-1959)е син на протестантски пастор; един от пионерите на антропософската медицина. Съвременник и ученик на Рудолф Щайнер. Като психиатър той основава известната клиника в Бухенбах/Фрайбург, носеща днес неговото име. През нощта на 27. Ноември 1944 спасява от евакуация в нацистски концлагер всичките си пациенти като спешно променя диагнозите им, или ги разпраща в съседни населени места. Автор е на многобройни публикации, най-значима от които е „Образът на човека като основа на лечебното изкуство“ „Може би нашето съвремие се нуждае от много по-пълно и решително разбулване на тайните на смъртта, отколкото предишните епохи. Не е трудно да установим, че тежките сътресения, сполетели човечеството през последните десетилетия не са вътрешно преодоляни именно защото масовото съзнание остана затворено между границите на раждането и смъртта.“..

10,00 лв.

Степени на висшето познание

Съдържанието на тази книга е замислено от Рудолф Щайнер като продължение на „Как се постигат познания за висшите светове?“ и тук с още по-големи подробности той ни въвежда в по-висшите познавателни области на имагинацията, инспирацията и интуицията.Oт предговора на Мария Щайнер" (1931) През 1904 г. списанието "Луцифер", което Рудолф Щайнер издаваше в името на антропософията се обедини със списанието "Гнозис", издавано в Австрия. Под двойното име "Луцифер-Гнозис" то публикува онези статии, които по-късно, събрани заедно, излязоха като печатно издание; наред с "Теософия" и "Тайната наука", то принадлежи към основните съчинения, въвеждащи в антропософската духовна наука. Продължението на въпросните статии доведе до публикуването им под заглавие "Степени на висшето познание"...

7,00 лв.

Изживявания в свръхсетивния свят

Предлаганият том съдържа лекции, които Рудолф Щайнер е държал през 1912 година в различни градове пред членове на Антропософското (по това време още Теософското) общество. Макар и изказванията да са правени всеки път пред различни хора и на различна тема, въпреки това през тях като червена нишка преминават две теми, които, погледнати по-отблизо, се оказват като две страни на едно и също нещо. От една страна, става въпрос за съзнателно насочване на душевния живот, от друга страна, за отговарящо на съвремието духовно опознаване на Христовия импулс. В двете мюнхенски лекции, държани на 25 и 27 февруари 1912 година, Рудолф Щайнер скицира съвсем нов възглед относно несъзнателните страни на душевния живот, което същевременно се явява и като отговор на психоанализата, стремяща се по това време към обществено признание; той разкрива родството на тези скрити страни на душата с по-висшите душевни способности, които предстоят да се развият в бъдеще. Как душевният живот може да се проникне със съзнанието и по този начин да се развие по-нататък, показва лекцията «Нервност и Азовост» от 11 януари 1912 година; в нея той описва съвсем конкретни, разбираеми за всеки упражнения. В другите лекции Рудолф Щайнер разглежда развитието на отделни душевни способности: удивление, съвест, честност и обич, и тяхното значение. Втората централна точка в настоящия том лежи в описването на пътищата, по които днешните хора могат да открият Христос. Особено двете стокхолмски лекции, държани през април 1912 година, са посветени на този въпрос. Как развитието на определени душевни качества зависи от изживяването на Христос и от съзнателното изживяване на протичането на годината и празниците се осветлява от Кьолнската лекция, държана през май 1912 година. Заключителната лекция е посветена на личността на Новалис, който чрез своя «проникнат от Духа индивидуализъм» развива особено отношение към Христовия импулс. От този том могат да се получат както много конкретни стимули за задълбочаване и по-добро разбиране на цялостния човешки душевен живот, така и отговарящо на съвремието разбиране на явлението Христос...

15,00 лв.

Светлина за новото хилядолетие

„Светлина за новото хилядолетие“ съдържа богат и изключително важен материал. В непубликуваните досега писма и документи, събрани в тази книга, се разглеждат различни теми от голямо значение за нашето време – края на ХХ век и новото хилядолетие, бъдещето на духовната наука, карма и реинкарнация, живот след смъртта, действието на злото, съдбата на Европа, както и скритите причини за Първата световна война. Описва се и срещата на двама велики мъже и връзката между тях, която продължава след смъртта им: Рудолф Щайнер (1861-1925) – пророк, духовен учен и културен обновител, и Хелмут фон Молтке (1848-1916) – началник на Генералния щаб на германската армия при избухването на Първата световна война. Хелмут фон Молтке се запознава с Рудолф Щайнер чрез съпругата си Елиза, която е негова езотерична ученичка. През 1914 г., назрелите противоречия между него и кайзера водят до свалянето на Молтке от длъжността му. Това засилва още повече връзката между Щайнер и генерала, която включва лични срещи и писмена кореспонденция. Молтке умира две години по-късно, но Рудолф Щайнер поддържа контакт с екскарнираната му душа чрез своите способности за екзактно ясновидство и започва да получава съобщения, които предава на Елиза фон Молтке. Поради значението им за настоящето и бъдещето, тук те са възпроизведени без съкращения, както и по-голямата част от писмата на генерала до съпругата му, свързани тематично със съобщенията. Книгата включва още: „Документ, който можеше да промени световната история“, съдържащ размислите на Молтке за причините довели до войната, който Рудолф Щайнер е бил възпрепятстван да публикува; ключово интервю с Рудолф Щайнер за в-к „Льо Матен“, коментари и есета от Юрген фон Гроне, Йенс Хайстеркамп и Йоханес Тауц; откъс от „История на град Рим през средновековието“ от Фердинанд Грегоровиус, непревеждан досега на български език и съдържащ важна информация от историята на България; въведение и бележки от издателя Томас Майер...

20,00 лв.

Човекът Рудолф Щайнер и неговият път през годините

Човекът Рудолф Щайнер, въпреки критики, преценки, възхвали, тълкувания и враждебни нападки по негов адрес - остава една от най-загадъчните и оспорвани личности на 20. век. В кратката биография, която Тайя Гут ни предлага, авторът дава думата, доколкото това е възможно, на самия Рудолф Щайнер. Цитатите в нея звучат не като „доказателства”, а като признания на един дух, намиращ се в непрекъснато развитие. Попълвайки една поулярна анкета в студентските си години, Рудолф Щайнер отговаря по следния начин на някои от въпросите: - Кое качество цените най-много при жените? - Красотата. - Кое качество цените най-много при мъжете?- Енергията. - Кое качество Ви отблъсква най-много? - Педантичността и придържането към установения ред. - Коя професия бихте си избрали? - Всяка, при която човек би могъл да умре от прилив на енергия. Тайя Гут е роден през 1949 г., от 1979 г. живее в Цюрих. Публицист, издател и преводач, сътрудник в Отдела за наследството на Рудолф Щайнер. През 1982 г. основава списанието "Каспар Хаузер". Текстът на книгата е излъчен в поредица от предавания на немското радио SWR 2...

6,00 лв.

Евангелието на Марко

Десет лекции изнесени в Базел от 15. до 24. септември 1912ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО:Художественият елемент и духовно-драматичната градация в композицията на Стария Завет и Евангелията – Хектор и Хамлет – Емпедокъл и Фауст – Духовната същност на Илия – Буда като продължител на Кришна – Противоположните течения на общочовешката еволюция и тяхното свързване свързване чрез Христос Исус – Ферекедес от Сирос – Трите възможни начина да разберем мисията на Христос: чрез чрез учениците, чрез водачите на древно-юдейския народ и чрез римляните – Отказът на обикновеното съзнание да вникне в Христовото събитие – Мойсей и Илия – Притчата за смокиновото дърво – Ясновидското изследване като път за истинското разбиране на Мистерията на Голгота...

12,00 лв.

Духовното ръководство на човека и човечеството

"В следващите страници е предадено съдържанието на изнесените от мен лекции през Юни тази година в Копенхаген по време на Генералната конференция на Скандинавското теософско общество. Записките принадлежат на определени слушатели, които са добре запознати с духовната наука или теософията. Разбира се, последното е една естествена предпоставка за тези лекции. Те са изградени върху основните положения, дадени в моите книги „Теософия” и „Тайната наука”. И ако тази малка книжка, съдържаща споменатите лекции, попадне в ръцете на човек, комуто липсват горните предпоставки, тя би могла да му се стори като сбор от куриозни разсъждения на една пълна фантастика. Посочените книги разкриват научните основи на всичко, изложено тук. Стенографските записи на лекциите са изцяло преработени от мен; и все пак при публикуването им реших да запазя характера на говорната реч. В случая това трябва да бъде специално подчертано, защото според мен – в общи линии – формата на едно писмено изложение, предназначено за читателска аудитория, трябва да бъде съвсем различна от формата, с която си служим в говорната реч. Този мой принцип съм следвал при отпечатването на всичките ми досегашни лекции и книги. И ако сега давам превес на говорния език, причината е, че тези лекции трябва да се публикуват точно сега, а едно подобно редактиране в посочения горе смисъл, би изисквало твърде много време."Рудолф Щайнер, Мюнхен, 20. Август 1911...

8,00 лв.

Въведение в тайната наука

Основно съчинение на Рудолф Щайнер, публикувано за пръв път през 1910 г. като един вид продължение на „Теософия“ (Събр. съч. 9) и „Как се постигат познания за висшите светове“ (Събр. съч. 10). Представлява най-всеобхватното изложение в творчеството на автора, който проследява възникването и еволюцията на човека в един сам по себе си подвижен и развиващ се Космос. Характерно за описанията е, че те са постигнати в едно състояние на съзнанието, което – без да губи своята яснота, познавателна сила и логическа последователност на мисленето – фактически е преодоляло своята зависимост от физическия човешки мозък...

18,00 лв.

Духовните, културноисторически и социални основи на Валдорфската педагогика

Цикъл от шест лекции изнесени в Дорнах от 9. до 17. Август 1919.Тези шест лекции, заедно с лекционните цикли, изнесени веднага след тях в Щутгарт от 21. Август 1919: „Общото човекознание като основа на педагогиката“, (Събр. Съч. 293) и „Възпитателното изкуство. Методика и дидактика“, Събр. Съч. 294 и 295, имат за цел да подготвят първите учители за Валдорфските училища в Германия.ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО:Първа лекция, Дорнах, 9. Август 1919. Историческите изисквания на съвремието. Противоположността между Изтока и Запада. Майя и идеология. Новият възглед за природата и неговата нереалност. Троичното устройство на социалния организъм като историческо изискване. Възпитанието на детето. Подражанието, авторитетът и любовта: тяхното място в духовното израстване на човека.Втора лекция, 10. Август 1919. Отзвуци от гръцката и римската душевна нагласа в нашето съвремие. Епохата на индустриализма. Как машините убиват човешката воля и за безсмислието на машините от гледната точка на ориенталците. За нарастващия брой на „проблематичните личности“. Херман Грим за картината на Микеланджело „Страшният съд“.Трета лекция, 11. Август 1919. За невъзможността да изграждаме социалния живот на бъдещето без да сме постигнали имагинативно мислене. Стока, труд, капитал и тяхното отношение към имагинацията, инспирацията и интуицията. За любовта, която човекът може да изпитва към своя труд. Безсмислената дефиниция на Карл Маркс за стоката като „кристализирана работна сила“.Четвърта лекция, 15. Август 1919. Възпитанието предполага правилно обучение на учителите. Защо материализмът представлява изкушение за цялото човечество. Антропософията като предпоставка за възпитание на учителското съсло- вие. Троичното устройство на човека: горен или нервно-сетивен човек, среден или ритмичен човек, и долен или двигателно-веществообменен човек. Сублимираният егоизъм на религиозните светогледи. Загадките на смъртта и загадките на раждането.Пета лекция, 16. Август 1919. Метаморфозите на човешката интелигентност. Египтяните разбират Космоса чрез своята интелигентност; гърците стигат само до разбирането на мъртвия свят. Днешната интелигентност и нейното влечение към злото. Двете категории: от една страна будни хора с подчертан интелект и с влечение към злото, и от друга страна спящи хора, които несъзнателно подтискат своя интелект. Меланхоличните деца.Шеста лекция,17. Август 1919. Преодоляването на егоизма. Значението на човешките физически тела за познанието на древните египтяни. Копнежът за опознаване на живия свят. Гьотеанизмът като културен импулс на нашето съвремие. Диференцираното разбиране на човешката природа в условията на Изтока, Запада и Средна Европа...

10,00 лв.

Интуитивна медицина

Проф. д-р мед. Фолкер Финтелман,роден 1935 г. в Берлин, медицинско образование от 1955 г. до 1960 г. в Тюбинген, Берлин, Хайделберг и Хамбург. Промовиране 1961 г., лекар по вътрешни болести 1968 г., специалност гастроентерология 1977 г. От 1973 г. главен лекар на клиниката «DRK Helenenstift» в Хамбург, от 1977 г. допълнително главен лекар на Медицинския отдел на болницата DRK «Beim Schlump» в Хамбург. От 1980 г. главен лекар на Медицинския отдел Б в болницата «Rissen на DRK-Schwesternschaft», Хамбург, където e лекарски директор и управител 1986-1996 г. През 1996 г. удостояване с почетната титла професор от Сената на свободния ханзейски град Хамбург. Работа на свободна практика от 1997 г. насам, главен изпълнителен директор на Carl Gustav Carus Akademie Hamburg e.V., център за обучение, специализиране и квалифициране по всички медицински професии. Продължаване на частната медицинска практика. От 2007 г. е президент на Долно-Саксонската академия за хомеопатия и природолечение в Celle. Научни трудове в областта на хепатологията, по-специално «Токсично увреждане на черния дроб и хроничeн активен хепатит; практическо и методическо разработване на съвременната фитотерапия и антропософски разширената медицина». Член на «Комисията за одобрение и обработка» в областта на фитотерапията в бившата «Федералната здравна служба», Берлин (Комисия Е) от 1978 - 1989 г., чийто председател е от 1983 г. В годините 1989-1991 г. е първи председател на Немското дружество по фитотерапия. Многобройни публикации, лекции и семинари по горе посочените научни области...

10,00 лв.

Тайната на четирите темперамента

Издателството предлага второто българско издание на този лекционен цикъл като напомня, че необоходимо условие за разбиране на текста и за езотерична работа с него е поне предварителното проучване на "Въведение в Тайната наука".В настоящото издание са включени следните трудове на Щайнер:* Тайната на четирите темперамента;* Възпитанието на детето от гледна точка на антропософията;* Лекция върху педагогиката по време на "Френския курс" в Гьотеанума, 16.09.1922;* Педагогика и изкуство;* Педагогика и морал;* Лекции върху възпитанието;* Лекции върху социалния живот и троичното устройство на социалния организъм. ..

10,00 лв.

Как се постигат познания за висшите светове

В тази книга, считана за задължително помагало в антропософския път на познание, подробно са разгледани условията, постиженията, но и опасностите в хода на окултното обучение; тя е едно съзнателно и респектиращо противопоставяне на източния окултизъм.В началото на XX век Рудолф Щайнер предсказва, че всред човечеството все повече ще нараства потребността от опитности и изживявания, различни от тези, които произтичат от интелектуалното логическо мислене. Този вид мислене вярваше, че е открило форма на познание, освободена от оковите на миналото и водеща до истинско познаване на човека и Космоса. Днес обаче все повече хора изпитват копнеж за духовно познание, черпещо от силите на душата и разума.Най-издаваната книга на Р. Щайнер става все по-съвременна и необходима поне по две причини. Първо, защото удовлетворява духовния стремеж, основан на обективното научно мислене, което авторът използва за пълното разбиране на духовните факти. И второ, защото посочва, че пътят към духовния свят е труден, опасен и изисква пълен самоконтрол на мислите, чувствата и волята.Четирите книги на Р. Щайнер: "Философия на свободата", "Теософия", "Как се постигат познания за висшите светове" и "Въведение в Тайната наука" изграждат основата за разбиране и възприемане на антропософската духовна наука.У всеки човек са стаени способности, благодарение на които той може да постигне познания за висшите светове. Мистикът, гностикът и теософът винаги говорят за едни свят на душите и на Духовете, който за тях е толкова действителен, колкото предметите, които физическите очи виждат и физическите ръце докосват. Във всеки миг слушателят може да заяви: тези опитности могат да станат мои, стига да развия определени сили, които днес все още дремят в мен. Единственият въпрос е откъде да започна, за да пробудя тези способности. Указанията могат да дадат само хората, които вече разполагат с тези способности.„...Всяка антропософска книга разчита на това, да бъде възприета с помощта на дълбоките вътрешни изживявания на човека. Едва тогава постепенно настъпва един вид разбиране за нещата. В началото то може и да е твърде слабо. Но то може – и трябва – да се появи. По-нататъшното на свръхсетивното познание непрекъснато укрепва, особено чрез упражненията, описани в „Как се постигат познания за висшите светове?“ (Рудолф Щайнер, „Моят жизнен път“, Събр. съч. 28, гл. 33)СЪДЪРЖАНИЕ:1. Условия2. Вътрешно спокойствие3. Степени на посвещението4. Подготовка5. Просветление6. Контрол над мислите и чувствата7. Посвещението8. Практически указания9. Условията за окултно обучение10. Върху някои от действията на посвещението11. Промени в сънищата на окултния ученик12. Непрекъснатост на съзнанието13. Разкъсването на личността14. Пазачът на Прага15. Живот и смърт16. Послеслов..

12,00 лв.

Теософия Теософия

Издателството предлага едно от основните съчинения на Рудолф Щайнер, което с право се смя та за истинско „въведение“ в система тичното изучаване на Антропософията. Вместо с „готови“ свръхсетивни откровения, читателят се запознава с логичните и мисловни предпоставки за само стоятелни проучвания в духовния свят.Читателят би могъл да приеме тази книга, ако е в състояние да допусне, че съвременното природопознание е напълно съвместимо с духовно-научното изследване.Рудолф Щайнер разглежда духовното развитие на човека и Космоса така безпристрастно, както съвременият учен наблюдава физическия свят.Авторът използва термина „теософия” в много по-широк смисъл, отколкото, използваният в англо-индийската теософия на Блаватска и Теософско общество. В средновековна Европа теософията беше част от философията и теологията.Подробно е описано цялостното човешко същество, като съставено от :          1. Физическо тяло          2.  Етерно тяло          3.  Сетивна душа           4. Разсъдъчна душа          5.  Дух-Себе          6.  Дух-Живот          7.  Човек-Дух..

12,00 лв.

Антропософски ориентираната медицина

Книгата "Антропософски ориентираната медицина" е написана от един от водещите лекари в антропософската медицина - д-р Ото Волф. Той е и главният редактор на основното антропософско ръководство по медицина "Образът на човека като основа на лечебното изкуство". Докато основното ръководство представлява един тритомник с подробни и обширни изложения, то предлаганата книга "Антропософски ориентираната медицина" има съвсем друга цел. Нейната основна цел е да запознае читателя неантропософ и особено лекарите, които нямат основни познания по Антропософия, с най-важните положения на антропософски ориентираната медицина. Казва се обаче най-основното по въпросите. Например за лечението с металите, както и за лечението с така наречените вегетабилизирани метали има написани десетки антропософски книги, а в предлаганата книга са написани само шест страници. За полупаразитното растение бял имел (вискум албум) и произвеждания по указанията на самия Рудолф Щайнер антропософски противотуморен препарат "Искадор", които представлява един от най-шокиращите успехи на антропософската медицина в борбата с рака, са написани само около пет страници. По този въпрос съществуват томове с литература и клинични изследвания, и доказателства за превъзходните качества на "Искадор"-a. Макар и малка по обем, книгата хвърля светлина върху някои основни проблеми. Най-радостното от всичко е, че за първи път на българския читател се дава възможност да се запознае с една насоченост на медицината, на която с пълно право трябва да се даде място наред с традиционалната медицина, която се преподава в университетите. С тази книга Антропософското Издателство "Димо Даскалов" Стара Загора се опитва да попълни една празнина, а освен това остава и надеждата, че тази книга е само едно начало и че в бъдеще ще се появят много други книги, написани в светлината на антропософската Духовна Наука. Крайната цел, разбира се, не е са мо печатането на антропософски книги, а основаването на един съюз на антропософските лекари в България, така както съществуват такива съюзи в страни на Средна и Западна Европа и в САЩ. д-р Емил Таневстарши асистент при Клиниката по спешна травматология,Университетска болница "Царица Йоанна", София  ..

4,00 лв.

Антропософия. Обобщение след двадесет и една години

Девет лекции изнесени в Дорнах от 19 януари до 10 февруари 1924Тези лекции проследяват формирането на антропософския мироглед в продължение на 21 години и са изнесени пред членовете на Антропософското общество непосредствено след неговото новоосноваване по време на Коледното събрание през 1923/1924ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО:Първа лекция, Дорнах,19 януари 1924 г. Антропософията – копнежът на съвременния човекВтора лекция, Дорнах, 20 януари 1924 г. Медитативното съзнаниеТрета лекция, Дорнах, 27 януари 1924 г. Преходът от обикновено знание към познанието на посвещениетоЧетвърта лекция, Дорнах, 1 февруари 1924 г. Укрепналото мислене и „вторият” човек. Динамиката на дишането и „въздушният човек”Пета лекция, Дорнах, 2 февруари 1924 г. Любовта като сила на познанието. Азовата организация на човекаШеста лекция, Дорнах, 3 февруари 1924 г. Съзидателните мирови мисли в издишвания въздух. Дейният Аз в топлинния организъмСедма лекция, Дорнах, 8 февруари 1924 г. За живота на сънищата. Отношението на сънищния живот към вътрешната и външната действителностОсма лекция, Дорнах, 9 февруари 1924 г. Отношението на сънищния свят към имагинативното познание. Натрупването на вина. Основи на карматаДевета лекция, Дорнах, 10 февруари 1924 г. Способността за спомняне..

16,00 лв.

Философия на свободата

Основен философски труд на Рудолф Щайнер и същевременно фундамент на антропософската духовна наука, третиращ с еднаква дълбочина както познавателния процес, така и етиката. Излиза през 1894 г., след като предпоставките на Щайнеровата „теория на познанието“ и проблемът за отношението между „познание“ и „действителност“ е разгледан две години по-рано в неговата дисертация „Истина и наука. Увод към философия на свободата“, (Събр. съч. 3).В своята „биографична“ лекция от 27.10.1918 г. („Историческа симптоматология“, Събр. съч. 185) той обобщава: „Това, което оставих тогава под писмена форма, беше преди всичко един етичен индивидуализъм. С други думи, аз посочих: човекът никога не би могъл да бъде свободен, ако неговите действия не произтичат от онези идеи, които се коренят в отделната човешка индивидуалност.“ПРЕДГОВОР: Два са основните въпроси за душевния живот на човека, определящи всичко, което подлежи на анализ в тази книга. Единият е дали има възможност човешката същност да бъде подложена на такова съзерцание, че то да послужи като опора за всичко останало, с което човекът се сблъсква чрез лично преживяване или някаква наука, но за което има усещането, че поради съмнение и критична оценка би могло да бъде отнесено към сферата на несигурното. Другият въпрос гласи: допустимо ли е човекът като волево същество да си приписва свобода, или тази свобода е чиста илюзия, възникваща у него, понеже той не прозира нишките на необходимостта, от които неговата воля е зависи ма точно както при всеки природен процес? Този въпрос не идва в резултат на изкуствени мисловни конструкции, а съвсем естествено застава пред душата при определено нейно състояние. И може да се почувства, че на нея сякаш й липсва нещо от онова, което тя трябва да бъде, ако никога не се види изправена с максимална сериозност пред двете възможности: свобода или необходимост на волята. В този труд ще бъде показано, че душевните изживявания, до които човекът трябва да до стигне чрез втория въпрос, зависят от това, каква гледна точка той съумява да заеме спрямо първия. Направен е опит да бъде доказано, че има възглед за човешкото същество, на който може да се опре останалото познание; направен е също така опит да се посочи, че с този възглед напълно се обосновава идеята за свободата на волята, след като по-напред бъде намерена душевната област, в която може да се разгърне свободната воля...

14,00 лв.

Степени на висшето познание

Съдържанието на тази книга е замислено от Рудолф Щайнер като продължение на „Как се постигат познания за висшите светове?“ и тук с още по-големи подробности той ни въвежда в по-висшите познавателни области на имагинацията, инспирацията и интуицията.Oт предговора на Мария Щайнер" (1931) През 1904 г. списанието "Луцифер", което Рудолф Щайнер издаваше в името на антропософията се обедини със списанието "Гнозис", издавано в Австрия. Под двойното име "Луцифер-Гнозис" то публикува онези статии, които по-късно, събрани заедно, излязоха като печатно издание; наред с "Теософия" и "Тайната наука", то принадлежи към основните съчинения, въвеждащи в антропософската духовна наука. Продължението на въпросните статии доведе до публикуването им под заглавие "Степени на висшето познание"...

7,00 лв.

-33%
Духовните извори на Източна Европа

Предлаганата на българския читател книга е опит да се разберат духовните подоснови на историята на Русия в продължение на нейното почти 1500-годишно съществуване. Ключ за това разглеждане са резултатите от духовнонаучните изследвания на основателя на Антропософията, или съвременната Наука за Духа, Рудолф Щайнер...

20,00 лв. 30,00 лв.

-20%
Какво представлява антропософията

Много по-лесно е да видиш призраци и да ги вземеш за духовни реалности, отколкото да изковеш прецизни понятия за нещо, което е привидно материално.                                                                 Рудолф Щайнер, 17.02.1918г...

4,00 лв. 5,00 лв.

-50%
Общност на християни

Ние се намирамене в края,а в самото началона християнството     Кристиян Моргенщерн..

2,00 лв. 4,00 лв.

Тайната на четирите темперамента

Издателството предлага второто българско издание на този лекционен цикъл като напомня, че необоходимо условие за разбиране на текста и за езотерична работа с него е поне предварителното проучване на "Въведение в Тайната наука".В настоящото издание са включени следните трудове на Щайнер:* Тайната на четирите темперамента;* Възпитанието на детето от гледна точка на антропософията;* Лекция върху педагогиката по време на "Френския курс" в Гьотеанума, 16.09.1922;* Педагогика и изкуство;* Педагогика и морал;* Лекции върху възпитанието;* Лекции върху социалния живот и троичното устройство на социалния организъм. ..

10,00 лв.

Въведение в тайната наука

Основно съчинение на Рудолф Щайнер, публикувано за пръв път през 1910 г. като един вид продължение на „Теософия“ (Събр. съч. 9) и „Как се постигат познания за висшите светове“ (Събр. съч. 10). Представлява най-всеобхватното изложение в творчеството на автора, който проследява възникването и еволюцията на човека в един сам по себе си подвижен и развиващ се Космос. Характерно за описанията е, че те са постигнати в едно състояние на съзнанието, което – без да губи своята яснота, познавателна сила и логическа последователност на мисленето – фактически е преодоляло своята зависимост от физическия човешки мозък...

18,00 лв.

От Исус към Христос

10 лекции, изнесени в Карлсруе от 4 до 14 октомври 1911 г.От съдържанието: Окултна характеристика на йезуитизма – Екстремно усилване на Исусовия принцип – Идеята за прераждането в книгата на Лесинг „Възпитанието на човешкия род“ – Реинкарнация и карма от антропософска гледна точка – Аполоний от Тиана – Блез Паскал и Владимир Соловьов – Радикалната промяна в общочовешката еволюция през следващите 3000 години – Вярата ще бъде заменена от непосредственото виждане на етерния Христос – Фантомът на физическото тяло и неговото разрушение: грехопадението – Двете деца Исус – Заратустра и Соломоновият Исус – Екзотеричният път към Христос: Тайната вечеря и Евангелията; езотеричният път към Христос: Причастието в Духа и силата на медитацията..

14,00 лв.

Апокалипсисът на Йоан

В увода си към първото издание на книгата през 1945 г. Мари Щайнер пише : „В продължение на доста време, въпреки многото молби, издателите отказваха да публикуват тези лекции под формата на книжно издание, понеже слушателите от 1908 г. не биха приели съкращенията, които стенографът беше принуден да прави. Така те щяха да бъдат лишени от разтърсващото изживяване: възпламеняващото слово, изречено в огъня на духа. Сега, след много години, тази подробност не изглежда толкова смущаваща и обективното величие на казаното изпъква все повече и повече."..

14,00 лв.

Битие. Тайните в библейския разказ за Сътворението

11 лекции, изнесени в Мюнхен от 16 до 26. Август 1910, Събр. съч. 122В дните на Сътворението човекът все още е част от духовния свят. През първите три дни се залагат основите на неговата Сетивна, Разбираща и Съзнателна душа. През четвъртия ден той получава своето астрално тяло от силите на звездите (лат. аstra), през петия ден се сдобива с етерно тяло; а през шестия ден слиза във физическия свят като същество, съставено само от топлина, и по-късно, като топлинно-въздушен човек живее в обкръжението на Земята (= Рай). Едва след изкушението от Луцифер (= грехопадението) той се сгъстява във водно-земен човек и – макар да е първородна рожба на Йерархиите – слиза във физическия свят последен, след всички други създания. Раят, пазен от Херувима с огнен меч, става недостъпен за него. Започва земният му път, включващ веригата от инкарнации, преодоляване на кармическите изпитания и – особено в нашето съвремие – срещите му с Пазача на прага и с Христос в етерния свят.ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО:ПЪРВА ЛЕКЦИЯ, Мюнхен, 16. Август 1910Въведение. „Децата на Луцифер” и „Великите посвете-ни” от Шуре. Благодарност към участниците в подго-товката на розенкройцерската мистерийна драма „Пор-тата на посвещението”. Художественото произведениекато опит за намиране на път към духовния свят.ВТОРА ЛЕКЦИЯ, 17. Август, 1910Мистерията на пра-словото. Встъпителните думи наБиблията: „Bereschit bara elohim et haschamajim w`etha`arez. Творческата сила на еврейския език. Произходътна човечеството според началото на библейския разказза Сътворението.ТРЕТА ЛЕКЦИЯ, 18. Август, 1910Волевият характер на „ha`arez”. Състоянието „tohuwabohu. Елохимите. Разделянето на Земята и Слънцето.Изграждането на човешката форма от света на звуците.ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ, 19. Август 1910Седемте дни на Сътворението. Първата Мойсеева кни-га като спомен за предходните планетарни състояния наЗемята. Нахлуването на светлинния елемент. Обособява-не на твърдия елемент от водните маси. Възникване нарастителния свят. Груповите души. Присъединяване навъншните космически сили към Земното съществуване.Образуване на животинските форми във въздушния и во-дния елемент.ПЕТА ЛЕКЦИЯ, 20. Август 1910Елохимите. Еони или Духове на времето. Първите тридни от Сътворението. Светлина, етер, жизнен етер ипроцесите на сгъстяване: въздух, вода, земя. Въпроснитепроцеси като откровения от страна на душевно-духовнисъщества. Елохимите в йерархичния ред: Духове на фор-мата. Архаите или Духовете на личността като служи-тели на Елохимите. Духовете на личността в ПърватаМойсеева книга. „Ден първи”.ШЕСТА ЛЕКЦИЯ, 21. Август, 1910Светлината и мрака като две противоположни сили. На-предващите Архаи като служители на Елохимите в свет-лината, която изоставащите Архаи донасят като мрак.Будност и сън като градивни и разграждащи процеси, ивръзката им със Слънчевото и Сатурновото състояние.Дейността на Йерархиите в хода на разказа за Сътворе-нието.СЕДМА ЛЕКЦИЯ, 22. Август 1910Дейността на Йерархиите в земния свят: Духове на воля-та или Престоли в земното естество; Духове на мъдрост-та или Кириотетес във водното естество; Духове надвижението или Динамис във въздушното естество; Ду-хове на формата или Ексузиаи (Елохими) във топлинно-то естество. В обкръжението на Земята: Херувимите иобразуването на облаци; Серафимите и светкавиците игръмотевиците. Елохимът-Яхве = седемте Елохими, кои-то се стремят към единство.ОСМА ЛЕКЦИЯ, 23. Август 1910Композицията на първия и втория ден от Сътворение-то. Старата Луна. Предметното съзнание – присъщо наземните условия. Съзнанието на Йерархиите в условиятана Старата Луна и на Земята. Елохимите в първите днина Сътворението.ДЕВЕТА ЛЕКЦИЯ, 24. Август 1910Човекът като първородно създание в началото на Сътво-рението. Неговите душевно-духовни качества в първитепет дни на Сътворението. Заложбите на Сетивнатадуша в първия, на Разбиращата душа във втория и наСъзнателната душа в третия ден на Сътворението. Раз-витие на физическия човек (като топлинно същество) вшестия ден на Сътворението. Преход към въздушнотоестество чрез Елохима-Яхве едва след шестия ден наСътворението. Влиянието на Луцифер.ДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 25. Август 1910Отделянето на Слънцето от Земята. Адам и Ева. От-делянето на Луната от Земята. Съпоставимост междубиблейския разказ и фактите, до които стига „Тайнатанаука”. Лунното присъствие в Земята и в човека. Връзка-та между Луната и човешката самостоятелност. Бъде-щият разпад на земната материя.ЕДИНАДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ, 26. Август 1910Съзвучие между Библията и ясновидското изследване.Създаване на мъжко-женския човек в шестия ден наСътворението. Шестият ден отговаря на Лемурийска-та епоха. Яхве и азовата природа на човека. Смисълътна „почивката” след Сътворението. Преходът към Ат-лантската епоха. Човекът слиза от духовния във физиче-ския свят последен, след всички други създания...

15,00 лв.

Философия на свободата

Основен философски труд на Рудолф Щайнер и същевременно фундамент на антропософската духовна наука, третиращ с еднаква дълбочина както познавателния процес, така и етиката. Излиза през 1894 г., след като предпоставките на Щайнеровата „теория на познанието“ и проблемът за отношението между „познание“ и „действителност“ е разгледан две години по-рано в неговата дисертация „Истина и наука. Увод към философия на свободата“, (Събр. съч. 3).В своята „биографична“ лекция от 27.10.1918 г. („Историческа симптоматология“, Събр. съч. 185) той обобщава: „Това, което оставих тогава под писмена форма, беше преди всичко един етичен индивидуализъм. С други думи, аз посочих: човекът никога не би могъл да бъде свободен, ако неговите действия не произтичат от онези идеи, които се коренят в отделната човешка индивидуалност.“ПРЕДГОВОР: Два са основните въпроси за душевния живот на човека, определящи всичко, което подлежи на анализ в тази книга. Единият е дали има възможност човешката същност да бъде подложена на такова съзерцание, че то да послужи като опора за всичко останало, с което човекът се сблъсква чрез лично преживяване или някаква наука, но за което има усещането, че поради съмнение и критична оценка би могло да бъде отнесено към сферата на несигурното. Другият въпрос гласи: допустимо ли е човекът като волево същество да си приписва свобода, или тази свобода е чиста илюзия, възникваща у него, понеже той не прозира нишките на необходимостта, от които неговата воля е зависи ма точно както при всеки природен процес? Този въпрос не идва в резултат на изкуствени мисловни конструкции, а съвсем естествено застава пред душата при определено нейно състояние. И може да се почувства, че на нея сякаш й липсва нещо от онова, което тя трябва да бъде, ако никога не се види изправена с максимална сериозност пред двете възможности: свобода или необходимост на волята. В този труд ще бъде показано, че душевните изживявания, до които човекът трябва да до стигне чрез втория въпрос, зависят от това, каква гледна точка той съумява да заеме спрямо първия. Направен е опит да бъде доказано, че има възглед за човешкото същество, на който може да се опре останалото познание; направен е също така опит да се посочи, че с този възглед напълно се обосновава идеята за свободата на волята, след като по-напред бъде намерена душевната област, в която може да се разгърне свободната воля...

14,00 лв.

Лечебно-педагогически курс

Дванадесет лекции, изнесени в Дорнах от 25 юни до 7 юли 1924 пред лекари и лечебни педагози.От съдържанието:  - Душевната конституция и нагласа на възпитателя – Как да разглеждаме симптомите и субстанциалната същност на боледуването – Какво да правим при слабост на волята – Лечебна евритмия и говорни упражнения – Ритмичното повторение като елемент на терапията - Причините за епилепсията - Пример за лечение на хидроцефалия – Ранното разпознаване на клептомания – Хумор, подвижност и ентусиазъм като лечебно-педагогически предпоставки от страна на възпитателя - За албиносите, хороскопа и асцендента - Валдорфската педагогика при т.н. „абнормни деца“..

12,00 лв.

Общото човекознание като основа на педагогиката

Предлагаме ви второто издание на "Общото човекознание като основа на педагогиката", Събр. съч. 293, 14 лекции в Щутгарт от 21. Август до 5. Септември 1919.От съдържанието: Новите задачи на възпитанието, валидни за Петата следатлантска епоха – Възпитанието като продължение на това, което свръхсетивните същества са постигнали с човешката душа преди нейната инкарнация – Със своето раждане детето получава възможността да извърши това, което не е успяло да извърши в духовния свят – „Мисля, следователно съществувам“: най-голямата заблуда в съвременната психология – Абстрактното единство на видимия свят и дванадесетте човешки сетива – Сетивото за възприемане на чуждия аз – За произхода на танца от планетарните движения – Силата да благославят имат само онези, които в детската си възраст са изградили навика да се молят – Същност на музикалното изкуство – Католическата църква като проводник на материализма – Трите основни сили във Валдорфската педагогика...

0,00 лв.

Как човечеството отново да намери Христос Как човечеството отново да намери Христос

Осем лекции, изнесени в Дорнах и Базел от 22 декември 1918 до 1 януари 1919 г.Този лекционен цикъл е изнесен в една мъчителна епоха от историята на Европа и света. Първата световна война току-що е приключила. През тази първа следвоенна Коледа на 1918, въпреки незарастналите рани, мизерията и глада, животът като че ли отново си поема дъх, възприемателната способност на хората нараства, сърцата се отварят към бъдещето, и това – наред с много други фактори – позволява на Рудолф Щайнер да насочи духовно-научните се изследвания към една област, в която той навлиза за пръв път...

12,00 лв.

Човешката и космическата мисъл

От съдържанието: Преход от абстрактното към образното мислене като преход от Духовете на формата към Духовете на движението – Възможността за разглеждане на света от 12 различни гледни точки чрез 12 равноправни мирогледи – Отношението на седемте мирогледни нагласи към към дванадесетте мирогледи – Мястото на човека в духовния Космос от гледна точка на спиритуалната астрология...

8,00 лв.

Акценти